STIL:s roll i Stockholms stads förändringsarbete för valfrihet brukarinflytande