Ny rapport från NCD om förbättringar i tillämpningen av rättigheter för flygresenärer med funktionsnedsättgning

The NCD has released a groundbreaking report documenting ineffective enforcement of the Air Carrier Access Act (ACAA) since the law's passage in 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ncd1999sv.html

English title: NCD Releases Report on Improving the Enforcement of Civil Rights of Air Travelers with Disabilities

In English

WASHINGTON (1999) - The National Council on Disability (NCD) har släppt en betydande rapport som visar på en undermålig tillämpning av Air Carrier Access Act (ACAA) sedan dess antagning 1986. NCDs rapport Enforcing the Civil Rights of Air Travelers with Disabilities innehåller rekommendationer för hur tillämpningen av medborgerliga rättigheter för resenärer med funktionsnedsättning ska förbättras. Detta inkluderar även ändringar i lagen och förbättringar hos transportdepartementet.

Ordföranden för NCD, Marca Bristo sade vid en presskonferens:
- De negativa erfarenheterna som resenärer med funktionsnedsättning har är mer omfattande än de typiska problem som alla flygresenärer tampas med. När du dumpas eller hanteras ovarligt av dåligt utbildad flygpersonal, när du behandlas som ett stycke bagage, när du inte får tillgång till viktig information eftersom den inte finns i en lättillgänglig form känner man att man inte räknas, att ens människovärde kränkts.

- Tyvärr har NCD funnit att trots att förbättringar ägt rum sedan ACAA introducerades 1986 utsätts personer med funktionsnedsättning fortfarande regelbundet för allvarliga kränkningar av sina medborgerliga rättigheter. Vid klagomål är hjälpen som erbjuds begränsad och inkonsekvent, tillade Bistro.

Rapporten finns på NCDs prisbelönade websajt (www.ncd.gov/publications/acaa.html) och kommer att få allvarliga konsekvenser för ACAA, the Federal Aviation Act, och passagerares BILL OF RIGHTS som stöds av presidenten och kongressen. Det är den första i en rad av analyser som ingår i NCDs serie "Unequal Protection Under Law". En serie rapporter som ska granska tillämpningen av federal medborgarrätt för amerikaner med funktionsnedsättning.

För mer information kontakta Mark S. Quigley på 202 272 2004.