Library

Found 190 results
Filters: Lang is svenska  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
Elmén, Bengt.  1987.  15 års erfarenhet med personlig assistans och några erfarenheter med peer counselling. Stiletten, nr. 2, 1987.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/elmen87.html (In Swedish.)
A
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Angående Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan om diskriminering - Anmälan hos Handikappombudsmannen.".
Ärende Dnr 2003/990. Internet publication URLs: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.html och www.independentliving.org/taxi/ratzka20030911.pdf (6 KB). (In Swedish.)
Miles, M.  1982.  Anledningen till varför Asien avvisar råd gällande funktionsnedsättning från väst.
Internet publication URL: www.independentliving.org/miles1982asien_avvisar
Ä
Stiletten.  1987.  Är självbestämmande privatisering? Svar till Aftonbladet
Från Stiletten, Nr. 3 1987. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stilettn387.html (In Swedish.)  
A
Independent Living Institute.  2004.  Assistansbrukares situation i Slovakien.
Lyssna-RealAudio (29:58 minuter, download-RealAudio, 9,89 MB). Programmet i text. Intervjuer med: Anton Benca, Lydia Brichtova, Ivana Camajova, Andrea Madunová och Milan Popovic. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.ram, www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.rm, och www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.html
Freak Radio.  2004.  Assistansbrukares situation i Wien.
Lyssna-RealAudio (28:40 minuter, download-RealAudio, 9,46 MB). Programmet i text. Innslag av: Katharina Zabransky, Gerhard Wagner, Irmgard Kampas, Bernhard Hruska; redaktion: Gerhard Wagner. Medverkande: Bernadette Feuerstein, Martin Kopper, Gerda Ressl, Manuela Ressl, Peter Singer. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.ram, www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.rm, och www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.html
Anderberg, Peter.  2007.  Assistansutredningens delbetänkande - Hårdare tag mot användare av assistans"!.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs7/anderberg200710b.html (In Swedish.)
Ericsson, Patricia, Ericsson Kent.  1995.  Att äga sin bostad.
Fyra män med begåvningshandikapp köpt sin egen bostad och där deras stöd förmedlas av personliga assistenter. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ericsson1995.html (In Swedish.)
Friborg, Charlotta.  1999.  Att bestämma över vardagen - intervju av Adolf Ratzka.
I en intervju på DN:s Ledarsida efterlyser Adolf Ratzka en handikappolitik som bygger på egenmaktsperspektivet, en politik som inte tar ifrån människor deras självrespekt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/friborg.html (In Swedish.)
Finkelstein, Vic.  1975.  Att förneka eller acceptera funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelsteinsv.html (In Swedish.)
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Att göra väl eller välgörenhetsskrammel”. 2004-04, är ett radioprogram om insamlingars vara eller inte vara. Vem gagnar de egentligen?
1997 startar insamlingarna till kronprinsessan Viktorias fond. De donerade pengarna ska gå till att ge funktionshindrade en meningsfull fritid. Fonden blir droppen som får bägaren att rinna över för Förbundet Unga Rörelsehindrade och något år senare startar de själva Stackars Viktoria-fonden i ett motdrag. Välgörenhet är av ondo anser de. Men inom handikapprörelsen finns också andra åsikter. Lyssna-MP3 (27 minuter, 25,3 MB). Programmet i text. Deltagare: Jonas Franksson, Agneta Mbyamba, Veronica Svensk. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.mp3 och www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.html.
Rudlof, Peter.  2005.  Att leva ett självbestämt liv – berättelsen om en ung funktionshindrad man i Österrike.
Att leva ett självbestämt liv - berättelsen om en ung funktionshindrad man i Österrike. Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-sv.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-en.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.html
Grafström, Herman.  2023.  Avskaffade institutioner på agendan.
C
Racino, Julie Ann.  1991.  Centrum för Independent Living (CIL), Berkeley, California: Funktionshindrade visar vägen till fullvärdigt medborgarskap.
The Berkeley CIL, the "first organization of its type in the world," is a visible symbol of the Independent Living movement, the international civil rights movement of disabled people. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/racino91sv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Crip Utopia.
Ironisk science fiction. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzkacusv.html (In Swedish.)
D
Doe, Tanis.  1998.  Definitioner av Independent Living (IL) världen över.
En av de primära grundsatserna av IL filosofin är att sociala problem inte stammar från funktionsnedsättningen hos individen utan från samhällets misslyckande i att möta samhällsmedborgarnas behov. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/doe1998.html (In Swedish.)
Opitz, Caspar.  2003.  Delseger för dem som nyttjar rullstolstaxi.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030923.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Den lilla skillnaden - Apropå vår omslagsbild.
Från "Stiletten" nr. 4/86, oktober 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198610.html (In Swedish.)
Westerberg, Bengt.  1993.  Den nya handikappreformen för ett jämlikt och värdigt liv.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#3 (In Swedish.)
Rothstein, Bo.  1993.  Den offentliga sektorn och individens självbestämmande.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#2 (In Swedish.) 
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Den svarta tisdagen, 17 juni 2003.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030618.html (In Swedish).
Hardus, Alwine.  1998.  Det är du som bestämmer: Brukarstryd budget för att ordna assistans (Direct Payments).
"Client-linked budget" is a system of direct payments for personal assistance services. This outlines the Dutch service, comparing it with "help in kind." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/hardussv.html (In Swedish.)
Fahanmahan, Farhad.  2004.  "Det är samma här, men det är olika" - ett program om hur det kan vara att komma till Sverige som man med funktionshinder från Mellanöstern.
Lyssna-MP3 (29:38 minuter, 27,8 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (9,8 MB). Programmet i text. Att vara invandrare och funktionshindrad beskrivs ibland som att leva med ett dubbelhandikapp. Vi frågade tre män från olika delar av mellanöstern om deras syn på hur det är att leva med funktionshinder i hemlandet och hur de upplever situationen i det svenska samhället. Deltagare:Khoudadad Bahrami, Amir Amirriazi och Attila Koüba. Intervjuer och research: Farhad Jahanmahan. 
Berg, Susanne.  2004.  "Det finns hem för sådana där" är ett radioprogram om vanföreanstalterna, skolhem för barn med rörelsehinder.
Barn och unga med funktionshinder hade inte rätt att gå i den ordinarie kommunala skolan. Särskilda skolhem, institutioner var alternativet. Genom en lagändring 1962 – 120 år efter allmän skolplikt infördes i Sverige - blev kommunerna tvungna att erbjuda skolgång på hemorten för rörelsehindrade elever. Programmet följer tre kvinnor med rörelsehinder från 30- till 60-talet. Lyssna-MP3 (30:43 minuter, 28,8 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (9,9 MB). Programmet i text. Deltagare: Siv Eriksson, Karin Westlund och Wenche Willumsen.
Evans, John, Hasler Frances.  1996.  Direktutbetalningskampanjen i Storbritannien.
The IL movement believes that Direct Payment schemes should be a right, and thus a change in the legislation has high priority in the issues of disabled people after comprehensive civil rights legislation. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/directpayuksv.html (In Swedish.)
E
Stone, Karen.  2000.  En nyttig oenighet.
Internet publication URL: www.independentliving.org/column/stone1_00sv.html (In Swedish.)
Berg, Susanne.  2005.  Ensam kan jag bo". Jag kan inte det - bo ihopa - är ett radioprogram om fyra män som köpte det gamla kvarnhuset på Kaptensgatan i Råå och flyttade ut från gruppbostaden.
I början av 1993 köpte fyra män med begåvningshandikapp ett eget hem i en av Helsingborgs förorter. Huset köptes på öppna marknaden, byggdes om och inreddes gemensamt. Det var det första steget ut från ett kollektivt boende för killarna. I dag lever de som egna individer med personlig assistans. Det här är berättelsen om hur det gick till. Lyssna-MP3 (29:56 minuter, 28,1 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (14.3 MB). Programmet i text. Deltagare: Per Claésson, Lars Lindström, Martin Linnander, Lars Hempel och assistenter, samt Kent och Patricia Ericsson. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.mp3, www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.ram, www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.rm och www.independentliving.org/radio/ensam-kan-jag-bo.html.
Lindqvist, Bengt.  1998.  Erfarenheter av lagstiftning internationellt.
Bengt Lindqvist, FN:s speciella rapportör om standardreglerna, inleder Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter i Stockholm, Sverige. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr3.html
Könkkölä, Maija.  1994.  Ett problem eller en utmaning? Att anpassa offentliga byggnader för rörelsehindrade
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/konkkola94.html (In Swedish.)  
F
Persson, Ann, Palmgren Nils.  2003.  Fel siffra orsakade rabalder i färdtjänstdebatt.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031003.html (In Swedish.)  
Hellman, Finn.  2005.   "Finns det gudinnor som är funktionshindrade"? är ett program om teater och 'empowerment'
Lyssna-RealAudio (34:53 minuter, download-RealAudio, 16,7 MB). Programmet i text. Deltagare: Lotti Filipsson, Annette Lundborg, Gella Åström, Barbara Slånhammar, Eva Stubbendorff, Karin Holmgren, Anette Jönsson och Clas Malmberg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.rm, www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.ram, och www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.html Radio Independent Living tittar in bakom kulisserna hos Fridakursen i Stockholm och Moomsteatern i Malmö. Fridakursen är en folkhögskolekurs för kvinnor med funktionshinder på Långholmens folkhögskola. Moomsteatern är än så länge daglig sysselsättning, en åtgärd inom Malmös omsorgsverksamhet. Detta är en del av sanningen. En annan del är att det handlar om teater. Teater som skapar gruppidentitet och stolta individer. Teater som ett demokratiskt läromedel både för samhället i stort och för var och en av oss.
Enns, Henry.  1998.  Flyktingar med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/enns1998flyktingar
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Försök med kontantstöd för Personlig Assistans i Slovakien.
I 1997 vann Institutet för Independent Living ett kontrakt för projekt i Slovakiska Republiken inom EU:s PHARE- program för personlig assistans i brukarregi med kontantstöd och för uppbyggnaden av ett integrerat allmänt taxisystem, som tar alla kunder oavsett om de har rörelsehinder och använder rullstol eller ej, med subventioner för kunder med funktionshinder. Artikeln diskuterar de möjligheter och hinder som brukarinitierade och brukarstyrda lösningar möter i post-kommunistiska samhällen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/slovakiasv.html (In Swedish.)
Taylor, Zara Buggs.  1998.  Framställningar av handikapp i populära TV-program.
People with disabilities are often invisible in movies and television shows, however, Zara Buggs Taylor writes about one television show which is changing audience perceptions about people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/taylorsv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Från patient till kund - anförande vid konferensen Fritt val av hjälpmedel Stockholm 30 maj 2008.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/ratzkafrittval (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Elmén Bengt.  1986.  Från redaktionen -"Stiletten" nr. 5/86, november 1986.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198611.html (In Swedish.)
Karlsson, Riitta-Leena, Bolling Jamie.  2022.  Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige. :88.PDF icon AvinstitutionaliseringSverige.pdf (1.28 MB)
Öhlén, Bo, Rejhed Bengt.  1995.  ”Fru Schledermann” (på svenska) - En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans.
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Funktionshindrade protesterar, Dagens Nyheter 2003-06-15 (PDF, 357 KB).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030615.pdf (PDF, 357 KB). (In Swedish.)
G
Berg, Susanne.  2004.  "Ge oss makt inte medlidande" är ett radioprogram om STIL och kampen för personlig assistans.
Stockholmskooperativet för Independent Living är resultatet av ett litet antal individers kamp för personlig assistans i mitten på nittonhundraåttiotalet. Personlig assistans är, i motsats till hemtjänst eller boendeservice, en service knuten till den enskilde själv. Den som behöver assistans bestämmer själv vem som ska assisterar med vad; när det ska göras och hur. Lyssna-MP3 (28:21 minuter, 26,6 MB). Programmet i text. Deltagare: Adolf Ratzka, Helena Karnström, Bengt Elmén.
Dunn, Peter A.  1997.  Government policy innovations and trends in barrier-free housing, accessible transportation and personal supports.
In this paper, Peter A. Dunn, Associate Professor in the Faculty of Social Work at Wilfred Laurier University, Canada, outlines some of the provincial and territorial policies in Canada that began to incorporate independent living (IL) principles during the UN Decade of Disabled Persons (1983-1992). It focuses upon three areas: barrier-free housing, accessible transportation and attendant services/ personal supports. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/dunn1997a.html
Dr. Adolf Ratzka.  1990.  Gustav Möller (s) och STIL.
STIL-modellen - maximalt självbestämmande men offentlig finansiering - knyter an till gammal socialdemokratisk tradition. Gustav Möller var svensk socialminister på 40-talet och förordnade den s k kontantlinjen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1990a.html (In Swedish.)
H
Claesson Wästberg, Inger.  1998.  Handikappombudsman Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr1.html.
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Har samhället råd med oss?
Från "Stiletten" nr. 6/86, december 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198612.html (In Swedish.)
Sundström, Anders.  2003.  Hårda sparkrav vänter färdtjänsten.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030614.html och www.independentliving.org/taxi/dn20030614.pdf (In Swedish).
HELIOS.  1996.  HELIOS II: Sammanfattning av undersökningen om service med personlig assistans i Europa. Beskrivning och utvärdering av den bästa servicen med personlig assistans i ditt land.
This report is intended to help set a new agenda for improving the quality of life for people with disabilities so that their needs can be met throughout the European Union. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/heliosiisv.html. (In Swedish.)
Sjölander, Johan, Börjesson Pelle, Dahl Ulla.  2003.  Hellre ofta än bekvämt.
Insändare till City, 2003-10-07, s. 21 [Sjölander (s), Börjesson (v), och Dahl (mp)]. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.html och www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.pdf (In Swedish).
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  1993.  Hemtjänst i omdaning - möjligheter och svårigheter i decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html (In Swedish.)
Abadia, Regine, Sallem Ryadh.  2005.  Hungerstrejk för personlig assistans i Frankrike.
Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB). Marcel Nuss i Strasbourg i Frankrike behöver assistans dygnet runt. Gaby, hans fru, arbetade i 20 år som hans assistent utan ledighet. Det behövdes ett sprucket äktenskap, hot om hungerstrejk och tillkomsten av en militant organisation av assistansbrukare tills regeringen i Paris kände sig tvungen att komma med en lösning. Lyssna-MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Programmet i text (In English, En français).
I
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  I kläm mellan laissez faire och den sociala ingenjörskonsten.
Skillnaderna mellan hemtjänst och personlig assistans - en diskussion med en granskning av de olika socialpolitiska instrument som finns på vårt område. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/i_klam.html (In Swedish.)
Berggren, Henrik.  2008.  IL 25 år dokumentation - Henrik Berggren.
Könkkölä, Kalle.  2008.  IL 25 år dokumentation - Kalle Könkkölä.
Gaeremynck, Dave, Dr. Adolf Ratzka.  2010.  ILI deltog i utbildning i Galati Rumänien, från tisdagen den 19 oktober till fredagen den 22 oktober 2010.
Nakanishi, Yukiko.  1999.  IL-rörelsen breder ut sig i Asien.
Yukiko Nakanishi reports on Independent Living seminars, workshops and exchanges that are helping to spread the philosophy across Asia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpidi299sv.html (In Swedish.)
Wilner, MaryAnn, Wyatt Ann.  1998.  Independence Care System: Managed Care for People with Disabilities.
Målet för Independence Care System är att underlätta för folk med funktionsnedsättning att bo kvar i sina hem, eller åtminstone i en så fri miljö som möjligt, genom att integrera primära, akuta, hem- och samhällsbaserade vårdtjänster på ett utförligt och flexibelt sätt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar3982b.html (In Swedish.)
Bolling, Jamie.  2022.  Independent Living – för ett liv med självbestämmande.
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2003.html
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2004.html
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2005.html
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2006.html
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2007.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2007.html
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2008.html
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010.
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2011. PDF icon Årsberattelse 2011.pdf (404.37 KB)PDF icon Annual Report 2011.pdf (413.91 KB)
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012. PDF icon Arsberattelse 2012.pdf (403.62 KB)
Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013. PDF icon Arsberattelse2013.pdf (343.32 KB)
Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014. PDF icon Verksamhetsberättelse 2014 (361.24 KB)
Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (356.89 KB)
Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (375.59 KB)
Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017. PDF icon Arsberattelse_ILI_2017.pdf (491.57 KB)
Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2018. PDF icon Arsberattelse 2018_Independent_Living_Institute.pdf (951.62 KB)
Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019. PDF icon Arsberattelse-ILI-2019.pdf (674.33 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020. PDF icon Arsberattelse2020IndependentLivingInstitute.pdf (847.52 KB)
Indpendent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2021. PDF icon Arsberattelse-ILI-2021.pdf (690.96 KB)
Independent Living Institute.  2023.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2022. PDF icon Årsberättelse 2022 (205.31 KB)
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden. Perspectives on personal assistance.
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Independent Living och dagens socialpolitik.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#1 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1994.  Independent Living och familjen: ur Costa Ricanskt och Svenskt perspektiv." .
För begreppet familjen innebär konceptet om Independent Living deltagande i ett av de viktigaste områdena i livet; nämnligen kärleksrelationen, sexuallivet och föräldraskapet. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/FamilyCRSwedenSv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Independent Living-rörelsen banade vägen.
Bollard, Joe.  2003.  Inget om oss utan oss!.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL:s Strasbourg Freedom Drive 2003". Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB), lyssna-RealAudio-engelska, download-RealAudio-engelska (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav (se http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, Stockholm, Sweden, 24 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr2.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Institutioner eller Personlig Assistans: Ett exempel från Costa Rica.
Är institutioner verkligen bästa platsen för äldre att tillbringa sina sista år? Är det verkligen den bästa uppväxten för barn? Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/InstitutionsCostaRicaSv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2009.  Interview with Kalle Könkkölä November 2008.
Internet publication URL: https://www.independentliving.org/kalle_konkkola200811
PDF icon kalle_konkkola200811.pdf (31.76 KB)
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  Introduktion till direktutbetalningar för personlig assistans.
För personer med omfattande funktionshinder finns två principiella förutsättningar: personlig assistans och tillgänglighet i den omgivande bebyggelsen, i vilket ingår tillgänglighet i bostaden. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/directpay2.html (In Swedish.)
J
Berg, Susanne, Neveling Sybille.  2004.  "Jag var väldigt röd och aktiv på den tiden" - ett radioprogram om det vänsterradikala sextiotalet och gruppen Anti-Handikapp.
Under det röda sextiotalet ifrågasattes samhällets uppbyggnad, orättvisor diskuterades i vänsterbelysning och en våg av aktiviteter intog det offentliga rummet. Personer med funktionshinder blev också radikala. I Lund bildades aktionsgruppen Anti-Handikapp. Påverkan skedde ofta genom musik, teater, debatter. Musiken i det här programmet har vi fått från Teuta Sederstedt. Den kommer från en Demo-kassett med Rullbandet. Lyssna-MP3 (32:22 minuter, 30,4 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (15,5 MB). Programmet i text. Deltagare: Teuta Sederstedt, Ulla Brandén, Vilhelm Ekensteen och Adolf Ratzka. Intervjuer och research: Sybille Neveling och Susanne Berg. Musiken spelades av Rullbandet. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.mp3, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.ram, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.rm och www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.html.
Dr. Adolf Ratzka.  2023.  Judy Heumann har lämnat oss.

Pages