Det är du som bestämmer: Brukarstryd budget för att ordna assistans (Direct Payments)

"Client-linked budget" is a system of direct payments for personal assistance services. This outlines the Dutch service, comparing it with "help in kind." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/hardussv.html (In Swedish.)

In English


För dig som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver vård, stöd eller behandling hemma under en period som överstiger tre månader finns två lösningar: antingen kan du få i natura tjänster eller en egen budget för vård och ordna vård/assistans själv.


Natura tjänster
Hemhjälp, vård eller sjukvård kan man få genom en hemhjälpsorganisation. Specialiserade organisationer finns för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en passande lösning för vissa eftersom man inte själv behöver ta ansvar för sin vård. Men det kan faktiskt vara en nackdel snarare än fördel eftersom du inte själv bestämmer vem som ska assistera dig. Ofta möts du av flera olika ansikten och hjälpande händer. Du får heller inte själv bestämma tid och plats för den hjälp du får. Du hamnar alltså i en position där du är helt beroende av organisationens beslut. För dig som inte vill ha det så finns ett alternativ.

Natura tjänster:
Någon annan (organisation) fixar allt.

Nackdelar:
Beroende av organisationen. Din frihet begränsas.


Brukarstryd budget
Lösningen är att du som är brukare får en egen budget. Du själv väljer vem som ska komma och hjälpa dig och vid vilka tider. Du bestämmer hur vårdaren arbetar och var. Det innebär att det är du som har kontrollen över din tid, ditt hus, hem och kropp. Du behöver inte längre anpassa dig till organisationen utan kan organisera din dag efter dina önskningar och behov. Å andra sidan blir du din assistents arbetsledare. Det innebär en massa arbete men i gengäld ökar din rörelsefrihet.

Egen budget
Du organiserar din vård/assistans.

Fördel:
Du har kontroll över ditt liv. Din frihet ökar.


Brukarstryd budget - Hur funkar det?
Alla som är i behov av sjukvård, omvårdnad, stöd, eller annan behandling i längre än tre månader kan söka att få en egen budget. Om du sedan faktiskt kan organisera din assistans enligt det systemet beror på en rad faktorer. Första steget är att registrera dig hos vårdkontoret i ditt område (ring Per Saldo för att få telefonnumret till ditt kontor). Kontoret bestämmer huruvida du beviljas en budget eller inte. Om du beviljas en budget kommer en inträdes kommitté att avgöra antal timmar, typ av assistans och din budgets storlek. Ditt vårdkontor kan ge dig ytterligare information.

Vårdkontoret avgör huruvida du ska beviljas en egen budget eller ej.

Inträdeskommitten fastställer antal timmar.


Vad händer sedan?
Du kommer inte att få pengarna direkt i handen. Socialförsäkringsbanken administrerar budgeten åt dig.

Det du behöver göra är att hitta en eller fler assistenter, antingen på egen hand eller med hjälp av en organisation som förser assistans enligt dina villkor. Kontrakt måste upprättas mellan dig och vårdarna eller organisationen.

Du ger din administratör i uppdrag att betala assistenten/assistenterna eller organisationen. Det är en hel del som måste klaras av men du behöver inte nödvändigtvis göra allt arbete själv.

Ekonomin sköts åt dig. Du hittar anställda, eller ger i uppdrag åt en organisation att göra det. Du ordnar med allt det som en arbetsledare fixar.

Anmälan
Jag har beviljats en brukarstryd budget och skulle vilja gå med i Per Saldo. Jag kommer att betala en årlig medlemsavgift. (Årets summa kan du be att få från Per Saldo.)

 

Namn:
Adress:
Postnummer och stad:
Telefonnummer:
Jag kommer att ha en egen budget från och med _____

Skicka anmälan i ett frankerat kuvert till:
Per Saldo
P.O. Box 19161
3501 DD Utrecht
per.saldo@inter.nl.net


Per Saldo är för dig som har beviljats en egen budget för vård/assistans.
Per Saldo föreningen grundades särskilt för de som har en brukarstryd budget. Du kan bli medlem i Per Saldo, en organisation som vet exakt vad som ingår i bestyren kring att ordna egen assistans. Per Saldo är till för dig. Dina intressen kommer i första hand.

Du får stöd, information och råd av oss. I praktiken innebär det att du kan vända dig till Per Saldo med alla frågor som rör brukarstryd budget och assistans. För att vara så effektiva som möjligt håller Per Saldo regelbunden kontakt med organisationer som arbetar med brukarstryd budget och assistans.

Per Saldo

  • skyddar dina intressen
  • erbjuder stöd, information och rådgivning

Att bli medlem i Per Saldo
När du betalat in medlemsavgiften får du ett medlemsbrev och all information hemskickad gratis. Du kan alltid kontakta Per Saldo för stöd, information och rådgivning om brukarstryd budget och assistans. Du kan känna dig trygg att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att försvara dina intressen.

Om du har frågor kontakta oss på:

Per Saldo
P.O. Box 19161
3501 DD Utrecht
per.saldo@inter.nl.net
Tel 030-230 40 66
Fax 030-231 49 75