Vad kommer LSS innebära för STIL och andra initiativ?