Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Työharjoittelulla työelämään: Uutiskirje, syyskuu 2007


Hyvä lukija,

Luet parhaillaan EU-projektin ’Työharjoittelulla työelämään’ toista uutiskirjettä. Projektia hoitaa Suomessa Kynnys ry, www.kynnys.fi

Projekti kestää kaksi vuotta ja keskittyy kansallisiin valtionhallinnon työharjoitteluohjelmiin, joiden osalta projektin kaksi päätavoitetta ovat:

  1. levittää tietoa julkisen sektorin harjoittelupaikoista ja avata ne myös vammaisille ihmisille

  2. laatia luettelo harjoittelupaikoista, jotka soveltuvat vammaisille hakijoille

EU-projektissa ovat mukana Irlanti, Saksa, Latvia, Suomi, Kreikka, Espanja, Ruotsi, Puola ja Bulgaria. Lisätietoja projektista ja ajankohtaiset kuulumiset löytyvät kansainvälisiltä nettisivuilta http://www.independentliving.org/training

Projektikuulumiset

Projekti lähenee viimeistä vaihettaan (projekti päättyy joulukuussa 2007). Tällä hetkellä työn alla on koota opaskirjanen julkisen sektorin työnantajille siitä, kuinka työnantajat voivat työharjoittelupaikkojen avulla edistää nuorien pätevien ihmisten, vammaiset mukaan lukien, työllistymistä. Kirjanen julkaistaan ja jaetaan tämän syksyn aikana. Jos olet kiinnostunut kirjasesta, ota yhteyttä sähköpostitse Terhi Toikkanen, terhi.toikkanen@kynnys.fi.

Vieraile sivuillamme http://www.independentliving.org/training lokakuun lopussa! Pääset ottamaan osaa useiden Euroopan maiden viranomaisia koskevaan vertailuun työharjoittelupaikoista, vammaispoliittisista linjauksista ja työnteon esteettömyydestä.

Työharjoittelulla työelämään - projekti mukana Strassbourgin ’Freedom Drivella’

Yli 150 vammaista ihmistä Belgiasta, Bulgariasta, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Italiasta, Norjasta, Espanjasta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta kokoontuivat 5.-7.9.2007 Euroopan parlamenttiin Strassbourgissa tuodakseen äänensä kuuluviin yhdenvertaisten mahdollisuuksien puolesta.

Freedom Driven aikana esittelimme työharjoittelulla työelämään – projektia eri maiden europarla-mentaarikoille ja Parlamentin vammaistyöryhmälle. Yhteyksien luominen Euroopan parlamenttiin on avain verkostoitumiseen.

Työharjoittelulla työelämään - projektin edustajat kertoivat kansallisissa tapaamisissa europarlamentaarikoille henkilökohtaisesti meneillään olevasta projektista ja jakoivat projektiesitteitä.

Hubert Bernard, Saksan kansallinen koordinaattori tapasi harjoittelijan, joka oli palkattu EU:hun työharjoitteluun, joka sopi vammaisille ihmisille. Hakija antoi tukensa nyt alkaneelle verkostoitumiselle europarlamentaarikkojen ja EU-hallinnon kanssa.

Mitä Strassbourgin matkasta jäi käteen?

Vammaiset ihmiset saavuttavat sitä enemmän valtaa ja huomiota mitä enemmän heitä on. Myös poliitikot ymmärtävät, että vammaisia ei voi enää ohittaa ja että he vaativat oikeuksiaan ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikkialla Euroopassa. Europarlamentaarikot ilmaisivat kiinnostuksensa jatkuvaan tietojen- ja ajatusten vaihtoon.

Seuraava Työharjoittelulla työelämään- projektin uutiskirje ilmestyy lokakuussa 2007.


Kunnioittavasti,
Terhi Toikkanen, projektikoordinaattori
Kynnys ry  


TVE project logo

Project documents

Information in Finnish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.