IL-rörelsen breder ut sig i Asien

Yukiko Nakanishi reports on Independent Living seminars, workshops and exchanges that are helping to spread the philosophy across Asia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpidi299sv.html (In Swedish.)
In English


Följande artikel publicerades i DISABILITY INTERNATIONAL; Asia-Pacific Region, Vol.11, No. 2 1999. Disabled Peoples' International.

17-20 maj 1998 höll Chung Nip polio center och Human Care Association of Japan i det första seminariet om Independent Living i Seoul, Korea.

Det totala stöd som vi fick utav ordföranden för DPI-Korea, Young Wook Song, var mycket betydelsefullt för förverkligandet av vårt mål - att förmå Centret att inta en aktiv roll i utvecklingen av IL-rörelsen i Korea.

Plenum som innehöll presentationer av IL-rörelsen som begrepp och av IL-centrens roll besöktes av mer än 100 personer med funktionsnedsättning och personal från organisationer som arbetar med funktionsnedsättning.

Under det fyra dagar långa seminariet låg tyngdpunkten på kamratstöd (peer counselling) och IL-färdigheter (independent living skills) utbildning för 20 unga ledare med funktionsnedsättning från olika delar av landet. Fyra av dem inbjöds att komma till Tokyo för en veckas IL-utbildning i maj i år. Som en uppföljande aktivitet har vi planerat en föredragsturné av associations personal.

Malaysias första workshop i Independent Living ägde rum i Kuala Lumpur 28-30 augusti i år. Den organiserades av en grupp ledare med funktionsnedsättning i Malaysia under ledning av Christine Lee i nära samarbete med Asia Disability Institute.

Japans Human Care Association skickade en kamratstödjare som hjälpte till vid workshopen. 14 malaysiska grupper deltog i den kamratstödjande verksamheten och i rollspelen om IL-skills övningar.

Workshopen ledde till att deltagarna började diskutera möjligheterna för Malaysias första IL-center.

Seminariet om "the Direction of the IL program in Thailand" organiserades 16-17 augusti 1999 av Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centers IL-avdelning.

Inbjudna talare var Sen. Narong Patibatsarakich, regional ordförande för DPI, Mr Yutaka Takamine, UNESCAP, expert på funktionsnedsättning och Mr. Shoji Nakanishi, kassör för DPI-APs regionala kontor.

Japan International Development Agency (JICA) har planer på att öppna ett Asia-Pacific Center on Disability in Bangkok, Thailand 2002. Thailands och Japans regering diskuterar fortfarande detaljplanerna för projektet.

Enligt det förslag som tagits fram av ordföranden av DPI-AP och lämnats till JICA som i sin tur lämnat förslaget till sin personal hoppas vi att personer med funktionsnedsättning kommer att få chansen att vara med i processen från allra första början så att de kan få inflytande över projektet som helhet.