Fel siffra orsakade rabalder i färdtjänstdebatt

Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031003.html (In Swedish.)  

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Dagens Nyheter 2003-10-03

En felaktig siffra har vänt upp och ner på den inflammerade debatten om rullstolstaxi för handikappade. På tisdag ska landstingsfullmäktige för andra gången besluta om höjda avgifter.

Förra gången frågan om avgiftshöjning var uppe i fullmäktige återremmitterades ärendet till färdtjänstnämnden för en kompletterande, oberoende utredning om hur stor besparingen egentligen skulle bli. Men färdtjänstnämnden valde att låta revisorerna titta på siffrorna. Enligt dem stämde de och ärendet skickades tillbaka till fullmäktige.

Förslaget att höja avgiften för rullstolstaxi från 50 kronor per resa till halva det ordinarie taxameterbeloppet har kritiserats hårt av olika handikapporganisationer. Före sommaren lät Independent living, en stiftelse som arbetar för funktionshindrades rättigheter, en konsult utreda kostnaderna för rullstolstaxi kontra färdtjänstbuss. Konsulten docent Stefan de Vylder kom fram till att rullstolstaxi inte var ett dyrare alternativ än färdtjänstbuss.

Nu visar det sig att konsulten räknat fel. Han har helt enkelt använt sig av fel budgetunderlag. Enligt de felaktiga beräkningarna var kostnaden per färdtjänstresa 320 kronor 2002. I ett pressmeddelande korrigerade socialdemokraterna i landstingsledningen konsulten. Priset per resa i färdtjänstbuss var i själva verket 289 kronor, vilket gör färdtjänsten till ett billigare alternativ än rullstolstaxi.

-Jag gör en pudel, jag ber om ursäkt, men jag har rätt i sak, säger Stefan de Vylder.

Enligt honom blir resorna med färdtjänstbuss i ännu dyrare år 2003 - 330 kronor. Men färdtjänstförvaltningen underkänner även denna siffra. Den här gången har konsulten lagt ihop kostnaderna för färdtjänst och rullstolstaxi, hävdar de.

Striden om rullstolstaxi lär fortsätta. Independent living har anmält färdtjänstnämnden till handikappombudsmannen, och vice ordföranden i färdtjänstnämnden Boris von Uexkäll (m) menar att kravet på en oberoende kostnadsutredning ännu inte är uppfyllt. Ordföranden i färdtjänstnämnden menar dock att underlaget för besparingsförslaget är fullgott.

Färdtjänsten JO-anmäld av RH

Färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting JO-anmäldes på torsdagen av RH, Rörelsehinderföreningarna i samverkan. Samtidigt gjordes samma anmälan till HO, handikappombudsmannen. RH menar att färdtjänstnämnden brutit mot färdtjänstlagen när man i juni i år beslutade att minska antalet resor med färdtjänst från 208 till 140 resor per år.

DN
Ann Persson
ann.persson@dn.se 08-7382175
Nils Palmgren nils.palmgren@dn.se 08-73810 02