Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

1. Projekt

W grudniu 2005 roku Instytut Niezależnego życia wraz z siedmioma partnerami, w większości również powiązanymi z ruchem niezależnego życia, podpisali z Komisją Europejską, Dyrektorem ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych oraz Równouprawnienia dwuletni kontrakt. Będziemy pracować wraz z agencjami rządowymi w wielu europejskich krajach aby upewnić się że oferowane przez nie programy stażowe i praktyki są dostępne i otwarte dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych.

Aby zwiększyć szanse młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy planujemy stworzyć spis dostępnych szans stażowych oraz praktyk w których młode osoby niepełnosprawne mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe oraz poznać funkcjonowanie największych agencji. Spis dostępnych ofert staży i praktyk dostępny będzie w bazie danych - Nauka i Praca dla Wszystkich.

Wierzymy, że rozpoczęcie pracy od instytucji rządowych, ministerstw, przedstawicielstw rządowych oraz innych biur ma znaczenie strategiczne w procesie przekształcania nastawienia do wykluczenia społecznego z jakim mierzą się w naszych krajach

Rządy muszą przyjąć przewodnią rolę, wyznaczyć normy włączania osób niepełnosprawnych w szeregi pracowników. Konsorcjum projektu Training as Vehicle to Employment składa się z Centrum Niezależnego Życia ze Szwecji (partner wiodący), Centra Niezależnego Życia z Bad Kreuznach (Niemcy), Dublin, Helsinki, Thessaloniki oraz organizacji pozarządowych Iniciativas y Estudios Sociales, Spain, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polska , Apeirons - Litwa.

W skrócie, metodologia projektu polega na tworzeniu narodowych sieci składających się z agencji rządowych, członków projektu zajmujących się aspektami zatrudnienia, reprezentantów związków zawodowych oraz organizacji osób niepełnosprawnych jak również osób indywidualnych poszukujących zatrudnienia. Narodowe sieci będą lobować w środowisku agencji rządowych za pomocą prasy, kwartalnych newsletterów oraz okresowych spotkań w celu wykonywania ekspertyz, dzielenia się technicznymi uwagami oraz wyznaczania wysokich standardów dostępności miejsc publicznych (miejsc pracy) dla osób niepełnosprawnych. Sieci dążyć będą również do implementacji polityki dostępności w zakresie praktyk i staży na poziomie ogólnokrajowym.

W celu zapoznania się z detalami projektu polecamy zapoznać się z opisem projektu (dostępny jedynie w języku angielskim).

2. Dołącz do nas!

Konsorcjum realizujące projekt Training as Vehicle to Employment składa się z: Instytutu niezależnego życia ze Szwecji (partner wiodący); Centr Niezależnego Życia z Bad Kreuznach (Niemcy), Dublin, Helsinki, Thessaloniki oraz organizacji pozarządowych Iniciativas y Estudios Sociales, Spain, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polska , Apeirons - Litwa.

Praca której się podjęliśmy jest jednak zbyt ważna aby ograniczać jej wykonanie tylko do powyższych organizacji. Zapraszamy inne organizacje z innych regionów/krajów aby dołączały do nas jako partnerzy stowarzyszeni. Ponieważ środki jakie otrzymaliśmy ze źródeł europejskich są ograniczone do powyższego partnerstwa możemy wspierać nowych partnerów w staraniu się o środki na uczestnictwo w projekcie oferując dostęp do naszego wniosku projektowego, jego argumentacji i metodologii, harmonogramu, budżetu oraz innych szczegółów. Jesteśmy przekonani, że agencje dotujące projekty spojrzą życzliwie na efekt synergii proponowanego projektu. Obecnie pracuje z nami pięciu stowarzyszonych partnerów z pięciu krajów: Bośnia, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja i Serbia.

W kwestii zasobów, każdy stowarzyszony partner musi pokryć koszty biurowe oraz zatrudnić koordynatora w wymiarze co najmniej pół etatu. Stowarzyszeni partnerzy korzystają z tych samych materiałów merytorycznych oraz innych źródeł informacji co partnerzy korzystający z dotacji UE.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do nas. Im liczniejsza jest nasza grupa, tym większy wpływ będziemy mieć.

Po więcej informacji, proszę kontaktować się z:

Adam Surgał

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

adam.surgal@integracja.org, (+48) (22) 635 13 30 wew. 18

www.integracja.org

TVE project logo

Project documents

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.