Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2006.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006

Projekt som fortsatte under året

Fashion Freaksarbetar med kläder för människor med funktionshinder och syftar till att ge rullstolsanvändare tillgång till

 • ett antal grundmönster med anvisningar hur måttanpassning av dessa kan göras för ännu större individuell passform
 • information om användbara och nyttiga material och specialprodukter samt vart dessa finns att tillgå
 • en tipsbank där andra rullstolsanvändares lösningar finns tillgängliga
 • ett nätverk av personer i samma situation att ställa frågor till och bolla idéer med.

Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Susanne Berg. Meagan Whellans medverkade.

HO-anmälningstjänsten möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder mot diskriminerande verksamheter genom anmälningar till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är åtkomlig via sökmotorer såsom Google. Söker man exempelvis på ”Forex Uppsala” i ett annat syfte får man veta att Forex kontor i Uppsala diskriminerar kunder med funktionshinder genom sina otillgängliga lokaler. Hittills har över 1600 verksamheter anmälts för diskriminering.  

Under början av 2006 fortsatte handläggningen av de sista hundratalen anmälningar som inkommit efter Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion i slutet av sommaren 2005. HO-anmälningstjänsten har under hela året varit föremål för ändringar och förbättringar. Mest framträdande är att tjänsten sedan början av hösten skickar anmälningar om så kallade enkelt avhjälpta hinder direkt till kommunala byggnadsnämnder. Detta efter att Handikappombudsmannen slutat att vidarebefordra dessa.

Eftersom Hans Filipsson initiativtagaren till den årliga Marschen för tillgänglighets sköter det dagliga arbete med HO-anmälningstjänsten, har ILI:s anmälningstjänst fått en nära anknytning till marschen.    

Under 2006 fortsatte ILI hemsida som sökmotorn Googles första resultat av ca 2 miljoner svar på söktermen ”independent living” och attraherade omkring 1 300 unika besökare dagligen under året. Vi får många uppskattande kommentarer om vårt bibliotek och andra tjänster på hemsidan.

Ett annat pågående projekt är Personal Assistant Exchange, en internationell assistentförmedling, som är tänkt att underlätta resandet och utlandsvistelse  för assistansbrukare.
 
Att främja utlandsvistelser för personer med omfattande funktionshinder är även syftet med Accessible Vacation Exchange, ytterligare ett pågående projekt, som förmedlar byten av tillgängliga bostäder för semester.

ILI:s virtuella full-text bibliotek är en av ILI:s viktigaste tjänster och erbjuder författare av exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och besläktade ämnen publicering, exponering och säker arkivering sina arbeten på ett lättillgängligt och sökbart sätt. P g a ett högt Google Page ranking på 6 får dokument på vår hemsida en bra exponering. Biblioteket hade en publik på  120,000 unika besökare under 2006.  F n finns det ca 150 dokument på svenska och över ca 700 dokument på andra språk, främst engelska.

Målet med projektet  Kontantstöd för tekniska hjälpmedel är att ta fram en fungerande modell för direktfinansiering av tekniska hjälpmedel, så att personer med funktionshinder får pengar att själv anskaffa de tekniska hjälpmedel man behöver. I projektets första steg samlar vi ihop och analyserar goda exempel, jämförande studier, etc. om liknande system som redan är igång i andra länder. Projektledare är Petra Jonsson, som arbetar ideellt och på deltid.

Projekt som påbörjades under året

Praktik som väg till arbete (Training as Vehicle to Employment) är ett europeiskt samarbetsprojekt med ILI som projektägare och 8 partners, Centers for Independent Living i Finland, Polen, Litauen, Irland, Tyskland, Bulgarien, Spanien, Grekland. Projektet drog igång i januari, är tvåårigt och drivs med medel från den europeiska kommissionen (80%) och Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL (20%).

Projektet syftar till att öka möjligheterna för personer med funktionshinder att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden genom att skapa nationella nätverk som består av administratörer på statliga verk och organisationer, personer ansvariga för arbetsmarknadsfrågor på departementen, fackliga representanter, handikapporganisationer såväl som personer med eget funktionshinder. De nationella nätverken kommer att försöka påverka de statliga organisationerna att satsa på generell tillgänglighetsanpassning av arbetsplatser och att arbeta mot ett framtagande av policies och handlingsplaner för att fler personer med funktionshinder på samma villkor ska få tillgång till praktik- och trainee platser.

Projekt som avslutades under året

Radio Independent Livingär en försöksverksamhet med produktion av ett antal 30-minuters program. Bland de tema som behandlats är avveckling av institutioner, självbestämmande, medborgarrätt, lagen som verktyg för sociala förändringar, kulturell identitet och samhörighet. Reportagen handlar om tankar, projekt och policy inom och utanför Sverige. Försöksprojektet använde sig av Internets kostnadseffektiva möjlighet att sprida ljudfiler. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektledare var Susanne Berg. Ett antal frilansande journalister var knutna till projektet.

Inbjudningar till att delta vid projektansökningar

 • Som partner i the PARTICIPATE-project som ska ta fram enkät om de hinder som opersoner med funktionshinder möter I Europa när det gäller deltagandet I samhälle. Vi avböjde
 • Som partner i IBF International Consultings bid för ett kontrakt i Serbien “Feasibility Study on employment and professional rehabilitation of PWD”. Vi avböjde
 • Medverkan i österrikiskt filmprojekt om Independent Living-rörelsen I Europa. Vi tackade ja.

Medverkan vid referensgrupper o dyl

6 nov Adolf Ratzka blev medlem i redaktionsrådet för tidskriften “Disability and Society”.

Medverkan vid evenemang

 • 28-31 mars Belgrad som föredragshållare och workshopledare vid utbildningskonferensen ”Sprida IL på Balkan och i Öst Europa”  arrangör CIL Serbia, Belgrad
 • 5 maj  nationell konferens om personlig assistans-policy i Wien, Österrike arrangör WAG, Wiener Assistenzgenossenschaft 
 • 2-4 november som föredragshållare och workshopledare vid ENILs konferens i Valencia, Spanien
 • 20-21 november som föredragshållare vid konferensen ”Visioner 2020” i Bremen, Tyskland, arrangör  Intressevertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland
 • ILI medverkade under året i kursen ”Individuell design av miljön” med två föreläsningar vid Karolinska Institutet, Institutionen Neurotec, sektionen för arbetsterapi

Inbjudningar som föredragshållare vi inte kunde följa

 • 7-20 Oktober för öppningsanförandet vid IV Internacional Seminar on Inclusive Society: “Inclusive Propositions and Actions: Impasses and advances”, Catholic University of Minas Gerais, Brazil (PUC Minas)
 • 15-18 september som plenumtalare och workshopledare vid seminar om Independent living och personlig assistans i Zagreb, Kroatien
 • 4 december  som deltagare i paneldebatt  "Att bo och leva i samhället  i framtidens tillgängliga städer“, arrangör CIL Würzburg, Tyskland
 • 18-20 oktober som föredragshållare vid konferensen “European conference on employment in public administration”  i Strasbourg, Frankrike

Publikationer

 • Mediebilden av funktionshinder – ett program om fördomar, förebilder och allt vad det nu är. lyssnaLyssna-MP3
 • Skit i normerna och börja lev – ett program om funktionshinder och sex. lyssnaLyssna-MP3 
 • ILI:s nyhetsbrev kom ut med två numrer 2006-10 “Project Training as Vehicle to Employment”  och 2006-01 “Join international consortium working for traineeships for persons with disabilities with state agencies!”

Intervjuer

 • 24 jan intervju om krav på design för alla vid offentliga upphandlingar för Paraplyprojektet.
 • 20 feb intervju med bl a Adolf Ratzka om kvotering av personer med funktionshinder som arbetsmarknadspolitiskt intrument i Livskraft, Sveriges Radio
 • 21 juni Norges Handikapp Förbunds tidskrift Handikappnytt om Independent Living-rörelsen i Norge och Adolf Ratzkas  roll www.nhf.no/index.asp?id=46777  
 • 10 juli Prof Lotta Holme, Linköpings universitet interjuvade Adolf Ratzka inom ramen av sitt projekt om åldrande och funktionshinder
 • 23 aug Johan Bergendorff, Föräldrarna Sveriges Radio intervjuade Adolf Ratzka om föräldraskap och funktionshinder för temaveckan ”Välviljans apartheid”. Intervjun sändes 28.8.
 • 18 okt intervjuades Adolf Ratzka om tillkomsten av LSS lagstiftningen för tidskriften Socionomen

Studiebesök på ILI

 • 13 maj en grupp på ett dussin deltagare i “25th mission of the International Transit Studies Program” med representanter från kollektivtrafikföretag i USA. 
 • 16 maj ett dussin tjänstemän inom den offentliga sektorn samt politiker på delstatsnivå från flera tyska delstater. Arrangerör Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Berlin
 • 29 maj  tre schweiziska socialdemokratiska riksdagsledamöter
 • 9 juni ett antal professorer och doktorander från universitetet Siegen samt några tjänstemän och politiker från delstaten Baden-Württemberg, Tyskland
 • 14 juni Karin Evers-Meyer, riksdagledamot och motsvarigheten till Handikappombudsmannen i Tyskland tillsammans med ett antal riksdagsledamöter och representanter för den tyska Independent Living-rörelsen
 • 15 okt två lärare och ett tjugotal studerande från bl a Japan, Mexiko, Indien, Danmark som läser vid Folkhögskola Egmont nära Århus, Danmark

Andra kontakter

Vi får dagligen e-post från Europa och hela världen med förfrågningar och önskemål från forskare, studerande, personer som arbetar inom rörelsen, tjänstemän eller funktionshindrade och deras anhöriga angående information om levnadsförhållanden för personer med funktionshinder i Sverige och andra länder, offentliga insatser på funktionshinderområdet, litteratursökning, adresser till resurspersoner, m m. Tyvärr har vi inte de personella resurserna för att alltid kunna svara.

ILI:s personal

Susanne Berg fortsatte som projektledare för Fashion Freaks på deltid.
Philip Day arbetade deltid under 2006 med Asistanskoll, HO-anmälningstjänsten, TVE, samt med underhåll av länkkataloger på vår hemsida, funktionshinderorganisationer i världen samt Study and Work-katalogen. Han var även uthyrd till Stiftelsen Spinalis där han tog fram teknikdelen för projektet Spinalistips.
Sebastian Ferrer tog sig an delar av ILI:s ekonomiadministration på ideell basis och fortsatte som en av ILI:s två firmatecknare.
Hans Filipsson skötte och förbättrade HO-anmälningstjänsten på deltid.
Miles Goldstick fortsatte på deltid som tekniskt ansvarig för webbsajten.
Finn Hellman arbetade deltid en del av året med projektet Radio Independent Living.
Veronica Johansson provanställdes under året på halvtid för att sköta adminstrationen samt en del ekonomi på ILI:s kontor.
Petra Jonsson började arbeta som volontär under året. Hon har avlagt juristexamen i Tyskland, arbetat som advokat i Tyskland och som volontär på Center för Independent Living i såväl Toronto som Zürich.
Adolf Ratzka fortsatte som verksamhetsledare på deltid.
Anne Rentzsch och Sybille Neveling arbetade en del av året på deltid för projektet Radio Independent Living.
Nicoletta Zoannos delade sin heltidstjänst mellan sin funktion som projektkoordinator för den internationella delen av EU-projektet Training as Vehicle to Employment och ansvaret för den svenska delen i projektet.

Sponsorer

Vi tackar:

 • STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, som bidragit till ILI:s verksamhet med arbetsplatser och finansiellt stöd. Stödet användes för underhåll, uppbyggnad och förbättringar av webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering av EU-projekt,
 • Interoute, Pi.se för webbhotell och besläktade kringtjänster under året.
 • Vår främsta finansiär är Allmänna Arvsfonden som under året bekostade projekten Radio Independent Living och Fashion Freaks, och EU-kommissionen som under året bekostade projektet Training as Vehicle to Employment.

ILI:s styrelse

Vid ILI:s årsmöte den 4 oktober, som hölls per e-post, valdes Kalle Könkkölä in som ny styrelsemedlem efter Rolf Bergfors som gick bort i februari. Rolf som tillsammans med Adolf Ratzka grundade ILI hade varit med i ILI:s styrelse från början. Han var ett starkt stöd och hade ett stort engagemang framför allt för internationella frågor. Kalle Könkkölä har varit verksam i politiken på lokal, regional och nationell nivå bl a som finsk riksdagsman för de Gröna, haft ledande befattningar inom handikapprörelsen på nationell nivå (bl a som grundare, ordförande och senast som verksamhetsledare för Tröskeln, den finska motsvarigheten till Indepedent Living-rörelsen)  och på internationell nivå (bl a a som ordförande för Disabled Peoples International, DPI). Ett av hans stora intressen är samarbete för internationell utveckling och han är ordförande i Världbankens Global Partnership on Disability and Development.

Styrelsen för Independent Living Institute

Bente Skansgård
Kapka Panayotova 
Kalle Könkkölä                   
Adolf Ratzka

 

ili Project: