"STIL:s roll i Nacka kommuns kundvalssystem." I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993."