Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, Stockholm, Sweden, 24 augusti 1998

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr2.html (In Swedish.)

Hjärtligt välkommna till vår konferens. Jag välkomnar särskilt våra utländska vänner. Mitt namn är Adolf Ratzka och jag företräder Independent Living Sverige som är konferensens medarrangör.

Vi har bjudit in kamrater och kolleger från andra länder för att illustrera vad Independent Living-rörelsen vill åstadkomma här i Sverige.

1983 besökte Judy Heumann Sverige. Vad har hänt sedan dess i USA och Sverige ?

I USA kom ADA till, the Americans with Disabilities Act, som tillsammans med andra lagar utgör världens mest omfattande anti-diskrimineringslagstiftning. Den föreskriver en tillgänglighet i infrastrukturen och näringslivet, och en respekt för människor med funktionshinder i arbetslivet som vi i Sverige fortfarande drömmer om.

Lagen och våra amerikanska kamraters långa och ihärdiga kamp för sina mänskliga och medborgerliga rättigheter har förbättrat respekten för personer med funktionshinder i USA. Gruppen har givits stolthet och självtillit. Människor med funktionshinder har upptäckts som betydelesfull väljargrupp och ingen kandidat skulle hålla ett valtal utan att nämna gruppen minst några gånger i ett och samma tal.

I USA har människor med funktionshinder upptäckts som värdefull arbetskraft - inte enbart som telefonister, utan även på höga befattningar i näringslivet, politiken och på myndigheter. Våra gäster tjänar som exempel på att även vi kan bidra till samhället: Judy Heumann är statssekretare i Washington. Jerry Nkeli, Human Rights Commissioner i Sydafrika; Kalle Könkkölä, f d finsk riksdagsman och ledamot i Helsingfors kommunfullmäktige; Federico Montero, internationellt erkänd rehabiliteringsläkare och författare av förordet till Costa Ricas anti-diskrimineringslag; Colin Barnes, professor i sociologi och forskningschef. Sveriges exempel är Bengt Lindqvist, FN:s speciella rapportör för standardreglerna, tidigare riksdagsman och biträdande socialminister. Det är hög tid att Sverige får fler personer med funktionshinder på höga befattningar. Det är provet på hur bra ett lands politik är. Dessuotm behöver våra ungdomar förebilder.

Vad har hänt i Sverige sedan 1983? Som följd av bl a Judy Heumanns besök bildade vi den svenska grenen av Independent Living-rörelsen, den internationella medborgarrättsrörelsen av människor med funktionshinder. Vi koncentrerade oss på personlig assistans. Vår lösning, kontantstöd och självbestämmande, istället för beroendet av hemtjänst och boendeservice, var så framgångsrik att den stod som modell för LASS, den statliga assistansersättningen.

Nu vill vi gå vidare och använda kontantstöd även på andra områden, som t ex transporter. Lydia Brichtova från Slovakien kommer att berätta om deras nya lag i Independent Living-anda. Den omfattar kontantstöd för personlig assistans och tillgängliga taxibilar som kör kunder med och utan rullstol. Vi presenterar ett förslag till ett svenskt pilotprojekt med kontantstöd och tillgängliga minibussar, med förebilder i Slovakien, Storbritannien, Irland, Tyskland och en rad andra länder där man har kommit på denna enkla och eleganta lösning.

Konferensens ämne är lagstiftning för våra rättigheter. Vad har hänt i Sverige på den fronten? Det finns ett lagförslag mot diskriminering i arbetslivet. Lagen är nödvändig, men ensam utan ytterligare lagar, kommer den inte att avsevärt förbättra våra möjligheter på arbetsmarknaden. Så länge vår grupp inte har samma möjligheter till utbildning, på bostadsmarknaden, i stadstrafiken, när det gäller tillgänglighet till byggnader, kontor, till information och medier - så länge går de flesta av oss arbetslösa. Utan att vi kan skylla detta enbart på diskriminering från arbetsgivare.

Sverige har förbundit sig att följa bl a FN:s och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och FN:s Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Independent Living Sverige kräver att Sverige snarast gör dessa konventioner till svensk lag. Vi kräver att man inför tillägg och ändringar på varje lagområde inklusive effektiva sanktioner med kännbara böter eller fängelsestraff, som domstolar kan ålägga enskild person, företag eller myndighet som begår lagbrott.

Ett sådant omfattande lagarbete på alla områden underlättas när vi kan mobilisera en stark politisk vilja och ett brett moraliskt stöd hos allmänheten. Det finns inget bättre och kraftfullare uttryck för detta än en grundlagsändring. När det gäller grundlagsändringar med diskrimineringsförbud p g a funktionshinder är det bl a Sydafrika, Tyskland, Österrike och Finland som är föregångsländer. Kalle Könnkkölä kommer att berätta om Finlands arbete och erfarenhet av grundlagstillägget.

Independent Living Sverige kräver

  • att gundlagen skall ge samma skydd mot diskriminering med avseende på funktionshinder som den idag ger med avseende på kön, ras, hudfärg, etniskt ursprung eller religion,
  • att grundlagen skall ålägga lagstiftaren att i varje lagområde införa diskrimineringsförbud p g a funktionshinder,
  • att grundlagen skall förstärka förvaltningsdomstolarnas makt för att stoppa myndigheternas domstolstrots.Med dagens konferens inleds Independent Living Sveriges kampanj för grundlagstillägg. Alla är välkomna att ansluta sig.

Det är hög tid att man även i Sverige tillgriper lagstiftning som verktyg för att säkerställa medborgarrätten för alla grupper. Vi är trötta på att bli bortglömda, utestängda och undanknuffade. Vi vill leva i ett samhälle där ingen behöver vara en andra klassens medborgare.

konferensens innehåll