Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
1998 Års Verksamhetsberättelse

Januari

Institutet anställde Terry Skehan som administratör och Kris Walmsley som webmaster för HORIZON-projektet Nätverk för Personlig Assistans.

Februari

Institutet organiserade och genomförde en internationell två dagars workshop i Bratislava, Slovakien som del av sitt kontrakt med det slovakiska Ministeriet för arbete, familj och sociala frågor. Programmet innehöll internationella jämförelser angående personlig assistans, tillgängliga allmänna kommunikationer samt tillgängliga allmänna taxisystem. De centrala ämnena var presentationerna av de två pilot projekt som Institutet nyligen hade startat upp i Bratislava om personlig assistans och tillgänglig taxi på uppdrag av Ministeriet för arbete, familj och sociala frågor. Föredragshållarna kom från Slovakien, Tjeckien, Österrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Evenemanget och de två pilotprojekten fick positiv behandling i de nationella medierna.

April

Institutets verksamhetsledare anlitades av STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living, som konsult för att med-organisera de planerade Independent Living Sverige evenemangen under 1998, bl a en internationell konferens under augusti 1998.

Institutet gästade och organiserade ett planeringsmöte i Stockholm inom sitt samarbete i projekten "Facing our Future" och "Shaping our Future". Ledarna i projektens consortium var Center for Independent Living Hampshire, UK and National Centre for Independent Living, London.

Maj

Administratör Terry Skehan representerade Institutet vid mötet av det transnationella partnership inom Institutets HORIZON-projekt i Nottingham, UK.

Som del av Institutets samarbete inom projekten "Facing our Future" och "Shaping our Future" höll Institutets Adolf Ratzka föredrag om Centers för Independent Living och om "Crip Utopia" vid två internationella seminarier i Southampton och London.

Juni

Institutets Adolf Ratzka höll ett föredrag om temat "självbestämt liv - självbestämt sexualitet" vid ett seminarium i Wien som organiserades av Gender Link på uppdrag av det österrikiska Ministeriet för familj.

Adolf Ratzka deltog i en workshop i Bratislava, Slovakien på inbjudan av Bratislava Center för Independent Living. Ämnena omfattade bl a en uppföljning av Institutets två pilotprojekt i Bratislava (se 1997 årsberättelse).

Augusti

Institutet organiserade och gästade ett en-dags seminarium om "funktionshinder och internationellt samarbete" tillsammans med SHIA, den svenska tidskriften Socialpolitik och Forum Syd. Deltagarna var statssekreterare Judy E. Heumann, Washington, D.C., DPI ordföranden Kalle Könkköllä, Finland, Shanaaz Majeet, Sydafrika, Dr. Federico Montero, Costa Rica, Human Rights Commissioner Jerry Nkeli, Sydafrika och prof. Colin Barnes, University of Leeds, UK.

Vid den internationella konferensen om funktionshinder och lagstiftning i Stockholm som organiserades av Handikappombudsmannen tillsammans med Independent Living Sverige presenterade Institutet sitt projektförslag TAXI FÖR ALLA.

Oktober

Institutets Adolf Ratzka valdes till första ordförande av Independent Living Sverige, den svenska nationella sammanslutningen för Independent Living.

November

Som del av sina åtaganden inom det transnationella partnerskapet för sitt HORIZON-projekt "Nätverk för personlig assistans" deltog Institutet i partnerskapets möte i Rom, Italien.

December

Institutets verksamhetsledare Adolf Ratzka erkändes av tidskriften TIME som "European visionary" i sin specialutgåva "Visions of Europe" vintern 1998/99.

Under året har Institutet fått ett antal besök av forskare och aktivister inom handikappområdet. Genom sina hemsidor har Institutet fått bokstavligen hundratals förfrågningar om information, statistik, lagstiftning eller goda exempel i policy. Den del av Institutets internationella verksamhet är kraftigt underbemannad.

Under 1998 har Institutets Adolf Ratzka fungerat som "peer reviewer" inom EUSTAT consortium i deras projekt om brukarutbildning på hjälpmedelsområdet.

Styrelsen för Independent Living Institute

Adolf Ratzka, Stockholm, Sverige
Philipp Mason, Hampshire, UK
Bente Skansgård, Oslo, Norge
Rolf Bergfors, Göteborg, Sverige

 

ili Project: