Framställningar av handikapp i populära TV-program

People with disabilities are often invisible in movies and television shows, however, Zara Buggs Taylor writes about one television show which is changing audience perceptions about people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/taylorsv.html (In Swedish.)

av Zara Buggs Taylor

 

In English

Människor med handikapp är ofta osynliga i filmer och TV-program, eller om de syns framställs de på ett förringat och stereotypt sätt: som maktlösa, barnsliga, isolerade offer, som bittra, ibland som psykopatiska missanpassade personer. Dessutom framställs de handikappade personerna i TV-program som om deras handikapp vore någonting som kan vårdas med en "kur" som ger dem en "hel" personlighet. Ett TV-program som har blivit trendsättare och ändrat publikens uppfattning om människor med handikapp är NBC:s "ER." I ett program för inte så länge sedan, spelar en av huvudkaraktärerna, som spelas av Eriq La Salle, en diktor som har en ung son som är döv. Produktionsföretaget utförde en omfattande undersökning för att hitta en afro-amerikansk bebis som var döv. Detta är bara ett av många exempel av inbegripandet av handikapp i programmets uppbyggnad:

 

  • Den ansedda personen Dr. Carrie Weaver har ett konstgjort ben,
  • En rollfigur som spelas av Neil Marcus är förlamad på grund av en hjärnskada och är rullstolsbunden
  • I en episod framställs döva rollfigurer. Samma episod tar upp hörsnäckan, i olikhet med det politiska och medicinska synsättet; samt
  • Rollfigurer med förståndshandikapp finns med i programmet regelbundet

Nyligen diskuterade The Disability Messenger (Zara Buggs Taylor) med upphovsmannen och produktionsledaren John Wells.

ZBT: Vad var det som gjorde dig intresserad av att ta med handikappade rollfigurer?

JW: I "ER" har vi försökt att framställa hur Amerika verkligen ser ut, och hur sjukhus verkligen ser ut när det kommer till olika raser och andra samhällsfrågor. Våra program grundar sig på uppfattningen att samhället är mångfaldigt.

ZBT: Har du ofta verkliga personer som mall för dina rollfigurer?

JW: Laura Ender's rollfigur (Dr. Carrie Weaver) uppstod när jag mötte en anställd på ett lokalt sjukhus, som härstammade från västra Indien eller Pakistan. Denna person hade polio och gick på kryckor. Han arbetade 12-timmars skift och hans handikapp utgjorde inget hinder för hans arbete. Vi försöker att inbegripa människor i "ER" som vi möter regelbundet i vår vardag på ett uppriktigt, fullständigt och realistiskt sätt.

ZBT: Dina rollfigurer är ofta människor som bara råkar vara handikappade. Handlingen fokuserar dock inte nödvändigtvis på handikappet. Var detta ett medvetet val?

JW: Sättet vi framställer handlingen på i "ER" är annorlunda än de äldre, traditionella läkarprogrammen från förrut då man framställde specifika problem med medicinsk bakgrund. Detta tillvägagångssätt framställde dessa människor som "de andra", som TV-tittarna känner sig lyckliga att de inte är själva. Vi väljer medvetet att integrera programmet på alla sätt och vis. Dr. Weaver, till exempel, är en komplicerad rollfigur - inte särskilt älskvärd. Genom handlingens gång, känner vi till hennes styrka och hennes förmågor utan att tala om för publiken direkt att dessa styrkor skapades genom hennes handikapp. Hon diskuterar inte sitt handikapp - inte för att hon skäms för vem hon är, men det är för att handikappet är en del av henne att det inte kommer fram. Hennes attityd är: "Detta är jag, om du är nyfiken eller inte tycker om det eller känner dig illa till mods av det, jag är stark". Helt ärligt glömmer jag bort att hon har ett handikapp. Det är så det borde vara. Vi måste sluta upp med att döma människor efter det yttre och bestämma hur vi känner gentemot dem på grundval av deras personligheter - inte deras hudfärg eller sociala status eller det yttre. Jag är lycklig över att programmet gör en positiv skillnad avseende tittarnas förhållningssätt och uppfattningar gentemot handikappade människor.

Zara Buggs Taylor är "Executive Administrator for Employment Diversity" vid Writers Fuild of America west, en oberoende fackorganisation som representerar författare inom film, television, kabel-, radio- och TV-industrin 213-782 4549
http://www.wga.org/

E-mail till Zara Buggs Taylor