Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige

omslaget - sverigkarta samt foto på vipeholm

I den här skriften redovisar Jamie Bolling och Riitta Leena Karlsson vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska få möjligheter att leva ett liv som andra. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och gällande svenska lagar, inte minst socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger stöd för det målet, men som de konstaterar så har tillämpningen under senare stramats åt på ett sätt som för många har försämrat förutsättningarna att kunna göra det.

Först publicerad här 2022, detta är en ny, andra, upplaga med en reviderad layout, och nytt förord publicerad februari 2023 och som presenterades 5 maj 2023.

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon AvinstitutionaliseringSverige.pdf1.28 MB