Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003

Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)

 

Taxi för alla | Projektbeskrivning | Förslag till mobilitetsersättningen | Pressarkiv

Kolli eller kund?

Bild på Adolf Ratzka, när han är på väg att köra in i en taxibil.

Välkommen till Taxi för alla-seminariet
i Stockholm den 19 mars 2003!

Var med och påverka politiker och beslutsfattare vid seminariet den 19 mars kl. 13-17 i Landstingshuset på Hantverkargatan i Stockholm. Projektet Taxi för alla som genomförts i Stockholmsregionen har visat sig vara ett mycket uppskattat alternativ till färdtjänst som ökar livskvaliteten och möjligheten till självbestämmande för många människor med funktionshinder. Ju fler som efterfrågar den nya lösningen vid seminariet desto större chans att taxi för alla konceptet finns med i färdtjänstnämndens kommande upphandling.


Gör din röst hörd!

Utvärderingen presenteras i ett seminarium där allmänheten inbjuds den 19 mars kl 13-17 i Landstingssalen i Landstingshuset, Kungsholmen, Hantverkargatan 45 (ingång från baksidan). Politiker, företrädare för handikapprörelsen och färdtjänstförvaltningen kommer att diskutera hur projektets resultat kan användas för att förbättra rörligheten, delaktigheten och självbestämmandet hos personer med omfattande funktionshinder.

Du är lika välkommen om du vill debattera, tycka till, fråga eller bara lyssna.

Taxi för alla-projektet

Att förflytta sig i stan med samma flexibilitet som andra tar för givet, att uppnå mer självbestämmande i vardagen och bli bemött och respekterad som kund - det var syftet med projektet Taxi för alla som påbörjades i september 2001 på initiativ av Institutet för Independent Living. Projektet inspirerades av de många städer utomlands där rullstols-anpassade taxibilar går i reguljär taxitrafik och kan ta alla kunder inklusive de som sitter kvar i sin rullstol under resan.


Ett steg till mot egenmakt och lika villkor

I projektet i Stockholms län deltog ett 50-tal kunder med legitimation för färdtjänstbuss och tre åkerier med sammanlagt ca 30 rullstolstillgängliga taxibilar som Volkswagen Caravelle eller Chrysler Voyager. Deltagarna kunde ringa direkt till taxiväxlarna och begära en "Taxi för alla". Målsättningen var hämtning senast 45 min efter beställningen. Det fanns inga avgifter och regelverket för färdtjänstbuss gällde.

Den nya rörligheten och spontaneiteten som projektet medgav upplevde främst yngre och aktiva personer, som hittills varit hänvisade till färdtjänstbuss, som en enorm förbättring av livskvaliteten.

Var med och påverka

Trots det stora intresset för lösningen hos många deltagare tvekar färdtjänsten att fortsätta med Taxi för alla-konceptet i sin reguljära verksamhet. Det är tveksamt om tjänsten tas med i den kommande upphandlingen. Därför måste vi som direkt berörs visa vårt intresse för lösningen, komma till seminariet och tala om för politikerna vad vi vill ha.

Välkommen!