Utdrag ur: Att skydda medborgerliga rättigheter: en steg-för-steg handledning i hur man kan vidta åtgärder

Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools13bsv.html (In Swedish.)

In English

 

Detta är handboken du alltid har velat rådfråga. Titta på innehållet för att reta din aptit:

 • Penninginsamling
 • Att arrangera ett evenemang
 • Att skriva ett uppslag
 • Att prata med långivare och donatorer
 • Media/PR
 • Pressmeddelande
 • Brev till redaktören
 • Att lyckas med att få TV att komma till ditt evenemang
 • Att lyckas få en intervju i media
 • Att värva röster hos politiker
 • Samhällsorganisation
 • Att starta en liten grupp
 • Att skapa koalitioner
 • Att undervisa samhället och mycket mer

 

Media PR

Om människor skall stötta dina sakfrågor, måste de veta att du finns. Det snabbaste och det mest effektivaste sättet att göra reklam för dina sakfrågor är genom att använda media. Skulle du kunna föreställa dig att tillverkaren av en ny produkt gav ut den på marknaden utan att göra reklam för den? För att redigeringen skall vara tydlig kommer vi att separera diskussionen om media och hur man kan använda det, från avsnittet i denna handbok om hur man når ut till samhället. I verkligheten kan man inte göra en sådan åtskillnad. Om en person som stöttar dina sakfrågor framträder i TV, stiger denna person in i människors vardagsrum. Det vore annorlunda om denne skulle vara där personligen, men media är att nå ut till samhället och i det moderna satellitsamhället är detta sätt att nå ut på globalt.


Pressmeddelande

Syftet är att:

 • annonsera en kommande evenemang och bjuda in pressen för att bevaka den.
 • publicera ett utlåtande eller att ta ställning till en nyhet eller frågeställning
 • sörja för bakgrundsinformation eller att komplettera sent inkomna nyheter


Hur man organiserar ett pressmeddelande

Noggrannhet är viktigt. Redaktörer och journalister är bombarderade med pressmeddelanden och en enkel elimineringsmetod är att bortse från dem som är slarviga och oprofessionella. Inga tryckfel, inga stavfel eller överstrykningar.

Innehåll

Varje ung reporter har lärt sig att han skall inkludera de fem v:en när han förbereder sin nyhetsartikel: vem, vad, var, varför, vilken tidpunkt. Även du måste inkludera dessa i ditt pressmeddelande. Huvudparagrafen, din första, borde svara på så många av de fem v:en som möjligt utan att det låter konstigt. Om du inte besvarar åtminstone två av fem, så kommer ditt pressmeddelande högst antagligen att hamna i papperskorgen. Alla de fem v:en måste besvaras senast i slutet av den andra paragrafen. Framställ dina viktigaste åsikter och skriv på ett sätt som är lätt att citera. Din ledare borde övertyga redaktörerna att de skall bevaka din nyhet. Du måste fängsla deras intresse. Pressmeddelanden kan vara längre än en dubbelsida, men följ den omvända pyramidregeln - ju längre fram i historien du kommer desto mindre viktig information. Ge all din viktiga information, särskilt när den är full av skvaller och lätt att citera, på första sidan. Håll det levande. De följande sidorna borde användas för bakgrundsinformation och detaljer.

Om du refererar till speciella personer i ditt pressmeddelande, titulera dem, och kontakta dem om du vill att media skall kontakta dem.

Din avslutningsparagraf bör innehålla en koncis redogörelse avseende meningen och avsikten med dina sakfrågor.

Val av tidpunkt

Pressmeddelanden bör varken skickas ut för tidigt eller för sent. Om du skickar det för tidigt, kommer det att glömmas bort. Om det skickas för sent, blir resultatet uppenbart. Meddelanden bör komma tre till fem dagar innan ett evenemang. Följ upp med telefonsamtal.

Två dagar innan evenemanget: ring upp personen som du har skickat pressmeddelandet till. Uppdatera ditt pressmeddelande genom att lägga till ny information som skulle kunna vara av intresse. Spela inte översittare mot journalister eller redaktörer; ge dem intrycket av att du har en nyhet som håller och som kommer att bli ett bra nyhetsmaterial. Ring igen dagen efter evenemanget, men var väldigt kort.

Vem skickar du pressmeddelanden till? Fundera ut vilka som har bevakat liknande nyheter innan. Skicka ett pressmeddelande till dem. Arbeta för att utveckla ett personligt förhållande till en person. Skicka aldrig ett meddelande mer än till en person på samma tidning.

Vissa städer har mediaguider, som ofta publiceras av en lokal PR- grupp. Dessa hänvisar till de publikationer som finns och till dem som är redaktörer, journalister och huvudsakliga skribenter. Du kan få information om denna guide genom att ringa en lokal PR-grupp eller ett lokalt PR-företag.

 

TV

Allt fler människor får information om världen genom att titta på TV snarare än att läsa tidningen.

 

Vad TV vill visa

De som jobbar på TV vill hellre bevaka en eldsvåda än en presskonferens. Har du någon gång lagt märke till hur många av nyheterna som ägnas åt eldsvådor, explosioner, oljeläckage och andra katastrofer som har skapats av människan? Alla dessa händelser har en sak gemensamt: de är alla visuellt intressanta. När du planerar ett evenemang och ämnar bjuda in ett TV-team, fråga dig själv om evenemanget kommer att vara spännande att se på och inte bara att höra eller läsa om.

 

Att göra det visuellt

Om du organiserar en allmän prövning på Justitiedepartementets föreslagna anvisningsförändringar skulle du kunna göra på följande sättet.

Organisera det som en rättssal med domare, vittnen, utfrågare, advokater. TV älskar dramatik inför rätten. Tänk på att välja ut en provokativ plats för din prövning. Så nära Justitiedepartementet som möjligt.

Låt "juryn" komma in till prövningen tillsammans för att ge ett dramatiskt intryck och avisera varje medlem separat med en levande bit biografi. Om du har bjudit in en del viktiga politiker, och de inte har kommit, ha en iögonfallande tom stol med personens namn. Överväg om du skall sätta en uppstoppad mannekäng på stolen, klädd som en clown.

Hur bör man vara klädd? Beroende på vad du vill säga och din humor så kommer klädseln att variera, men var inte för tråkig. Sätt inte på dig vit skjorta inför TV-kameror.

Låt ditt evenemang få en dramatiskt avslutning. Låt ett "utslag" - en dom - antas och låt människor som ser intressanta ut kungöra både utslaget och resultatet av det. Låt TV-teamet få veta när "utslaget" skall kungöras i förskott.

 

Att få TV till ditt evenemang

Pressmeddelandet, uppföljandet med telefonsamtalet, dagboken - samtliga borde användas. Din media-kommitté bör utveckla förhållanden med TV-journalister, tidningsredaktörer och chefer med höga positioner. Förneka varken TV, radio eller utländsk media som inte är engelsk språklig.

TV-pressmeddelandet bör vara koncentrerat på att beskriva händelser på ett associationsrikt och spännande sätt. Säg att ditt evenemang kommer att bli ett levande TV-program. Kom ihåg att du tävlar med eldsvådor.

 

Gatuteater (underhållning på gräsrotsnivå)

Gatuteater som framställs som stöd för dina sakfrågor är en väldigt rolig företeelse. Rolig för skådespelarna och rolig för åskådarna. Det är en gratis show. Gatuteater är vanligen kort, runt 3-5 minuter, som engagerar runt en till sex personer eller lite mer. Dialogen är enkel och kort; ibland skrikes den. Kostymerna är färgglada, ansikten kan sminkas och det mesta av budskapet kommer fram genom rörelser, ansiktsuttryck, mimik och olika överdrivna former. Den bästa gatuteatrarn koncentrerar sig på ett budskap. Du behöver inte någon etablerad pjäs eller dito skådespelare. Vilken grupp människor som helst som vill ha kul kan samlas och skapa en gatuteater.

Gatuteatrar representerar ett bra tillfälle att ge ut flygblad, sälja förtryckta knappar, dela ut bildekaler och samla in pengar. Ta med någon enbart för insamling av pengar.

 

Juridiskt tillträde - att värva röster

Endast få politiker skulle riskera att bli kända som oförskämda och gemena gentemot handikappade medborgare. Använd detta till din fördel. Läs tidningen. Ett bra sätt att förstå vilka politiker som verkar på stads-, regions-, stats- och federal nivå, är genom att läsa dagstidningar och omfatta bilagor, kolumner, ledare och brev till redaktören. Förstå vilka motsättningar som pågår inom de olika lagstiftande församlingarna, vilka sakfrågor som debatteras, vilka lagförslag som läggs fram och vilka ändringsförslag som läggs fram. Vad sägs på sammanträdena, och på toaletterna? Vilken person verkar mest välvilligt inställd till vår sakfråga?

Du kommer att finna pressens bevakning otillräcklig. Använd dina personliga kontakter - och du bör utveckla dessa - med journalister och redaktörer för att fylla upp detta tomrum. Lär dig att utbyta information med dem.

 

Känn dina representanter

När du plannerar för en kontakt med en vald politiker, lär dig någonting om denne. Läs dagstidningar, läs veckotidningar, skaffa dig alla officiella förtryckta tidningar som deras avdelning har getts ut som relevant material, sök information hos de aktuella kongress- och juridiska dokumenteringarna. Känn till deras valrekord och de lagförslag som de har sponsorat eller aktivt har opponerat sig mot. Gå till biblioteketoch sök information hos de olika "Vem är vem" volymerna avseende vilken referens som helst om din politiker. Om du forskar grundligt, kontrollera deras skatteförhållanden samt deras övriga privata status i den stad denne bor i.

 

Behov

Gå till en vald politiker när du vill ha stöd för din sakfråga, när du vill att de skall stötta eller opponera sig mot någonting, eller när du behöver personlig hjälp om du har att göra med ett regeringsorgan. Men gå inte för ofta, då kommer du antagligen att avvisas som en besvärlig person.


Val av tidpunkt

Om du vill att en politiker skall ta offentlig ställning för en sakfråga, antingen genom att hålla ett tal, avge en röst eller ett skriva ett brev, kontakta dem på en lämplig tidpunkt. Om du skriver ett brev sex månader innan saken är aktuell så kommer ditt brev antagligen läggas åt sidan och glömmas bort. Välj en tid när politikern du kontaktar tänker på ditt ärende, t.ex. en tidpunkt när denne håller på att bestämma hur man skall rösta inför ett förestående lagstiftningsavsnitt, eller när en sakfråga har blivit till allmän debatt.


Att få tillträde - introducera dig själv och din grupp

För att kunna konfrontera en vald politiker måste du:

 • Ringa till deras kontor och be om att få prata med den adminstrativa hjälpen som har ansvaret för tidsbeställning. Förklara vem du är och och varför du vill träffa politikern. Fastställ vad du kommer att be politikern att göra. Om du är handikappad, säg det.
 • Det kommer att ta några dagar för att få kontakt med den adminstrativa hjälpen som har ansvaret för tidsbeställningar.
 • Den admistrativa hjälpen kan bestämma en tid mellan dig och en annan anställd istället för en tid mellan dig och politikern. Tappa inte lusten, för politiker är normalt totalt beroende av sina anställda. Och om du värvar en anställd för din sakfråga så har du gjort ett bra jobb.
 • Du kan bli tillsagd att det är onödigt att beställa en tid och att din förfrågan bör göras skriftligen och ägnas tid för ett övervägande. Överväg själv om detta är sant. Om det inte är det, fortsätt att insistera på att få ett personligt möte.
 • Kontakter hjälper. De är inte oumbärliga, men de gör saker och ting lättare. Känner du några politiker personligen, eller någon anställd? Känner du någon som känner politiker personligen eller som står i förhållande till dem-en donator, en sympatisk journalist, en kyrkomedlem, en kampanjanställd? Har du skrivit några brev till politiker och fått några svar? Om du redan har etablerat kontakter, utnyttja dem. En vän eller en anhängare skulle kunna ta initiativet att göra det första telefonsamtalet och hjälpa till med att arrangera en intervju. Du kanske får lite mer tid och uppmärksamhet på detta sättet.


Att värva politikerna

Skriv brev

Den lättaste, billigaste och en av de mest effektiva sätten för att kommunicera med allmänna politiker är att skriva brev. Du skriver till en politiker när du vill erhålla eller skicka dem information om lagförslag eller sakfrågor, för att uppmana dem till något, för att be om personlig hjälp, för att sprida ut inbjudningar, för att uttrycka tacksamhet eller kritik. Ditt brev måste vara:

 • I rätt tid. Angår ärendet du lägger fram just den politikern vid denna tidpunkt?
 • Exakt. En ämbetsman kan ta emot mellan 100 och 1000 brev i veckan. Ditt brev bör innehålla alla relevanta fakta, och trots det vara mycket koncist.
 • Specifikt. Om du skriver om ett speciellt lagförslag, inkludera namnet på lagförslaget och numret på lagförslaget detsamma.
 • Klarhet. Förelägg ett klart och koncist argument antingen för eller emot den föreslagna åtgärden.

Om du någon gång träffat politikern så kan du vara personalig i brevet genom att skriva en personlig hälsning. Ett personaligt brev kommer att bli särskilt uppmärksammat på avdelningen.

Skicka inte ett förtryckt brev som hundratals andra människor kommer att ta efter och skicka till samma ämbetsman. En alltför iscensatt kampanj är inte attraktiv. Iscensätt din kampanj med skarpsinne. Använd inte klyschor.

Skriv inte om dina problem. Skriv om vad du vill att ämbetsmannen skall göra åt ditt problem. Här kommer ett lyckat exempel: Jag har ett handikappat barn. Det här är mitt problem (nämn det), och det här är vad jag förslår att man kan göra (ge ett specefikt förslag). Jag vet ingenting om lagar, men jag vet att detta är ett sätt man kan lösa problemet på. Ansikte mot ansikte. När du träffar politikern eller en underordnad, var väldigt förberedd. Du träffar människor som är upptagna, människor som tänker snabbt och är imponerade av dem som gör detsamma. När du pratar med en politiker bör du:

 • Be dem att göra någonting. Berätta inte bara för dem att du har ett problem. Föreslå en kreativ lösning. Och försök att vinna deras stöd.
 • Var koncis. Du kanske bara har en intervju på fem eller femton minuter. Läs inte utantill från en förberedd redogörelse. Du kan ha anteckningar till hjälp, men var inte oförberedd. Var förberedd att svara på frågor. Tänk igenom vad politikern kan fråga dig innan. Bli inte arg. Bli inte avskräckt. Var inte nedlåtande. Ta till humorn när det är passande.
 • Ta med dokumentation, statestik, annonser, petitioner, fotografier, det du tror backar upp ditt fall. Lämna dessa till politikern för vidare studium.
 • Ha tålamod om politikern inte kommer till mötet. (Detta kan hända, eftersom oförutsedda förhör alltid kan komma upp och kritiska situationer kan utvecklas). Det kan hända att du får träffa en underordnad istället. Om det är så, gå igenom mötet på precis samma sätt som du skulle ha gjort med politikern.
 • Se prydlig ut.
 • Var flexibel. En politiker kan vara beredd att endast vara halvvägs överens med det du vill säga. De kommer alltid att välja mellan olika förslag. Om du endast uppnår ett halvt stöd så argumentera inte. Tacka politikern för vad denne är villig att göra och ta fasta på att du hoppas att de kommer att kunna göra mer i framtiden. Politiker kan konsten att kompromissa och att göra det som göras kan.
 • Var alert. Politiker är duktiga på PR. De kan le mycket, ge dig mycken uppbackning för att få dig på hennes/hans sida utan att riktigt göra någonting för dig. Utveckla strategier för att inte bjudas in och trots detta inte vara oförskämd. Var ihärdig. Det är inte vad ämbetsmän säger utan vad de gör som räknas.
 • Följ upp din personliga intervju med ett vänligt brev där du tackar politikern dennes tid och stöd, om de har erbjudit det. Om inte omedelbar hjälp erbjudits, upprepa på nytt att du hoppas på stöd i framtiden.


Källa:

Disability Rights and Education Defense Fund, Preserving disability civil rights: a step-by-step guide to taking action.

Adress: Disability Rights and Education Defense Fund, 2212 Sixth St, Berkeley, CA 94710, United States

 

Referenser:

Brager, George och Specht, Harry. Community Organizing. New York: Columbia University Press, 1969.

Caulkins, Phil. Building Coalations. Raleigh, North Carolina: Barrier Free Environment, 1981. (Watergarden Highway 70 West, Raleight, North Carolina 27622).

Coover, Virginia; Deacon, Ellis; Esser, Charles; Moore, Christopher. Resource Manual for a Living Revolution. Philadelphia: New Society Press, 1978.

Foundation for Community Organization. Handbook for Community Organization, Durham, North Carolina: Fundation for Community Organization, 1969.

Midwest Academy. Organizing Handbook. Chicago: Midwest Academy (600 W. Fullerton Avenue, Chicago, Illinois 60614).

Tools for Power contents