Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder

Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/taxi010917.html (in Swedish).

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Människor, som sitter kvar i sina rullstolar under resan, har varit helt beroende av färdtjänstbussar för sina förflyttningar. Fr o m idag kan ett hundratal stockholmsbor med tillstånd för färdtjänstbuss, som deltar i projektet "Taxi för alla", ringa till tre taxiväxlar och begära en rullstolanpassad taxibil. Därmed förväntas resenärernas rörlighet och valfrihet öka kraftigt i jämförelsen med dagens färdtjänstbussar.

Projektet bygger på Universal Design-principen i och med att bilarna - VW Caravelle, Chrysler Voyager och den ny utvecklade Taxirider - är så utformade att de kan ta alla taxikunder, med eller utan rullstol. När bilarna inte kör människor med funktionshinder, kan den övriga taxiåkande allmänheten använda dessa rymliga och bekväma fordon.

Försöksprojektet pågår fram till 2002-12-31, drivs och bekostas av Stockholms Läns Färdtjänst. För deltagarna uppstår inga nya kostnader. I projektet ska lösningens effekter på resenärernas livskvalitet testas samt dess ekonomiska hållbarhet för samhället och taxirörelsen.

Projektet är ett initiativ av Independent Living Institute. För 10 år sedan ledde Independent Living-rörelsens praktiska arbete med personlig assistans i brukarregi till den statliga assistansreformen, som innebär att assistansbrukare får medel från försäkringskassan för att anställa sina assistenter eller köpa tjänster från valfritt företag. "Taxi för alla" ska nu bidra till en liknande utveckling för ökade möjligheter till valfrihet och självbestämmande även på transportsidan.

Liknande integrerade lösningar finns i hundratals städer runt i världen. I Storbritannien och Australien kräver lagen att samtliga taxibilar ska vara rullstolsanpassade år 2004. Alla London taxibilar är redan idag anpassade för kunder som använder rullstol.

För information och bild:
www.independentliving.org/docs1/samtr5.html

Adolf Ratska