Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Training as Vehicle to Employment»

Newsletter no. 1, Οκτώβριος 2006

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο 1ο newsletter που αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα «Τraining as Vehicle to Employment (TVE)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο αυτό αποτελείται από το Independent Living Institute στη Σουηδία (γενικός συντονιστής)∙ τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Bad Kreuznach (Γερμανία), στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι∙ το Αναπηρία ΤΩΡΑ στη Θεσσαλονίκη∙ το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία∙ το Integracja στην Πολωνία∙ και το Apeirons στη Λετονία.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη συνεργασία με τους κρατικούς φορείς σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί πως τα προγράμματα κατάρτισής τους είναι επίσης ανοικτά σε ανθρώπους με αναπηρία που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Για να βελτιώσουμε τις πιθανότητες των νέων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, σχεδιάζουμε την καταγραφή των διαθέσιμων ευκαιριών κατάρτισης, όπου οι νέοι με αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και γνώση των μηχανισμών λειτουργίας των ανώτερων κρατικών φορέων. Τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης θα δημοσιευθούν στη βάση δεδομένων του έργου Study and Work Abroad for All.

Αυτό το έργο, εντούτοις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περιοριστεί στα πλαίσια της δικής μας συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, προσκαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, από οποιαδήποτε χώρα, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας ως Συνεργαζόμενοι Φορείς. Καθώς η χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΕ περιορίζεται στις παρούσες 8 εταιρικές οργανώσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπόλοιπες οργανώσεις να υποβάλουν αίτηση για τη δική τους χρηματοδότηση προβάλλοντας την επιτυχή πρόταση υποβολής του έργου μας, τα επιχειρήματα, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό του, κ.λπ. Είμαστε βέβαιοι ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς θα κοιτάξουν ευνοϊκά τα αποτελέσματα της σύμπραξης που συνεπάγονται από το προτεινόμενο σχέδιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του έργου Nicoletta Zoannos.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το έργο TVE και τους εμπλεκόμενους φορείς-εταίρους στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Νέα

Η έναρξη του έργου « Training as Vehicle to Employment » πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2006. Προς το παρόν, οι εθνικοί συντονιστές στη Σουηδία, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία και Λετονία, καταγράφουν συστηματικά εκείνους τους κρατικούς φορείς που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης και δυνατότητες πρακτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκεται να προσδιοριστεί ο αριθμός των κρατικών οργανισμών των οποίων τα προγράμματα κατάρτισης δηλώνεται ρητά πως είναι «ανοιχτά» και σε ανθρώπους με αναπηρίες.

Σε αυτό το newsletter αναφερόμαστε στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως τώρα από τρεις κυρίως χώρες (Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία) για να διαπιστώσουμε το είδος των δεδομένων που προσκομίστηκαν κατά την επικοινωνία με τους διάφορους κρατικούς οργανισμούς.

Αριθμός καταγεγραμμένων οργανισμών:

Γερμανία: Ενημέρωση 800 οργανισμών μέσω email και 60 μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ελλάδα: Ενημέρωση 18 υπουργείων, 19 πανεπιστημίων, 14 τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σταδιακή ενημέρωση κρατικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (τα οποία ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες). Ωστόσο, μόνο μέρος των πιο πάνω φορέων έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για λεπτομερή πληροφόρησή μας σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές τους δραστηριότητες. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές ακόμα υποδιευθύνσεις των ανωτέρω κρατικών φορέων που πρέπει να προσεγγιστούν χωριστά, καθώς πολύ συχνά δρουν ανεξάρτητα σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν σε νέους εκπαιδευόμενους/εργαζόμενους.

Ισπανία: Τηλεφωνική ενημέρωση 24 κρατικών φορέων και ενημέρωση 39 ατόμων των προαναφερθέντων οργανισμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πόσοι οργανισμοί παρέχουν προγράμματα κατάρτισης/πρακτικής άσκησης;

Γερμανία: Οι περισσότεροι οργανισμοί προσφέρουν κάποιου τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ωστόσο διαφέρουν σε είδος και διάρκεια.

Ελλάδα: Οι περισσότεροι από τους δημόσιους φορείς, με τους οποίους έχει ήδη επιτευχθεί επικοινωνία, υλοποιούν επίσημα προγράμματα κατάρτισης και/ή εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση (πχ. ετησίως).

Ισπανία: Όλοι· ωστόσο, πραγματοποιούν κυρίως προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Πόσοι από αυτούς τους οργανισμούς δηλώνουν ρητά στην ιστοσελίδα τους πως υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης που είναι «ανοιχτά» και σε ανθρώπους με αναπηρίες;

Γερμανία: Οι κρατικοί οργανισμοί είναι εν γένει υποχρεωμένοι από το Νόμο να διασφαλίζουν πως τα προγράμματά τους είναι ανοιχτά σε όλους.

Ελλάδα: Υπάρχει εκτενής αριθμός διαφόρων κρατικών φορέων που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. Μερικά παραδείγματα: 124 δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην Ελλάδα παρέχουν έως και 180 διαφορετικά διετή επιμορφωτικά προγράμματα (διάρκειας έως και 4 εξαμήνων). Τα προγράμματα αυτά είναι, θεωρητικά, ανοικτά και σε εκπαιδευόμενους νέους με αναπηρίες. Εντούτοις, δεν υπάρχει καμία επίσημη πολιτική που να φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να είναι προσιτά σε όλους. Τα δημόσια κτίρια στα οποία στεγάζονται τα δημόσια ΙΕΚ είναι ωστόσο δεσμευμένα από τον Νόμο να πληρούν τις ομοσπονδιακές οδηγίες για την προσβασιμότητα των δημόσιων εγκαταστάσεων. Περισσότερα από 200 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (KEK) αποτελούν εκείνους τους φορείς του δημόσιου (και ιδιωτικού) τομέα που οργανώνουν τα διάφορα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης με σκοπό τον άμεσο συσχετισμό Κατάρτισης και Απασχόλησης. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα 20 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες που προσφέρουν έναν σημαντικό αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) που προωθούν την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συνθηκών κάποιων «ευάλωτων» κοινωνικών ομάδων πολιτών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη 43 προγράμματα κατάρτισης (έως και 250 ωρών έκαστο) για 56010 καταρτιζόμενους για τη χρονική περίοδο 2005-2006 (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ισπανία: Δεν παρέχουν όλοι οι οργανισμοί στην ιστοσελίδα τους πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούν, και εκείνοι που το κάνουν, δεν αναφέρονται σε ανθρώπους με αναπηρίες ή/και σε γυναίκες. Μόνο όταν επιθυμεί κάποιος να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά διαπιστώνει πως είναι σύμφωνα με τη βασιλική οδηγία «Royal Directive 2271/2004», η οποία ορίζει την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στη δημόσια απασχόληση.

Τί είδους απαντήσεις λαμβάνατε όταν απευθύνατε τις πιο πάνω ερωτήσεις;

Γερμανία: Οι περισσότεροι από τους υπευθύνους που ρωτήθηκαν δηλώνουν πως οι άνθρωποι με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης των φορέων τους. Εντούτοις, δυσκολίες εμφανίζονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών· πχ. στην πρόσβαση στα κτίρια, στις λειτουργικές εγκαταστάσεις, κ.λπ. Πολλοί από τους υπευθύνους των δημόσιων φορέων γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων και προσπαθούν να δίνουν «μικρές, μεμονωμένες λύσεις», όπως το να αναλογιστούν τις ανάγκες κάποιου συγκεκριμένου υποψήφιου καταρτιζόμενου (με αναπηρία) και να προσφέρουν -εάν αυτό είναι εφικτό- τις απαραίτητες διευκολύνσεις στις εγκαταστάσεις τους. Αλλά και στην περίπτωση που ένα άτομο με αναπηρία (που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης) δηλώσει υποψηφιότητα σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή/και πρακτικής άσκησης, θα αντιμετωπιστεί άραγε όμοια με κάποιον μη ανάπηρο υποψήφιο; Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Ελλάδα: Υπάρχουν κρατικοί οργανισμοί των οποίων οι δομές δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ανάγκες εκπαιδευόμενων ή υπαλλήλων με αναπηρία· ορισμένοι φορείς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα (σε δομές ή/και λειτουργίες), επειδή δεν υπάρχουν άτομα με αναπηρία ως μέλη του ανθρώπινου δυναμικού τους (είτε εργαζόμενοι είτε εκπαιδευόμενοι)· ωστόσο, κάποιοι λιγοστοί φορείς φαίνονται ανοιχτοί στο να προωθήσουν κάποια αναπηροκεντρική πολιτική/δράση όσον αφορά στους εργαζομένους τους και τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα κατάρτισής τους. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι δημόσιοι φορείς έχουν υποχρεωθεί πρόσφατα να ακολουθήσουν τις οδηγίες του σχεδίου δράσης με θέμα «Παροχή στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) για τους υπαλλήλους με αναπηρία», που υπογράφηκε από τον Υπουργό τον Απρίλιο του 2006. Αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία ανάγκασε τους κρατικούς φορείς να βρίσκονται «σε εγρήγορση» όσον αφορά στα θέματα προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων τους. Στo πλαίσιo της πολιτικής του ΥΠΕΣΔΔΑ για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης ιδιαίτερα σημαντική είναι η διευκόλυνση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους των υπαλλήλων που είναι άτομα με αναπηρία. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να διαμορφώσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ανάλογη πολιτική για τους υπαλλήλους με αναπηρία, κρίθηκε σκόπιμο οι υπηρεσίες να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε αυτές κατά κλάδο και ειδικότητα, το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, και τέλος τα προβλήματα/δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους, όπως για παράδειγμα προσβασιμότητα, συνθήκες εργασίας, ωράριο, ειδικές άδειες, κ.λπ.

Ισπανία: Πολλοί από τους υπευθύνους των δημόσιων φορέων δεν παραδέχονται πως υπάρχει σημαντική διαφορά αντιμετώπισης μεταξύ αναπήρων και μη, όσον αφορά στις πιθανότητες αποδοχής των υποψηφίων σε προγράμματα κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Συνήθως απαντούν με αναφορές στη Βασιλική Οδηγία «Royal Directive 2271/2004» η οποία πραγματεύεται τέτοιες περιπτώσεις. Μόνο όταν τους ζητηθεί να γίνουν περισσότερο σαφείς (σε σχέση με την προσβασιμότητα των κτιρίων του φορέα, το είδος των τεχνολογικών βοηθημάτων που είναι διαθέσιμα, το είδος των διευκολύνσεων/υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία, κτλ), γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι σε θέση να απαντήσουν με ακρίβεια στις ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που εύκολα διαπιστώνει κανείς είναι πως η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, και πως πολλοί υπεύθυνοι δημόσιων φορέων δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης (σε λειτουργίες ή/και δομές) που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευόμενος ή/και υπάλληλος με αναπηρία.

Πιλοτικό πρόγραμμα αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης για ΑμεΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. Ωστόσο, δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις των υποψηφίων που διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας.

Οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι θα αμείβονται με μηνιαίο επίδομα 1070 ευρώ, ενώ πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία τους θα καλύπτονται έως και 50 % του ποσού της μηνιαίας υποτροφίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει τα μεσάνυχτα της 15ης Οκτωβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα για το πιλοτικό πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το επόμενο Newsletter του έργου «Training as Vehicle to Employment» θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο 2006.

Με εκτίμηση,
Nicoletta Zoannos, Συντονίστρια Έργου
Independent Living Institute

TVE project logo

Project documents

Information in Greek

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.