Svårigheterna vid prissättningen av kommunala tjänster