Angående Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan om diskriminering - Anmälan hos Handikappombudsmannen."

Ärende Dnr 2003/990. Internet publication URLs: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.html och www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.pdf (6 KB). (In Swedish.)

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

PDF, 9 KB

Handikappombudsmannen
Annica Emmervall
Box 49132
100 29 Stockholm

Ärende Dnr 2003/990
2003 09 11

Angående Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan om diskriminering.

Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan (se anmälningen på
www.independentliving.org/ho/showone.php?id=228) missade kärnpunkten. Därför förtydligar jag min argumentering:

Färdtjänsten erbjuder personer med omfattande funktionshinder sämre service till högre kostnader än för personer med mindre funktionshinder. Kunder som kan förflytta sig från sin rullstol till ett bilsäte, kan anlita färdtjänsttaxi. De, som inte kan göra det, måste beställa färdtjänstbuss.

Färdtjänsttaxi kommer inom 30 min efter att man ha beställt resan, enligt reglerna. För färdtjänstbuss behöver man boka en resa ett till två dygn i förväg för att kunna vara säker på att man få en buss till den tid man behöver.

För att en person med omfattande funktionshinder ska uppnå samma rörlighet i trafiken som en person som kan använda färdtjänsttaxi måste han eller hon anlita en rullstolstaxi som kommer inom 45 min efter beställningen enligt reglerna.

Rullstolstaxi ska kosta 50% av taxameterbeloppet enligt färdtjänstens planer och ska inte täckas av högkostnadsskyddet. Färdtjänsttaxi kostar 50 kr per 30 km körsträcka och omfattas av högkostnadsskyddet som motsvarar kostnader för SL-kortet.

För att illustrera kostnadsskillnaden beskriver jag här min egen situation: Jag använder elektrisk rullstol. För att åka från hemmet i Vårberg till mitt arbete på Globen-området skulle rullstolstaxi enligt färdtjänstförvaltningens planer kosta mig 250 kr om dagen. Hade jag ett lättare rörelsehinder, skulle jag kunna åka med färdtjänsttaxi - med samma rörlighet som rullstolstaxi – och betala endast 50 kr. Högkostnadsskyddet gäller för färdtjänsttaxi men inte för rullstolstaxi. Per månad skulle kostnaderna alltså gå upp till 5 000 kr resp 500 kr.

Eftersom mitt arbete erfordrar en rörlighet som färdtjänstbuss inte erbjuder, skulle mina reskostnader med rullstolstaxi kosta tio gånger mer än för någon som behöver samma rörlighet men kan förflytta sig med färdtjänsttaxi. Därmed anser jag mig diskriminerad. Med kostnader för arbetsresor på 5 000 kr skulle jag inte ha råd med att arbeta. Kan det vara en av anledningarna varför så många personer med omfattande funktionshinder inte har ett arbete?

Rullstolstaxi drivs av den konkurrensutsatta taxirörelsen, färdtjänstbuss drivs av landstingets egen konkurrensskyddade färdtjänstförvaltning. Docent dr Stefan de Vylder, Handelshögskolan har i en utvärdering i juni fastslagit att rullstolstaxi är bättre och billigare än färdtjänstbuss (se www.independentliving.org/taxi/vylder20030616.html ). Färdtjänsten vill införa den höga avgiften för rullstolstaxi i det uttalade syfte för att spara pengar. En annan förklaring ligger närmare till hands.

Med vänliga hälsningar
Fil dr Adolf Ratzka
Independent Living Institute
Arenavägen 63 7 tr
121 77 Johanneshov
Tel 08-740 4200