Taxi för alla

Samtrans.  2001.  Taxi för alla.
i SamtransNytt juni 2001. Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs1/samtr5.html (In Swedish).

Från tidskriftsartikeln "Taxi för Alla" (PDF, 769 KB) i SamtransNytt juni 2001

Taxi för alla är ett försöksprojekt där Samtrans, Taxi Kurir och Taxi 020 ingår. Initiativtagare är Adolf Ratzka, doktor i företagsekonomi och rullstolsbrukare sedan 40 år. Idén är att det ska finnas ett antal anpassade fordon som på kort varsel kan ta körningar med passagerare som sitter kvar i sin rullstol under resan. 
 

Bild på
Adolf Ratzka, när han är på väg att köra in i en taxibil.

– Syftet är att öka rörlighet, flexibilitet och livskvalitet – till samma kostnad som vanlig färdtjänst, säger Adolf Ratzka. Målsättningen är att det ska finnas så många taxibilar som möjligt som kan ta alla kunder – oavsett om de använder rullstol eller ej.

– Vi vill bestämma själva när, var och hur vi ska förflytta oss, säger Adolf Ratzka. Idag finns inte en enda taxibil i Stockholm som kan transportera en person sittande i rullstol.

Idag när en person som använder rullstol vill åka någonstans ska transporten bokas hos färdtjänst två dagar i förväg. Kommer man från ett annat landsting bokas transporten via riksfärdtjänst och den exakta resvägen med exakta tidpunkter måste anges två veckor i förväg. Kommer man från utlandet är det snudd på omöjligt att få transport överhuvud taget.

I England däremot är taxibilar anpassade för handikappade. Det finns till och med en lag som säger att inga nya taxibilar får tas i bruk utan att vara handikappanpassade. Senast år 2004 ska samtliga taxibilar i England och Australien kunna köra kunder med rullstol. I Sverige finns inga sådana bestämmelser.

Independent Living

När Adolf Ratzka i mitten på 60-talet och som ung student kom tillKalifornien öppnade sig en ny värld. Tillgänglighet, flower power, kampen om etniska minoriteters medborgerliga rättigheter och Independent Living rörelsen. Syftet med rörelsen var att ge människor med funktionshinder en självbestämmande vardag och möjlighet att ta saker i egna händer. – Vi var trötta på att så kallade experter skulle bestämma över oss, fortsätter Adolf. – När jag flyttade till Sverige tyckte jag att hemtjänsten fungerade dåligt och jag ville själv avgöra vem som skulle assistera mig. Det är jag som ska bestämma när jag vill gå upp på morgonen och när jag vill förflytta mig, inte hemtjänsten.

Tillsammans med 22 användare av hemtjänsten startade Adolf STIL – Stockholmskooperativet för Independent Living. Målsättningen var bland annat att stärka den enskildes köpkraft och självbestämmande i fråga om personlig assistans och möjlighet att förflytta sig på stan, på arbetet och med familjen. Detta utmynnade 1994 i en ny lag, LASS, Lagen om assistansersättning. – Den ger pengar från socialförsäkringssystemet och rätten att själv avgöra hur de ska användas, säger Adolf.

Adolfs arbete med Taxi för alla har givit resultat. Till hösten ska 30-40 bilar rulla på Stockholms gator. – Att ordna transport i Stockholm åt utländska vänner med rullstol är ett helsike, fortsätter han. Så det här är något jag ser fram emot. Provturen i en av Samtrans Taxirider avlöpte väl. – Bekväm och trevlig att åka i. Det är tryggt att åka baklänges med en vägg bakom ryggen och jag tycker om att ha ögonkontakt med andra passagerare. Dessutom är sikten bra. I andra bilar sitter jag så högt att jag bara ser trottoaren när jag tittar ut, avslutar Adolf.