Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)


Praktik som väg till arbete: Nyhetsbrev, oktober 2007

Kära läsare

Välkommen till det tredje gemensamma nyhetsbrevet om EU-projektet “Praktik som väg till arbete” (Training as Vehicle to Employment). Projekt genomförs i Sverige av Independent Living Institute (http://www.independentliving.org/).

Praktik som väg till arbete är ett tvåårigt projekt och syftar främst till att:

  1. Verka för att praktikplatser och traineeprogram inom den statliga sektorn är öppna och tillgängliga och möjliga att söka för personer med funktionshinder.

  2. Publicera de praktikplatser och traineeprogram på statliga verk och organisationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder på webben.

Projektet genomförs i Sverige, Irland, Lettland, Tyskland, Finland, Grekland, Polen, Spanien och Bulgarien. Kontinuerligt uppdaterad information om projektet och aktuella aktiviteter kan du hitta på hemsidan: http://www.independentliving.org/training

Projektet presenterades på konferens i Aten

Nicoletta Zoannos, projektets transnationella koordinator, presenterade Praktik som väg till arbete och dess innovativa metod på en konferens i Aten den 22 oktober. Konferensen anordnades av Atens kommun och behandlade funktionshinder och arbetsmarknad utifrån ett antal olika perspektiv.

Intressant amerikansk statistik om funktionshinder och arbetsmarknad på: www.DisabilityStatistics.org

Man kan ofta läsa om glappet på arbetsmarknaden mellan personer med funktionshinder och personer utan funktionshinder. Men vad betyder alla dessa siffror som vi matas med? I USA har University of Cornell samlat omfattande statistik som rör funktionshinder och arbetsmarknad på hemsidan www.DisabilityStatistics.org.

I Sverige kan man hitta motsvarande statistik i ”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2006” som ges ut av Statistiska Centralbyrån. Ladda ner den i pdf-format här.

Nästa nyhetsbrev om projektet “Praktik som väg till arbete” skickas ut i slutet av november 2007.

Har du/ni frågor om projektet eller innehållet i nyhetsbrevet? Kontakta i så fall projektkoordinator Nicoletta Zoannos, Independent Living Institute.
TVE project logo

Project documents

Information in Swedish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.