Delseger för dem som nyttjar rullstolstaxi

Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030923.html (In Swedish.)

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Dagens Nyheter 2003-09-23

Avgifterna för rullstolstaxi återremitterades. Protesterna hjälpte. Förslaget om att kraftigt höja avgifterna för att åka rullstolstaxi återremitterades av landstingsfullmäktige på tisdagen.

En delseger för de funktionshindrade som flera gånger den senaste tiden hållit sina protestmöten utanför Landstingshuset på Kungsholmen.

Förslaget går ut på att avgiften för rullstolstaxi ändras från dagens 50 kronor per resa till halva det ordinarie taxameterbeloppet.

De borgerliga partierna lyckades bromsa beslutet och nu måste landstingsstyrelsen göra en oberoende ekonomisk analys av förslaget innan det kan tas upp på nytt.

-Aterremissen ger den rödgröna majoriteten ett ypperligt tillfälle till eftertanke, så att de inte sviker väljarna i denna fråga utan visar solidaritet med de rörelsehindrade, säger Boris von Uexkäll (m), gruppledare i färdtjänstnämnden.

Rullstolstaxi infördes för att rullstolsburna ska kunna leva ett rikare och rörligare liv. I Stockholm har tre taxibolag kört rullstolstaxi som ett alternativ till färdtjänstbussar. Varje dag åker 150-200 personer rullstolstaxi i Stockholms län.

Caspar Opitz, casparopitz@dn.se, 08-7382115

Lars Muthas demonstrerar mot kraftigt höjda avgifter för dem som använder rullstolstaxi.

Lars Muthas demonstrerar mot kraftigt höjda avgifter för dem som använder rullstolstaxi.
Foto: Stina Kåhrström