Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2005.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005

Under 2005 fortsatte vi verksamheten med ungefär samma takt och inriktning.

Projekt som fortsatte under året

Fashion Freaks www.independentliving.org/om-ffreaks.html  arbetar med kläder för människor med funktionshinder och syftar till att ge rullstolsanvändare tillgång till

  • ett antal grundmönster med anvisningar hur måttanpassning av dessa kan göras för ännu större individuell passform
  • information om användbara och nyttiga material och specialprodukter samt vart dessa finns att tillgå
  • en tipsbank där andra rullstolsanvändares lösningar finns tillgängliga, samt ett nätverk av personer i samma situation att ställa frågor till och bolla idéer med.

Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Susanne Berg. Meagan Whellan och Sari Nykvist medverkade.

Radio Independent Living www.independentliving.org/radio, är en försöksverksamhet med produktion av ett antal 30-minuters program. Huvudinriktningen i programmen är medborgarrättsanda, kulturell identitet och samhörighet. Bland de tema som behandlats är avveckling av institutioner, självbestämmande, medborgarrätt, lagen som verktyg för sociala förändringar, kulturell identitet och samhörighet. Reportagen handlar om tankar, projekt och policy inom och utanför Sverige. Försöksprojektet använder sig av Internets kostnadseffektiva möjlighet att sprida program genom möjligheten för den enskilde till nedladdning med vanlig hemdator. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Susanne Berg. Ett antal frilansande journalister är knutna till projektet.  Gå in på www.independentliving.org/radio/indexsv.html för listan över producerade ljudfiler.

HO-anmälningstjänstenwww.independentliving.org/ho/ möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder mot diskriminerande verksamheter genom anmälningar till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är åtkomlig via sökmotorer såsom Google. Söker man exempelvis på ”Forex Uppsala” i ett annat syfte får man veta att Forex kontor i Uppsala diskriminerar kunder med funktionshinder genom sina otillgängliga lokaler. Hans Filipsson, personen bakom den årliga Marschen för tillgänglighet, arbetar med att lyfta fram HO-anmälningstjänsten som ett av verktygen för ett tillgängligt samhälle. I augusti 2005 organiserade Marschen för tillgänglighet en massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet och använde då HO-anmälningstjänsten. Till följd av det ökade antalet anmälningar enormt.

Ett annat pågående projekt är Personal Assistant Exchange, en internationell assistentförmedling, www.independentliving.org/assex/index.html, som är tänkt att underlätta resande och utlandsvistelse för assistansbrukare.

Att främja utlandsvistelser för personer med omfattande funktionshinder är även syftet med Accessible Vacation Exchange, ytterligare ett pågående projekt, som förmedlar byten av tillgängliga bostäder för semester, www.independentliving.org/vacaswap.html.

Biblioteket www.independentliving.org/libauthsv.html är ett annat pågående projekt som erbjuder författarna av exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och besläktade ämnen att publicera och arkivera sina arbeten på ett säkert, lättillgängligt och sökbart sätt för en publik av f n över 1 000 unika besökare om dygnet.  F n finns det ca 150 dokument på svenska och över ca 700 dokument på andra språk, främst engelska.

 

Projekt som avslutades under året

Study and Work Abroad for All www.independentliving.org/studyworkabroad/index-sverige.php byggde en interaktiv databas på vår hemsida för

  • ungdomar med eller utan funktionshinder som söker studie- och praktikplatser utomlands,
  • universitetsledningar som vill att deras utbildningar verkligen är öppna för alla,
  • intresseorganisationer som inser anser att mångfald är en tillgång och vill bereda praktikplatser för t e x  ungdomar med funktionshinder.

Tjänsten erbjuder information om f n över 1 100 universitet och högskolor i världen som har tjänster för studerande med funktionshinder samt över 250 organisationer som kan ge information om situationen på plats för studerande med funktionshinder när det gäller tillgänglighet i boende, transporter samt personlig assistans eller teckentolk. Förteckningen är på engelska och finns på www.independentliving.org/studyworkabroad. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och avslutades 31  december 2005. Gå in på www.independentliving.org/docs7/swafaslut200602.doc för slutrapporten. Även om finansieringen genom Allmänna Arvsfonden har slutat, sköter vi fortfarande uppdateringen och felsökningen i projektets växande databas – kostnader för vilka vi f n inte får någon täckning.

En fortsättning/fördjupning av projektet påbörjas med EU-medel i januari 2006 med Nicoletta Zoannos som projektledare. Projektets namn är Training as Vehicle to Employment, se www.independentliving.org/docs7/eu-project2005.html

Förstudien Assistansportalen avsåg att förbereda uppbyggnaden av en webbplats med funktioner som ska stärka assistanskundernas ställning i den marknad för assistanstjänster som utvecklats efter assistansreformens 1994. Projektet syftar på att öka tjänsternas kvalité genom jämförande konsumentupplysning och råd och stöd till den enskilde assistanskunden. Studien drevs i samarbete med Funka.nu, stöttes av konsumentverket och avslutades i december. Se slutrapporten på förstudien  på www.independentliving.org/docs7/assforstudie200512.doc   

Assistanskoll ska bygga på förstudien med början i januari 2006 med Anna Lundström som projektledare. Se http://www.independentliving.org/assistanskoll/

 

Inbjudningar till att delta vid projektansökningar

Vårt partnerskap söktes för EU-projektansökningar eller annat samarbete av

Riga Social Integration Society, R.S.I.S.  för ett projekt om attitydförändring i samhället mot funktionshinder, arbetsmarknadsfrågor och social integrering i Lettland

e-ISOTIS, en frivilligorganisation i Aten, Grekland för ett projekt om e-Inclusion, e-Accessibility

CESOS, Centro di Studi Economici Sociali e Sindacali, Rom, Italien för ett projekt om synskadades möjligheter att delta och påverka det allmänna informationsutbudet för att öka synskadades delaktighet

Genoa City Council för ett projekt om att främja lagstiftningen på funktionshinderområdet genom att bygga nätverk, genomföra studier och evenemang.

University of Jyväskylä, School of Business and Economics, Jyväskylä, Finland för forskningsprojektet LIIKE 2 som ska undersöka förutsättningar personer med funktionshinder till företagande inom kunskapsintensiva branscher

CONFENADIP, Lima, Peru för en studie “Funktionshinder, utveckling och demokrati i Peru”.

Texas Institute for Rehabilitation and Research, Independent Living Research Utilization Program, Baylor College of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Houston, Texas för dokumentation och spridniing av exempel på framgångsrika policyn på funktionshinderområdet.

ROBOTIKER INNOVA, TECNALIA, Zamudio, Spanien för projektet InclOcio inom EU:s eTEN Workprogramme som går ut på att bygga en webbportal med information om fritidsaktiviteter.
 
APRES Handicap, en fransk intresseorganisation för människor med funktionshinder i deras arbete för ny lagstiftning inom projektet ”Paris Pilot-city for handicap”.

 

Medverkan vid evenemang

14.-17. 3. regional konferens “Disability Policy and EU Accession Process in South East Europe” i Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Arrangörer Center for Independent Living Serbia och Lotus, Bosnia and Herzegovina, Catholic Relief Services, Handicap International. Bland deltagarna fanns representanter för EU Kommissionen, Council of Europe,  EU Parliament, ILO, regeringarna av alla Balkanländer, DPI och European Disability Forum, Disabled Peoples’ International. Adolf Ratzka höll ett anförande och deltog vid ett seminarium och en presskonferens i anslutningen till konferensen.

22-24.5. Adolf Ratzka deltog vid ett seminarium i Vadstena, Sverige om skillnaderna mellan USA och Sverige på medborgarsyn och lagstiftning på bl a funktionshinderområdet.

26.5. – 1.6.  medverkan vid “svenska veckan” i Bulgarien. Arrangör Center for Independent Living, Sofia, Bulgarien. Adolf Ratzka deltog med föredrag, hade möten med CIL’s medlemmar, partiledare, deltog vid presskonferenser i Sofia och staden Vidin.

ILI medverkade under året i kursen ”Individuell design av miljön” med två föreläsningar vid Karolinska Institutet, Institutionen Neurotec, sektionen för arbetsterapi

22. 9. Adolf Ratzka föreläste vid SVERI (Svenska Kommittén för Rehabilitation International)  seminarium om hjälpmedel och presenterade sitt förslag om ett försöksprojekt med kontantbidrag för tekniska hjälpmedel. (Förslaget skissades i www.independentliving.org/docs6/ratzka200308b.html

24. 9. Adolf Ratzka höll inledningsanförande och ledde samtalet vid STIL:s Hjultorget seminarium om LASS med Assistanskommiténs Jan Anderson, ordförande och ledamot Kenneth Johansson.

22.12. Adolf Ratzka var jurymedlem i Handicap Internationals pris för goda exempel på icke-institutionsbaserade projekt i sydost Europa. Se http://www.cbs.hi-see.org/index.htm

 

Medverkan i referensgrupp  o dyl

Adolf Ratzka utnämndes som medlem i International Advisory Council, Kyoto World Cities 2020 Challenge. Se http://www.ecoplan.org/kyoto/challenge/panel.htm

 

Inbjudningar som föredragshållare vi inte kunde följa

12.5.  European Multiple Sclerosis Congress, Lissabon, Portugal för en presentation av ILI:s online tjänster samt överläggningar kring ett samarbete för en EMSP online tjänst med .

5.3. Helsingborg Independent Living för ett föredrag vid HIL:s årsmötet

 

Publikationer

ILI:s nyhetsbrev kom ut med ett nummer med titeln “Disabled Youth too can be Trainees or Volunteers” www.independentliving.org/newsletter/ili200504.html

De fölande ljudfilerna kan avlyssnas på   www.independentliving.org/radio/indexsv.html#program

Att leva ett självbestämt liv – berättelsen om Jochen Baumschlager, en ung funktionshindrad man i Graz, Österrike som lyckades lämna en institution tack vare personlig assistans och en vanlig lägenhet i stan. lyssnaLyssna-MP3-svensk, Lyssna-MP3-deutsch
Hungerstrejk för personlig assistans i Frankrike. 2005. lyssnaLyssna-MP3

Finns det gudinnor som är funktionshindrade? är ett program om teater och 'empowerment'. lyssnaLyssna Radio Independent Living tittar in bakom kulisserna hos Fridakursen i Stockholm och Moomsteatern i Malmö.

Ensam kan jag bo. Jag kan inte det - bo ihopa - är ett program om fyra män som köpte det gamla kvarnhuset på Kaptensgatan i Råå och flyttade ut från gruppbostaden. 2003/2005. lyssnaLyssna-MP3

När man behöver hjälp så ringer man, är ett program om boendeservice och dess historia i Sverige. lyssnaLyssna-MP3

2005-07. "Independent Living Empowers People with Disabilities" , Development Outreach. World Bank. July 2005 och  www1.worldbank.org/devoutreach/article.asp?id=317 samt
  www.independentliving.org/docs7/ratzka200507.html

Ratzka, Adolf, 2005-04. “Proposal: Direct Payments for Assistive Technology”, Disability World, www.disabilityworld.org/04-05_04/access/proposal.shtml , republicerat plenar-föredrag vid 7th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, "Shaping the Future," Dublin, Ireland, August 31st - 3rd September 2003.

 

Intervjuer med ILI:s personal

Sveriges Radio P1 Utbildningsradio Livskraft  porträtt av Adolf Ratzka, ”En funktionshinderideolog”  första sändning den 18.4. www3.ur.se/Livskraft/templates/ProgramPage____19274.aspx

Intervju med Adolf Ratzka i ett temanummer om Independent Living av den indiska tidskriften “Success & Ability” som ges ut av Ability Foundation i Chennai, Indien

 

Studiebesök på ILI

27. 4. 15 tjänstemän inom den offentliga sektorn, politiker på delstatsnivå och företrädare från den tyska Independent Living-rörelsen. Arrangerör Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Berlin

19.7.  Päivi Nurmi-Koikkalainen, verksam som forskare vid STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health, Helsingfors, Finland

27. 9.  Marco Aurelio Colindres Estrada, medlem av Comisión Política de Accesibilidad a Espacios Públicos y Transporte, Guatemala.

6.10. Philippe MIET, Conseiller national Familles/ Relations InternationalesAPF - Association des paralysés de France, Paris, Frankrike.

 

ILI hemsida  www.independentliving.org

Under året fortsatte vår hemsida www.independentliving.org med att vara det första sökresultatet för sökbegreppet ”Independent Living” på www.google.com (bland 7,8 miljoner sajter). Vi får f n 1 700 unika besökare om dagen och får ofta höra vilken viktig internationell funktion vårt virtuella full-text bibliotek fyller

 

Övriga kontakter

Förfrågningar från hela världen om information om funktionshinderfrågor, forskningsresultat, publikationer, förmedling av resurspersoner och andra kontakter samt synpunkter om planerade projekt fortsätter vara en viktig och intressant men mycket tidskrävande del av vår verksamhet som vi inte får finansiell täckning för.

 

ILI:s personal

Susanne Berg slutade som projektkoordinator för Radio Independent Living i september men fortsatte som projektledare för Fashion Freaks. Philip Day var projektledare för Study and Work Abroad for All på deltid efter Sebastian Ferrer som tog an sig delar av ILI:s ekonomiadministration som volontär. Miles Goldstick fortsatte på deltid som tekniskt ansvarig för webbsajten. Finn Hellman arbetade för projektet Radio Independent Living. Han är utbildad radiojournalist och debattör.Adolf Ratzka fortsatte som verksamhetsledare på halvtid. Hans Filipsson fortsatte att jobba som projektledare för HO-anmälningstjänsten. Anne Rentzsch och Sybille Neveling arbetade på deltid för projektet Radio Independent Living. Nicoletta Zoannos började arbeta för ILI på deltid under hösten. Hon har en bakgrund som personalvetare och jobbade med förberedelserna för det nya EU-projektet ”Training as Vehicle to Employment” som påbörjas i januari 2006 (se www.independentliving.org/docs7/eu-project2005.html) samt med ILI:s administration.

 

Sponsorer

Vi tackar STIL, Stockholmskooperativet för Independent, som bidragit till ILI:s verksamhet med arbetsplatser och finansiellt stöd. Stödet användes för underhåll, uppbyggnad och förbättringar av webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering av EU-projekt.

Vi tackar Cable & Wireless, Pi.se för webbhotel och besläktade tjänster kring under året.

Vår främsta finansiär är Allmänna Arvsfonden som under året bekostade projekten Study and Work Abroad for All, Radio Independent Living och Fashion Freaks.

 

ILI:s styrelse

Vid sitt årsmöte den 25 oktober, som hölls per e-post, valdes Kapka Panayotova in som ny styrelsemedlem efter Philip Mason Hampshire som avgick efter över 10 år i ILI:s styrelse. Philip har varit ett starkt stöd under alla dessa år. Kapka är grundare och verksamhetsledare för Center for Independent Living i Sofia, Bulgarien som under kort tid har förändrat landets funktionshinderpolitik. Kapka har ett stort internationellt nätverk och hennes arbete har satt sina spår långt utanför Bulgarien.

 

Styrelsen för Independent Living Institute

Bente Skansgård
Kapka Panayotova 
Anki Celander (1)                   
Adolf Ratzka
                                               

(1)  suppleant för Rolf Bergfors som gick bort i april

 

ili Project: