ILI deltog i utbildning i Galati Rumänien, från tisdagen den 19 oktober till fredagen den 22 oktober 2010

 
Organisationerna som utgör STEPS-projektet är ADO Icarus (Belgien), Förening Friends of the Home for Children (Bulgarien), Academy of Management (Polen), Stiftelse Inima de Copil (Rumänien), Independent Living Institute (Sverige). Projektet får stöd av programmet Leonardo da Vinci Lifelong Learning och löper från juni 2009 till augusti 2011.

Leverantörer av sociala tjänster i alla EU-medlemsstaterna blir konfronterade med de-institutionaliseringsprocessen och införandet av social entreprenörskap. Projektet

  • organiserar tjänstebesök i tre västeuropeiska medlemsstater som är inriktade på utbytet av kunskap och erfarenheter mellan partnerorganisationerna;

• genomför utbildningar för ledningen av sociala tjänsteleverantörer i tre länder av östra och centrala Europa, med målsättningen i introduktionen och stimulansen av ledningsfärdigheter och entreprenörsstrategier;

• upprättar en manual med goda praktiker inom socialt entreprenörskap hos organisationer som erbjuder sociala tjänster.

Independent Living Institutet deltog i utbildningen i Galati, Rumänien med två presentationer och diskussionsforum på engelska om de-institutionalisering genom att ersätta dessa infrastrukturer med kontantersättningar och användarpåverkan vid köp av tjänster med dessa kontanta medel.

 Andra ämnen och aktiviteter i Galati var:
 
• Steg mot de-institutionalisering i Polen och Bulgarien;
• Projekt för gränsöverskridande samarbete i nedre Donau-regionen;
• Lobbying och argumentation i Belgien;
• Organisation and finansiering av småskaliga projekt i Bulgarien;
• Styrning av en social organisation i Belgien;
• Besök av ett gruppboende för unga vuxna med intellektuellt funktionshinder, daglig verksamhet och idrottsförening av och för funktionsnedsatta.
 
Leverantörer av sociala tjänster i Rumänien upplever avsevärda budgetnedskärningar som kan hota hela integrationsprocessen (på engelska) av brukare i samhället genom att ersätta storskaliga institutioner med kontantersättningar. För närvarande finns det ett nettoinflöde av personer med funktionshinder i institutioner.