Den offentliga sektorn och individens självbestämmande