Independent Living Institute ( ILI )

ILI främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI) vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen.

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen >>

Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel.

Vår tjänst Assistanskoll hjälper assistansberättigade, anhöriga och personliga assistenter att jämföra anordnare av personlig assistans med varandra. Här hittar du nyheter, fakta och bakgrundsinformation som du behöver för att hålla dig uppdaterad om assistansreformen och påverka den.

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

2014-03-03
Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet vilket redan tidigare ställts krav på genom olika internationella konventioner som Sverige har tillträtt men som svårligen har kunnat drivas som fall i svenska domstolar. I och med detta lagförslag blir diskriminering i form av t ex bristande stöd- och anpassningsåtgärder förbjudna i svensk lag och kan således drivas i domstol där ersättning kan utdömas till den som blivit kränkt. Fall ska kunna drivas av bland andra Diskrimineringsombudsmannen, funktionshinderorganisationer och enskilda personer.

Integrationsminister Erik Ullenhag, som idag presenterade lagförslaget, framhäver att trycket från olika funktionshinderorganisationer, och framför allt Torsdagsaktionen, har betytt mycket för att lagförslaget nu blivit verklighet.

Det återstår förstås att se hur den kommande lagändringen kommer att tillämpas, exempelvis hur man tolkar begreppet ”skäliga” åtgärder för tillgänglighet, och vilken effekt den kommer att få i praktiken för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015

Rättighetslagstiftning om tillgänglighet  -  kommer du och jag se någon skillnad?

Efter ett kvartssekel fick vi äntligen ett lagförslag som klassar brist på tillgänglighet som olaglig diskriminering  -   i viss mån. Det vore lätt att avfärda lagförslaget med att den enda genomgripande förändring som det åstadkommer är att ersätta ”funktionshinder” med ”funktionsnedsättning”. Förslaget avser enbart företag med 10 eller fler anställda – alltså 3,6% av alla företag (Källa Ekonomifakta).  De andra 96,4% eller över en million berörs inte och kan lugnt ha kvar sina trappsteg, tränga utrymmen eller annat som gör de otillgängliga för rörelsehindrade, syn-, hörselskadade eller utvecklingsstörda. Dessutom lämnas generösa undantag när verksamhetens ekonomi, terrängen eller byggnadstekniska hinder skulle försvårar en ombyggnad. Förslaget presenterades vid en presskonferens av integrationsministern Erik Ullenhag (F) som ett genombrott efter decennier av utanförskap. Ska vi  gråta av tacksamhet när vi nu släps in i värmen?

Men det kanske ändå finns något intressant i förslaget. Det är en rättighetslag vilket innebär att vi har en lagstadgad rätt till tillgänglighet – i enbart 3,6% av fallen visserligen – som vi som enskilda eller via en organisation kan  utkräva i domstol. OM vi vinner i domstolen kan en diskrimineringsersättning utgå som den diskriminerande verksamheten ska betala till den enskilde. Det är något nytt för Sverige. Här har vi fått ett verktyg för att förändra samhällets utformning – i 3,6% av alla fall. Men 3,6% är betydligt mer än 0%. Varenda gång vi har anmält en verksamhet för diskriminering till DO har de lagt ner fallet eftersom det inte fanns en lag att åberopa. Nu har vi en sådan. Ta vara på din 3,6% chans. Spelet kan börja den 1 januari.  Tills dess hoppas vi att Independent Living Institute’s projekt Med lagen som verktyg är igång. Vi vill nämligen bygger upp juridisk spetsexpertis för att utkräva vår medborgarrätt i domstol.
Källa för statistiken: Ekonomifakta
Adolf Ratzka, 2014-03-04Föredrag och intervju med Adolf Ratzka

I ett reportage om 20 år med assistansersättningen intervjuas tidigare statsråden Bengt Lindqvist, Bengt Westerberg och Independent Living-rörelsens Adolf Ratzka. Se Tidningen Assistans 2 2014.

18 februari, 2014 ”Tillgänglighet och inkludering är eftersatt i Sverige” intervju i Svensk Handikapptidskrift.

Lissabon 3 december Conference Independent Living - Our Lives in Our Hands Föredrag "From patient to citizen to customer" (på engelska) se video

Münchner Ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 november. Inledningsanförande  "Självbestämmande med andningshjälpmedel" (på tyska)

Strasbourg Freedom Drive Plenary Presentation 7 september  "Back to our roots" (på engelska) om vad vi bör göra för att förverkliga FN Konventionens rättigheter

"The Pope of Independence" intervju (på engelska) i Such Webzine No 1 November 2013 om hur Independent Living och personlig assistans kom till Europa och Skandinavien  

"Personligt om assistans" intervju av Peter Anderson-Pope om assistansersättnin gens tillkomst och utveckling i Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013

Inledningsanförande (på engelska) av tidigare socialminster Bengt Westerberg vid det internationella forskningsmötet om socialarbete i Los Angeles i juni där han berättar om den svenska assistansersättningen och dess tillkomst i just Los Angeles.

Vad är Independent Living

Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionshinder som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat.

Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickfunktionshindrade syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Eftersom vi själva är de främsta experterna på våra behov, måste vi visa på de lösningar vi vill ha, föra vår egen talan och ta ansvar för våra egna liv- precis som alla andra.

För att uppnå detta behöver vi stödja varandra, lära av varandra, organisera oss och arbeta för politiska förändringar som leder till lagstadgade skydd av våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Så länge vi ser våra funktionshinder som tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om för oss hur vi ska leva.

Adolf Ratzka, 2003

Nyhetsarkiv