Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2008.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008

2008: årets höjdpunkter var: projektet Assistanskoll, f n ILI:s viktigaste projekt, tog riktig form; vårt internationella arbete utvidgades med täta kontakter med två Independent Living organisationer i Mellanöstern och vi firade 25 års jubileum för Independent Living i Sverige tillsammans med många goda gamla vänner. 

Pågående projekt

Assistanskoll påbörjade sitt andra år. Tjänsten byggs upp med finansiering av Allmänna Arvsfonden för att hjälpa assistansberättigade, deras anhöriga och kommunala LSS-handläggare samt personliga assistenter att jämföra och välja anordnare av personlig assistans. Här hittar man information om tjänsternas innehåll, villkor och kostnader som inte framgår ur anordnarnas reklam som exempelvis lönenivåer och kollektivavtal. Fram till årsskiftet 2008/2009 hade 140 assistansföretag och assistanskooperativ anslutit sig till Assistanskoll och presenterat sig. Enkätfrågorna fick ändras inte minst på grund av lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2008. Assistanskolls nyhetsbrev som sköts av Kenneth Westberg kommer ut cirka en gång per månad och har skaffat sig en ledande position hos assistansanordnare och kommunala LSS-handläggare när det gäller bevakningen av assistansreformen. I Nyhetsbrevet presenteras Assistanskolls nyhets- och fördjupningsartiklar om personlig assistans.

PT access är ett samarbete i ett consortium med Department of Transport Sciences, University of Dresden samt JMP Consulting, Storbritannien under ledning av Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnützige GmbH. Projektet går ut på att kartlägga situationen när det gäller tillgånglig kollektivtrafik i 25 EU-länder, att analysera goda exempel på tillgängliga allmänna färdmedel och att visa sambanden mellan tillgänglighet i kollektivtrafik, utanförskap och deltagande på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av EU i ramen av programmet The Sixth Framework, Scientific Support to Policies. Projektet avslutas under våren 2009.

Handikappombudsmannens anmälningstjänst,möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder från HO och Byggnadsnämnden mot diskriminerande verksamheter. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är dessutom åtkomlig via sökmotorer såsom Google. Den behändiga tjänsten med delvis förformulerad text som endast behöver väljas med ett kryss underlättar anmälningar och används för anmälningsaktioner runt om i landet som Marschen för tillgänglighet arrangerar. Hans Filipsson, Marschens initiatiivtagare, jobbar några timmar i veckan med ILI:s anmälningstjänst. 

Accessible Vacation Home Exchange främjar utlandsvistelser på semester för personer med omfattande funktionshinder genom förmedling av byten av tillgängliga bostäder för semester. Tjänsten har fått ett nytt och attraktivt utseende och förbättrat funktionalitet.

ILI:s online full-text bibliotek är en av ILI:s viktigaste tjänster och erbjuder författare av exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och besläktade ämnen som publicering, exponering och säker arkivering av sina arbeten på ett lättillgängligt och sökbart sätt. F n finns det nästan 1 000 dokument, därav ca 200 svenska och ca 100 på andra språk, mest spanska, franska och tyska. P g a vår sajts höga Google Page Rank på 7 får bibliotekets dokument en bra exponering. Biblioteket hade en publik på 135,000 unika besökare under 2008 vilket motsvarar en ökning över fjolåret med drygt 15%. 

 ILI:s hemsida fortsatte även under 2008 som första resultat vid en sökning på sökordet "independent living" i Google bland totalt ca 3,5 miljoner svar. Hemsidan hade sammanlagt omkring 565 000 unika besökare under 2008 (478 000 under 2007). Vi får många uppskattande kommentarer om vårt bibliotek och andra tjänster på hemsidan.

Egna möten

Med finansiellt stöd av STIL,Stiftarna av Independent Living i Sverge, arrangerade ILI en två dagars internationell konferens för att fira 25 år av Independent Living i Sverige"  den 16-17 november med över 150 deltagare från ett 20-tal länder inkl USA och Israel. Se dokumentationen.

Medverkan vid andras evenemang

 • ILI medverkade under året i kursen "Individuell design av miljön" med tre föreläsningar vid Karolinska Institutet, Institutionen Neurotec, sektionen för arbetsterapi, kursledare fil dr Karin Johansson.
 • Oktober Efter flera års kontakt med Center for Independent Living Jerusalem och Stars of Hope, en förening av kvinnor med funktionshinder i Ramallah, Palestina inbjöds Adolf Ratzka som huvudföreläsare till en veckas program med två nationella konferenser i Jerusalem och Ramallah, med workshops, möten med israeliska politiker bl a socialministern Izak Herzog samt överläggningar om ett närmare samarbete med Independent Living Institute i regionen kring policy påverkan, utbildning och peer support om Independent Living och personlig assistans.
 • September anförande "Vem sparar i LSS-kommitténs förslag?" vid konferensen i Stockholm "Funktionshinder i tiden 2008  -  samhälle i förändring - stöd i förändring", arrangörer Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen.
 •  Juli  huvudanförandet vid seminarium I Barcelona om arbetsmarknadspolitik och Independent Living arrangerat av Baix Llobregat County Council, Catalunya, Spanien
 • Juni   Adolf Ratzka deltog vid WHO:s Regional Consultation on the World Report on Disability and Rehabilitation i Rom
 • Maj    två anföranden  vid den europeiska konferensen "Living independently with MS" arrangör European MS Platform i Reykjavik 
 • Mars  föredrag om personlig assistans och behovsbedömning hos Spinaliskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Inbjudningar som föreläsare vi inte kunde följa

 • November inbjudan med kostnadstäckning som föredragande vid Annual Conference, Nursing Homes Ireland Organisation, Dublin
 • Oktober inbjudan med kostnadstäckning föredragande konferensen Personal Assistance = Autonomy Independence = Integration I Santiago de Compostela, Spain arranger FUNGA, Galician Foundation for Personal Autonomy Encouragement and Assistance of Functional Diversity People
 • September inbjudan med kostnadstäckning som föredragande vid Fachmesse Integra, Linz, Österrike
 • Juni inbjudan med kostnadstäckning som föredragande vid Regional Conference „Step towards Europe II - Disability Rights and Policies in South East Europe" Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Maj inbjudan med kostnadstäckning som föredragande vid International Conference on Self-Determination, Detroit, USA
 • Februari inbjudan med kostnadstäckning som föredragande vid FoU - konferens "Välfärd på marknadsplatsen" (kommun/landsting) Linköping

Publikationer

I samband med ILI:s konferens "25 år Independent Living i Sverige" intervjuades Kalle Könkkölä, Tröskeln, Helsingfors, Finland om sitt arbete i Finland och internationellt. Filarna finns för legal nedladdning på

http://thepiratebay.org/torrent/4846775/Kalle_Könnkkölä_in_person_-_interview_by_Adolf_Ratzka_(DVD) och

www.youtube.com/watch?v=Z44I4eZ0Nfk&feature=related

Intervjuer

Studiebesök på ILI

 • Oktober fytio studerande under ledning av prof Clemens Fischer, Edith-Stein-Institut für  soziale Berufe Rottweil, Tyskland
 • Oktober fjorton studerande under ledning av prof Schaub, Katholische Universität für Angewandte Wissenschaften, Köln
 • September Joan Sauri, leg psyk och forskare, Institut Universitari Neurohabilitació Guttmann Badalona
 • Augusti tio representanter från Fukuoka Prefecture (Landsting), Japan
 • April Poul Erik H. Petersen, Direktør, Danske Handicaporganisationer(DH)
 • April Anne Sinnott och Julian Verkaaik, Research Fellows, Burwood Academy, Christchurch, Nya zeeland
 • Jan Pam Thomas, university of Lancaster, activist och forskare om Disability Studies och boendefrågor

Övriga professionella kontakter

Som vanligt får vi många förfrågningar om information eller blir intervjuade per telefon/majl om frågor kring svenska förhållanden, lagstiftning och dess tillämpning

ILI medarbetare har varit under året

ILI:s personal

Pär Blomqvist började med att skriva artiklar och ordförklaringar för projektet Assistanskoll i augusti.

Philip Day fortsatte med att arbeta som databasprogrammerare på deltid med Assistanskoll, HO anmälningstjänst samt med underhåll av de olika kataloger på vår hemsidan över länkar, funktionshinderorganisationer i världen samt Study and Work katalogen. Han var även uthyrd till Stiftelsen Spinals där han tog fram teknikdelen för projektet Spinalistips.

Sebastian Ferrer tog an sig delar av ILI:s ekonomiadministration på ideell basis och fortsatte som en av ILI:s två firmatecknare.

Hans Filipsson skötte och förbättrade Handikappombudsmannens anmälningstjänst på deltid.

Miles Goldstick fortsatte på deltid som tekniskt ansvarig för webbsajten.

Petra Jonsson fortsatte som volontär med projektet Kontaktstöd för inköp av hjälpmedel och började arbeta i september med förberedelserna och administrationen i samband med ILI:s konferens "25 år Independent Living i Sverige".

Algren Morgan fortsatte som administratör för projektet Assistanskoll där han sköter kontakterna med assistansanordnare och kommunala LSS-handläggare samt medverkar i vidareutvecklingen av enkätfrågorna.

Adolf Ratzka fortsatte som verksamhetsledare på deltid.

Kenneth Westberg anställdes vid årsskiftet som journalist för projektet Assistanskoll där han bl a sköter Assistanskolls nyhetsbrev, skriver nyhets- och fördjupningsartiklar om personlig assistans samt medverkar i vidareutvecklingen av enkätfrågorna.

Nicoletta Zoannos arbetade på heltid med organisationens administration och bokföring, representerade organisationen vid några internationela möten och förberedde ILI:s konferens i november.

Sponsorer

Vi tackar

 • STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige som bidragit till ILI:s verksamhet med arbetsplatser och finansiellt stöd. Stödet användes för underhåll, uppbyggnad och förbättringar av webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering av EU-projekt,
 • Interoute, Pi.se för webbhotell och besläktade kringtjänster under året.
 • vår främsta finansiär, Allmänna Arvsfonden som under året bekostat projektet Assistanskoll
 • EU Kommissionen som under året bekostade ILI:s deltagande i projektet PT Access.

Styrelsen

Bente Skansgård 
Kapka Panayotova
Kalle Könkkölä 
Adolf Ratzka

 

ili Project: