”Fru Schledermann” (på svenska) - En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans

Sweden.
The Academic Network of European Disability experts (ANED) has current data (2014) about personal assistance and IL in Sweden.

The European Network on Independent Living (ENIL) has a European survey on personal assistance with current data (2013) about personal assistance and IL in Sweden.

www.independentliving.org/video

(Trailer 4 minuter och 30 sekunder)

Hela filmen (ca 40 min.):
YouTube:
Google Video

Independent Living Institute YouTube channel: youtube.com/user/ILIvideo

”Fru Schledermann” (på svenska)
- En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans.

producerad för STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living
av Bo Öhlen och Bengt Rejhed 1995

Monika har ett funktionshinder och behöver assistans med allt - gå upp, klä på sig, hygien, äta, vara mormor och för fritiden. Hon bor ensam och har kommunal hemtjänst, men kan inte bestämma vilka som ska arbeta för henne. Jämnt kommer nya människor in i huset som hon måste lära upp.

Monika är desperat och vänder sig till STIL. STIL bildades av människor med assistansbehov för att kräva pengar istället för hemtjänst från kommunen för att själva anställa sina assistenter.

Monika vill återta kontrollen över sitt liv och se sig som arbetsledare istället för vårdobjekt men behöver först stöd från andra STIL medlemmar.

Swedish