Kompromissförslag för rullstolstaxi, Till Stockholms läns landstingsfullmäktige

Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20031005.html (In Swedish).  

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Kompromissförslag för rullstolstaxi

Till Stockholms läns landstingsfullmäktige

Inför mötet i landstingsfullmäktige tisdag den 7 oktober 2003 ber vi om att få översända ett kompromissförslag. Det är vår förhoppning att man beslutar att studera förslaget och dess konsekvenser innan man inför taxameteravgiften som skulle innebära slutet på rullstolstaxi för oss som behöver den för att arbeta och ta vårt ansvar inom familjen.

De färdtjänstbussberättigade personer, som behöver den flexibilitet som taxi-lösningen ger, behandlas i förslaget på samma sätt som personer som idag använder färdtjänsttaxi. Enligt den modellen tilldelas den enskilde ett antal resor med rullstolstaxi för arbete, andra uppdrag och fritid. Utöver det begränsade antalet rullstolstaxiresor skulle man kunna använda färdtjänstbuss i obegränsad utsträckning som hittills.

Brukarna vinner dels att man får taxilösningens flexibilitet och punktlighet för resor i arbete och andra viktiga sammanhang och dels att man har det obegränsade resandet med färdtjänstbuss kvar.

Landstinget vinner genom att totalkostnaden för brukargruppen inte kan ökas genom obegränsade rullstolstaxiresor. 

Landstinget skulle inte längre diskriminera mot människor med omfattande funktionshinder som enligt färdtjänstens liggande förslag skulle behöva betala dyrt för samma flexibilitet som färdtjänsttaxikunder idag åtnjuter med högkostnadsskydd.

Taxibranschen vinner genom att de investeringar som gjordes i anpassade bilar kommer till användning. Med färdtjänstens liggande förslag lär ett antal taxiåkerier gå i konkurs. Branschen skulle inte investera längre i rullstolsanpassade taxibilar som internationellt är en vanlig lösning.

Förslaget är förankrat bland de personer som mest använt Taxi för alla och rullstolstaxi.

Adolf Ratzka
Independent Living Institutet
Tel 08 740 4200

2003-10-05