www.independentliving.org start

1. Projekt

W grudniu 2005 roku Instytut Niezależnego życia wraz z siedmioma partnerami, w większości również powiązanymi z ruchem niezależnego życia, podpisali z Komisją Europejską, Dyrektorem ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych oraz Równouprawnienia dwuletni kontrakt. Będziemy pracować wraz z agencjami rządowymi w wielu europejskich krajach aby upewnić się że oferowane przez nie programy stażowe i praktyki są dostępne i otwarte dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych.

Aby zwiększyć szanse młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy planujemy stworzyć spis dostępnych szans stażowych oraz praktyk w których młode osoby niepełnosprawne mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe oraz poznać funkcjonowanie największych agencji. Spis dostępnych ofert staży i praktyk dostępny będzie w bazie danych - Nauka i Praca dla Wszystkich.

Wierzymy, że rozpoczęcie pracy od instytucji rządowych, ministerstw, przedstawicielstw rządowych oraz innych biur ma znaczenie strategiczne w procesie przekształcania nastawienia do wykluczenia społecznego z jakim mierzą się w naszych krajach

Rządy muszą przyjąć przewodnią rolę, wyznaczyć normy włączania osób niepełnosprawnych w szeregi pracowników. Konsorcjum projektu Training as Vehicle to Employment składa się z Centrum Niezależnego Życia ze Szwecji (partner wiodący), Centra Niezależnego Życia z Bad Kreuznach (Niemcy), Dublin, Helsinki, Thessaloniki oraz organizacji pozarządowych Iniciativas y Estudios Sociales, Spain, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polska , Apeirons - Litwa.

W skrócie, metodologia projektu polega na tworzeniu narodowych sieci składających się z agencji rządowych, członków projektu zajmujących się aspektami zatrudnienia, reprezentantów związków zawodowych oraz organizacji osób niepełnosprawnych jak również osób indywidualnych poszukujących zatrudnienia. Narodowe sieci będą lobować w środowisku agencji rządowych za pomocą prasy, kwartalnych newsletterów oraz okresowych spotkań w celu wykonywania ekspertyz, dzielenia się technicznymi uwagami oraz wyznaczania wysokich standardów dostępności miejsc publicznych (miejsc pracy) dla osób niepełnosprawnych. Sieci dążyć będą również do implementacji polityki dostępności w zakresie praktyk i staży na poziomie ogólnokrajowym.

W celu zapoznania się z detalami projektu polecamy zapoznać się z opisem projektu (dostępny jedynie w języku angielskim).

2. Dołącz do nas!

Konsorcjum realizujące projekt Training as Vehicle to Employment składa się z: Instytutu niezależnego życia ze Szwecji (partner wiodący); Centr Niezależnego Życia z Bad Kreuznach (Niemcy), Dublin, Helsinki, Thessaloniki oraz organizacji pozarządowych Iniciativas y Estudios Sociales, Spain, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polska , Apeirons - Litwa.

Praca której się podjęliśmy jest jednak zbyt ważna aby ograniczać jej wykonanie tylko do powyższych organizacji. Zapraszamy inne organizacje z innych regionów/krajów aby dołączały do nas jako partnerzy stowarzyszeni. Ponieważ środki jakie otrzymaliśmy ze źródeł europejskich są ograniczone do powyższego partnerstwa możemy wspierać nowych partnerów w staraniu się o środki na uczestnictwo w projekcie oferując dostęp do naszego wniosku projektowego, jego argumentacji i metodologii, harmonogramu, budżetu oraz innych szczegółów. Jesteśmy przekonani, że agencje dotujące projekty spojrzą życzliwie na efekt synergii proponowanego projektu. Obecnie pracuje z nami pięciu stowarzyszonych partnerów z pięciu krajów: Bośnia, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja i Serbia.

W kwestii zasobów, każdy stowarzyszony partner musi pokryć koszty biurowe oraz zatrudnić koordynatora w wymiarze co najmniej pół etatu. Stowarzyszeni partnerzy korzystają z tych samych materiałów merytorycznych oraz innych źródeł informacji co partnerzy korzystający z dotacji UE.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do nas. Im liczniejsza jest nasza grupa, tym większy wpływ będziemy mieć.

Po więcej informacji, proszę kontaktować się z:

Adam Surgał

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

adam.surgal@integracja.org, (+48) (22) 635 13 30 wew. 18

www.integracja.org


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.