Kommunerna saknar meningsfulla ekonomisystem." Debattartikel från Dagens Industri, torsdag 22 april 1993, sidan 4. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokume