Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Praktik som väg till arbete (Training as Vehicle to Employment)

Praktik som väg till arbete

Ett projekt om att säkerställa att traineeprogram och praktikplatser på statliga myndigheters i ett flertal europeiska länder även är öppna och tillgängliga för kvalificerade personer med funktionsnedsättning.

Praktik som väg till arbete var ett två-års projekt som startade i januari 2006 och avslutades i december 2007. Projektet var delfinansierat av EU.

Projektgruppen bestod av organisationer från lika många länder: Finland, Grekland, Irland, Lettland, Polen, Spanien, Sverige och Tyskland samt en associerad partnerorganisation från Bulgarien.

Projektet fokuserade på nationella myndigheters traineeprogram och praktikplatser för att utveckla, testa och främja en rad åtgärder som vi hoppades skulle göra dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 1500 statliga organ kontaktades runt om i Europa och det ställdes frågor om deras praktikmöjligheter, funktionshinderpolicies och tillgänglighetsarbete. Undersökningens resultat finns här: http://www.independentliving.org/training/accessibility-govt-training-en.html . (på engelska)
Resultatet av denna kartläggning har främst lett till en ökad medvetenhet kring tillgänlighetsfrågor och traineeprogram och praktikplatser som rekryteringsverktyg hos de kontaktade statliga organisationerna.

Kartläggningen visar hur många av de statliga organisationerna i respektive land som var öppna för och som erbjöd trainee- och praktikplatser för kvalificerade personer med funktionsnedsättning. Resultaten publicerades på projektets hemsida och på varje projektmedlems hemsida på respektive språk. 

Sex nyhetsbrev med ämnen som ”best practice” och tillgänglighet skickades ut till projektgruppen interna och externa nätverk.

En informationsfolder för statliga arbetsgivare om hur man använder traineeprogram och praktikplatser som ett rekryteringsverktyg producerades under projekttiden. Informationsfoldern är tillgänglig på ett flertal språk. 

Titta gärna närmare på en jämförelse mellan ett antal europeiska statliga organisationers trainee- och praktikplatser, funktionshinderpolicies och tillgänglighetsarbete.

En mer detaljerad projektbeskrivning (på engelska) finns här.

(2008-07-30)

TVE project logo

Project documents

Information in Swedish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.