Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, 24 augusti 1998, Stockholm

This introduction to the conference on Legislation for Human Rights held in Stockholm on August 24, 1998, presents links to reports by experts from several countries with anti-discrimination legislation in connection with disability about how the legislation has functioned in their countries and their reflections on the situation of disabled people in their respective countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr0.html (In Swedish.)

Arrangerad av Handikappombudsmannen i samarbete med
Independent Living Sverige
24 augusti 1998, Stockholm

In English


Allt fler länder stiftar lagar mot diskriminering av funktionshindrade. På konferensen presenteras erfarenheter från flera länder. Den traditionella svenska handikappolitiken har varit inriktad mot individuellt stöd och att kompensera brister genom särlösningar.

Handikappombudsmannen har i flera rapporter föreslagit regeringen att svensk lagstifning måste förbättras med ett diskrimineringsförbud. Flera undersökningar och analyser har visat på stora brister i funktionshindrades rättsliga skydd, t ex i näringsverksamhet, i tillgänglighet till byggnader och till offentlig information.

Independent Living Sverige är en gren av den internationella medborgarättsrörelsen av människor med funktionshinder. I ett växande antal länder har rörelsen arbetat för att åstadkomma lagstiftning till skydd mot diskriminering i den byggda miljön, kommunikationerna, mediautbudet, utbildningen och arbetslivet. Samtidigt har rörelsen arbetat för att öka individens makt över sin vardag.

Lagstiftning för mänskliga rättigheter
Måndagen 24 augusti

Föredragshållare:

 

Inger Claesson Wästberg
Handikappombudsman
Inledning

 

Dr. Adolf Ratzka
Independent Living Sverige
Inledning

 

Judy Heumann
Statssekreterare, Washington, DC, USA
Implications of ADA for disabled people

 

Bengt Lindqvist
FN:s Speciella Rapportör om Standardreglerna
Erfarenheter av lagstiftning internationellt

 

Jerry Nkeli
Human Rights Commissioner, Sydafrika
How to overcome double discrimination of disabled people in South Africa

 

Prof. Colin Barnes
Disability Research Unit, Leeds, Storbritannien
Discrimination and the law - the British experience

 

Dr. Federico Montero
Ordförande Costa Rica:s Handikappförbund
Legislation on Disability: The Costa Rican Experience

 

Kristina Rennerstedt
Statssekreterare Justitiedepartementet
Legala aspekter

 

Lydia Brichtova
Jurist Socialdepartementet, Slovakien
Independent Living and proposed Slovak social reforms

 

Gyögy Könczey
Professor i ekonomi
The genesis of the Hungarian anti-discrimination legislation

 

Dr. Adolf Ratzka
Styrelseledamot, Independent Living Sverige
Kontantstöd istället för färdtjänst - förslag till pilotprojekt

 

Paneldiskussion

Dagen leds av journalisten Bo Holmström