Library

Found 190 results
Filters: Lang is svenska  [Clear All Filters]
1975
Finkelstein, Vic.  1975.  Att förneka eller acceptera funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelsteinsv.html (In Swedish.)
1982
Miles, M.  1982.  Anledningen till varför Asien avvisar råd gällande funktionsnedsättning från väst.
Internet publication URL: www.independentliving.org/miles1982asien_avvisar
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)
1986
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Den lilla skillnaden - Apropå vår omslagsbild.
Från "Stiletten" nr. 4/86, oktober 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198610.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Elmén Bengt.  1986.  Från redaktionen -"Stiletten" nr. 5/86, november 1986.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198611.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Har samhället råd med oss?
Från "Stiletten" nr. 6/86, december 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198612.html (In Swedish.)
1987
Elmén, Bengt.  1987.  15 års erfarenhet med personlig assistans och några erfarenheter med peer counselling. Stiletten, nr. 2, 1987.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/elmen87.html (In Swedish.)
Stiletten.  1987.  Är självbestämmande privatisering? Svar till Aftonbladet
Från Stiletten, Nr. 3 1987. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stilettn387.html (In Swedish.)  
1988
Shields, Craig V.  1988.  Mäkleri - en kort historik.
Service brokerage has a commitment to a set of values emphasizing the worth and dignity of individuals with disabilites and their right to live in the community. Internet publikation URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools27sv.html (In Swedish.)
1990
Dr. Adolf Ratzka.  1990.  Gustav Möller (s) och STIL.
STIL-modellen - maximalt självbestämmande men offentlig finansiering - knyter an till gammal socialdemokratisk tradition. Gustav Möller var svensk socialminister på 40-talet och förordnade den s k kontantlinjen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1990a.html (In Swedish.)
Werner, David.  1990.  Resa till Angola - ett land där människor lemlästas som en strategi i lågintensiv krigföring.
Internet publication URL: www.independentliving.org/werner1990rese_till_angola
Dr. Adolf Ratzka.  1990.  STIL mot hemtjänststalinisterna.
Hur skulle det se ut om kommunen hade monopol på finansieringen, produktionen och fördelningen av bröd? Artikeln illustrerar det tredubbla kommunala monopolet på hemtjänstområde. Artikeln publicerades i DN. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar199008.html (In Swedish.)
Dube, A K.  1990.  Vad menar vi med utveckling?
Internet publication URL: www.independentliving.org/dube1990utveckling
1991
Racino, Julie Ann.  1991.  Centrum för Independent Living (CIL), Berkeley, California: Funktionshindrade visar vägen till fullvärdigt medborgarskap.
The Berkeley CIL, the "first organization of its type in the world," is a visible symbol of the Independent Living movement, the international civil rights movement of disabled people. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/racino91sv.html (In Swedish.)
Driedger, Diane(ed.).  1991.  Människor med funktionsnedsättning och internationell utveckling.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev1sv.html (In Swedish.)
Driedger, Diane(ed.).  1991.  Utvecklingsprojekt av och för personer med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev3sv.html
1992
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Personlig Assistans: Ett försök till en operationell definition.
"Personlig" assistans betyder att man som brukare utövar maximal kontroll över hur servicen organiseras och skräddarsyr den enligt sina individuella behov, sin förmåga, livssituation och sina strävanden. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools15b.html (In Swedish.)
Disability Rights Education Defense Fund.  1992.  Utdrag ur: Att skydda medborgerliga rättigheter: en steg-för-steg handledning i hur man kan vidta åtgärder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools13bsv.html (In Swedish.)
1993
Westerberg, Bengt.  1993.  Den nya handikappreformen för ett jämlikt och värdigt liv.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#3 (In Swedish.)
Rothstein, Bo.  1993.  Den offentliga sektorn och individens självbestämmande.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#2 (In Swedish.) 
Independent Living Institute.  1993.  Hemtjänst i omdaning - möjligheter och svårigheter i decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Independent Living och dagens socialpolitik.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#1 (In Swedish.)
Vegerfors, Måns.  1993.  Kommunerna saknar meningsfulla ekonomisystem." Debattartikel från Dagens Industri, torsdag 22 april 1993, sidan 4. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokume.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#12 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Kort presentation av Independent Living-rörelsen.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#13 (In Swedish.) 
Sveriges Riksdag.  1993.  Lag om införande av LSS, lagen (1993:387) om stöd och service).
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stillss.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Moderna tider.
Ledare ur STILETTEN Nr. 1 1993. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#11 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Larsson Anna.  1993.  Peer Support - En sjöman ber inte om medvind - han lär sig segla.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/peersupport.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Personlig assistans och Disability Pride.
Adolf Ratzka pratar om "disability pride" genom hans egna erfarenheter och behovet av personlig assistans för att kunna känna sig oberoende och stolt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/pride93b.html (In Swedish.)
Blomkvist, Henry.  1993.  "STIL:s roll i Nacka kommuns kundvalssystem." I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.".
Internet publication URL: www.independentliving.org/blomqvist1997 and www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#7 (In Swedish.)
Åslund, Kerstin.  1993.  STIL:s roll i Stockholms stads förändringsarbete för valfrihet brukarinflytande.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#6 (In Swedish.)
Ferra, José.  1993.  Svårigheterna vid prissättningen av kommunala tjänster.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#4 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vad kommer LSS innebära för STIL och andra initiativ?
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#vad (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vi behöver alternativ till färdtjänsten!.
STIL-modellen som visade sig så framgångsrik på personlig assistans-området kan med fördel användas även på andra områden som t ex individuella resor. Artikeln publicerades i DN i mars 1993. Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ar199303.html (In Swedish.)
1994
Könkkölä, Maija.  1994.  Ett problem eller en utmaning? Att anpassa offentliga byggnader för rörelsehindrade
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/konkkola94.html (In Swedish.)  
Dr. Adolf Ratzka.  1994.  Independent Living och familjen: ur Costa Ricanskt och Svenskt perspektiv." .
För begreppet familjen innebär konceptet om Independent Living deltagande i ett av de viktigaste områdena i livet; nämnligen kärleksrelationen, sexuallivet och föräldraskapet. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/FamilyCRSwedenSv.html (In Swedish.)
1995
Ericsson, Patricia, Ericsson Kent.  1995.  Att äga sin bostad.
Fyra män med begåvningshandikapp köpt sin egen bostad och där deras stöd förmedlas av personliga assistenter. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ericsson1995.html (In Swedish.)
Öhlén, Bo, Rejhed Bengt.  1995.  ”Fru Schledermann” (på svenska) - En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans.
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Institutioner eller Personlig Assistans: Ett exempel från Costa Rica.
Är institutioner verkligen bästa platsen för äldre att tillbringa sina sista år? Är det verkligen den bästa uppväxten för barn? Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/InstitutionsCostaRicaSv.html (In Swedish.)
Agerblad, Annika, Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Rätten till föräldraskap.
En konferens arrangerad av Handikappombudsmannen och STIL, med stöd från Allmänna Arvsfonden, Stockholm 28-29 augusti 1995. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ratt95.html (In Swedish.)
Mattson Prince, Jane, Manley M, Whiteneck Gale G.  1995.  Självstyrd gentemot förmedlad personlig assistans för individer med högt sittande tetraplegi.
Forskningssammandrag: Att, inom en begränsad befolkningsgrupp som består av människor med omfattande funktionsnedsättningar fastställa huruvida å ena sidan användandet av förmedlad vårdpersonal och å andra sidan personligt anställda, tränade, och betalda assistenter korrelerar med upplevelsen av förbättrad livskvalité och hälsotillstånd samt lägre kostnader. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/smap95sv.html (In Swedish)
1996
Evans, John, Hasler Frances.  1996.  Direktutbetalningskampanjen i Storbritannien.
The IL movement believes that Direct Payment schemes should be a right, and thus a change in the legislation has high priority in the issues of disabled people after comprehensive civil rights legislation. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/directpayuksv.html (In Swedish.)
HELIOS.  1996.  HELIOS II: Sammanfattning av undersökningen om service med personlig assistans i Europa. Beskrivning och utvärdering av den bästa servicen med personlig assistans i ditt land.
This report is intended to help set a new agenda for improving the quality of life for people with disabilities so that their needs can be met throughout the European Union. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/heliosiisv.html. (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  Introduktion till direktutbetalningar för personlig assistans.
För personer med omfattande funktionshinder finns två principiella förutsättningar: personlig assistans och tillgänglighet i den omgivande bebyggelsen, i vilket ingår tillgänglighet i bostaden. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/directpay2.html (In Swedish.)
Disability Awareness in Action (Kampanjen för medvetenhet om funktionshinder).  1996.  Kampanjen om funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/daa-aboutsv.html
1997
Dunn, Peter A.  1997.  Government policy innovations and trends in barrier-free housing, accessible transportation and personal supports.
In this paper, Peter A. Dunn, Associate Professor in the Faculty of Social Work at Wilfred Laurier University, Canada, outlines some of the provincial and territorial policies in Canada that began to incorporate independent living (IL) principles during the UN Decade of Disabled Persons (1983-1992). It focuses upon three areas: barrier-free housing, accessible transportation and attendant services/ personal supports. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/dunn1997a.html
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html
Lagadien, Fadila.  1997.  Presentation för nationella kvinnodagen 1997 Telekom - firande inför kvinnodagen.
Fadila Lagadien considers how media communicates images of the estimated 13 per cent of disabled South Africans, especially women with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/fadila97sv.html (In Swedish.)
Cowan, Ross, Watson Bob.  1997.  Vad vill jag göra? En DIY (do it yourself, "gör det själv") manual/guide till självbedömning för personer med funktionsnedsättning
This Gateshead Personal Assistance Pilot Project quide provides information and advice to disabled people who wish to live independently by using personal assistance. The Guide focusses on assessing your needs. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/gateshead1b.html (In Swedish.)
1998
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Crip Utopia.
Ironisk science fiction. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzkacusv.html (In Swedish.)
Doe, Tanis.  1998.  Definitioner av Independent Living (IL) världen över.
En av de primära grundsatserna av IL filosofin är att sociala problem inte stammar från funktionsnedsättningen hos individen utan från samhällets misslyckande i att möta samhällsmedborgarnas behov. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/doe1998.html (In Swedish.)
Hardus, Alwine.  1998.  Det är du som bestämmer: Brukarstryd budget för att ordna assistans (Direct Payments).
"Client-linked budget" is a system of direct payments for personal assistance services. This outlines the Dutch service, comparing it with "help in kind." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/hardussv.html (In Swedish.)
Lindqvist, Bengt.  1998.  Erfarenheter av lagstiftning internationellt.
Bengt Lindqvist, FN:s speciella rapportör om standardreglerna, inleder Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter i Stockholm, Sverige. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr3.html
Enns, Henry.  1998.  Flyktingar med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/enns1998flyktingar
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Försök med kontantstöd för Personlig Assistans i Slovakien.
I 1997 vann Institutet för Independent Living ett kontrakt för projekt i Slovakiska Republiken inom EU:s PHARE- program för personlig assistans i brukarregi med kontantstöd och för uppbyggnaden av ett integrerat allmänt taxisystem, som tar alla kunder oavsett om de har rörelsehinder och använder rullstol eller ej, med subventioner för kunder med funktionshinder. Artikeln diskuterar de möjligheter och hinder som brukarinitierade och brukarstyrda lösningar möter i post-kommunistiska samhällen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/slovakiasv.html (In Swedish.)
Taylor, Zara Buggs.  1998.  Framställningar av handikapp i populära TV-program.
People with disabilities are often invisible in movies and television shows, however, Zara Buggs Taylor writes about one television show which is changing audience perceptions about people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/taylorsv.html (In Swedish.)
Claesson Wästberg, Inger.  1998.  Handikappombudsman Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr1.html.
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  I kläm mellan laissez faire och den sociala ingenjörskonsten.
Skillnaderna mellan hemtjänst och personlig assistans - en diskussion med en granskning av de olika socialpolitiska instrument som finns på vårt område. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/i_klam.html (In Swedish.)
Wilner, MaryAnn, Wyatt Ann.  1998.  Independence Care System: Managed Care for People with Disabilities.
Målet för Independence Care System är att underlätta för folk med funktionsnedsättning att bo kvar i sina hem, eller åtminstone i en så fri miljö som möjligt, genom att integrera primära, akuta, hem- och samhällsbaserade vårdtjänster på ett utförligt och flexibelt sätt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar3982b.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, Stockholm, Sweden, 24 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr2.html (In Swedish.)
Handikappombudsmannen, Independent Living Sverige.  1998.  Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, 24 augusti 1998, Stockholm.
This introduction to the conference on Legislation for Human Rights held in Stockholm on August 24, 1998, presents links to reports by experts from several countries with anti-discrimination legislation in connection with disability about how the legislation has functioned in their countries and their reflections on the situation of disabled people in their respective countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr0.html (In Swedish.)
Enns, Henry.  1998.  Konflikter och personer med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev2sv.html
Rennerstedt, Kristina.  1998.  Legala aspekter av diskrimineringslagstiftning i Sverige.
Kristina Rennerstedt, av Justitiedepartementet tala om möjligheter och svårigheter i Sverige med diskrimineringslagstiftning som metod för att ge människor med funktionshinder samma möjligheter som andra. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr7.html (In Swedish.)
Guttmann, Eva Janzon.  1998.  Minister som värnar.
Sociala skyddsnät och omsorg om alla grupper i samhället. Så vill vi gärna tro att det är i Sverige. Men för många människor med funktionshinder ser verkligheten annorlunda ut. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ejg1998.html
Könkkölä, Kalle.  1998.  Presentation vid Seminarium om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett nord- och sydperspektiv Stockholm, Sverige 23 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823bsv.html (In Swedish.)
Enns, Henry.  1998.  Resa till Mellanöstern.
Internet publication URL: www.independentliving.org/enns1998mellanostern
Rehabilitation Services Administration (RSA).  1998.  Resolution om Personlig assistans.
Antagen av deltagarna på International Personal Assistance Services Symposium, sponsrat av World Institute on Disability. Symposiet ägde rum i Oakland, Kalifornien, den 29 september till den 1 oktober 1991. Artikeln är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4, Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitaion är Rehabilitation Services Administrations (RSA) officiella publikation. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rsa1998sv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Sexualitet och människor med funktionshinder: vad experterna ofta inte känner till.".
For many of us who have extensive disabilities our sexual liberation does not so much depend on sex counselling or mechanical sex aids but on the availability of tax-funded personal assistance services which empower us to take control over our own lives. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/sexuality2.html (In Swedish.)
Batavia, Andrew I.  1998.  Utsikter för ett Nationellt Personlig program för personlig assistans: att öka valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Andrew Batavia är Associate Professor vid School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. Artikeln, Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People with Disabilities, är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4 Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitation är Rehabilitation Services Adminsitrations (RSA) officiella organ. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998sv.html.
Beatty, Philip, Adams Martha, O´Day Bonnier.  1998.  Virginia brukarstyrda personliga assistansprogram: En historik och utvärdering.
1999
Friborg, Charlotta.  1999.  Att bestämma över vardagen - intervju av Adolf Ratzka.
I en intervju på DN:s Ledarsida efterlyser Adolf Ratzka en handikappolitik som bygger på egenmaktsperspektivet, en politik som inte tar ifrån människor deras självrespekt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/friborg.html (In Swedish.)
Trägårdh, Lars.  1999.  Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/bemaktiga.html (In Swedish.)
Nakanishi, Yukiko.  1999.  IL-rörelsen breder ut sig i Asien.
Yukiko Nakanishi reports on Independent Living seminars, workshops and exchanges that are helping to spread the philosophy across Asia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpidi299sv.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html
Gill, Carol J.  1999.  Korrekta fakta om funktionshinder och 'livskvalitet'.
If only Kevorkian and others would read the research literature before deciding it is reasonable to want to die when you have an extensive disability! Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/gill99sv.html (In Swedish.)
Sjögren, Johan.  1999.  Lagstiftning mot Diskriminering - Rapport från seminarium den 29 april 1999 arrangerat av riksdagens nätverk för handikappfrågor.
Mot bakgrund av IL-Sveriges arbete och bemötandeutredningens förslag om grundlagstillägg etc verkar det att vi skall ha lagstiftning mot diskriminering - frågan är bara hur den skall se ut? (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/lagstiftningsem.html
National Council on Disability (NCD).  1999.  Ny rapport från NCD om förbättringar i tillämpningen av rättigheter för flygresenärer med funktionsnedsättgning.
The NCD has released a groundbreaking report documenting ineffective enforcement of the Air Carrier Access Act (ACAA) since the law's passage in 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ncd1999sv.html
Harrington, Candy.  1999.  Problemet med desinformation.
The biggest problem for travelers with disabilities is the alarming increase of misinformation about accessible travel, claims Candy Harrington. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ch1999sv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1999.  Taxi för alla: Förslag till pilotprojekt.
För allmänheten utgör taxin ett viktigt komplement till de kollektiva färdmedlen buss, pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana. För människor med funktionshinder gäller det i ännu högre grad. Vi vill visa att enkla och eleganta lösningar kan förbättra även vår rörlighet i stadstrafiken. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/taxiSv.html (In Swedish.)
Abidi, Javed.  1999.  Vi måste lära oss att hävda oss. Disability Awareness in Action Newsletter, nummer 74, juli 1999.
According to Abidi, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment of Disabled, India, with 60-70 million disabled people in India, disability is clearly a social issue, a socio-economic issue, a development issue. Why then is disability not a national issue? Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/abidisv.html.
2000
Stone, Karen.  2000.  En nyttig oenighet.
Internet publication URL: www.independentliving.org/column/stone1_00sv.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html
Disabled Peoples International Europe,.  2000.  Rätten att leva och att vara annorlunda.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpi022000sv.html (In Swedish.)
2001
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html
Dr. Adolf Ratzka.  2001.  Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/taxi010917.html (in Swedish).
Samtrans.  2001.  Taxi för alla.
i SamtransNytt juni 2001. Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs1/samtr5.html (In Swedish).
2002
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html
Dr. Adolf Ratzka.  2002.  Projektet ‘Taxi för Alla’ (PDF, 60 KB).
Nollåtta. DHR Stockholmavdelning. No. 6, dec. 2002, s. 14. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/nollatta200212s14.pdf (PDF, 60 KB).
2003
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Angående Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan om diskriminering - Anmälan hos Handikappombudsmannen.".
Ärende Dnr 2003/990. Internet publication URLs: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.html och www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.pdf (6 KB). (In Swedish.)
Opitz, Caspar.  2003.  Delseger för dem som nyttjar rullstolstaxi.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030923.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Den svarta tisdagen, 17 juni 2003.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030618.html (In Swedish).
Persson, Ann, Palmgren Nils.  2003.  Fel siffra orsakade rabalder i färdtjänstdebatt.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031003.html (In Swedish.)  
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Funktionshindrade protesterar, Dagens Nyheter 2003-06-15 (PDF, 357 KB).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030615.pdf (PDF, 357 KB). (In Swedish.)
Sundström, Anders.  2003.  Hårda sparkrav vänter färdtjänsten.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030614.html och www.independentliving.org/taxi/dn20030614.pdf (In Swedish).
Sjölander, Johan, Börjesson Pelle, Dahl Ulla.  2003.  Hellre ofta än bekvämt.
Insändare till City, 2003-10-07, s. 21 [Sjölander (s), Börjesson (v), och Dahl (mp)]. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.html och www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.pdf (In Swedish).
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html
Bollard, Joe.  2003.  Inget om oss utan oss!.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL:s Strasbourg Freedom Drive 2003". Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB), lyssna-RealAudio-engelska, download-RealAudio-engelska (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav (se http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.
Independent Living Institute.  2003.  Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Kompromissförslag för rullstolstaxi, Till Stockholms läns landstingsfullmäktige.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20031005.html (In Swedish).  
Rydberg(fp), Birgitta, Bexelius(fp) Birgitta, Wallhager(fp) Maria.  2003.  Överklagande av Stockholms läns landstings beslut 2003-10-07 ang avgiftshöjningar för rullstolstaxi.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/r-b-w-fp200310.html (In Swedish).

Pages