Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση Newsletter Σεπτεμβρίου 2007

Αγαπητέ Αναγνώστη

Καλωσόρισες στο δεύτερο κοινό newsletter του προγράμματος της ΕΕ ‘Training as Vehicle to Employment’ (Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση -TVE). Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα μέσω της αστικής μη-κερδοσκοπικής εταιρίας ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ http://www.disabled.gr.

Το πρόγραμμα αυτό της ΕΕ είναι διετές, εστιάζοντας στα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε εθνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς.
Έχει δύο βασικούς σκοπούς:

  1. Να προωθήσει τις θέσεις κατάρτισης στο δημόσιο τομέα και να τις ανοίξει σε άτομα με αναπηρίες.

  2. Να συγκεντρώσει σε ένα κατάλογο τις θέσεις κατάρτισης για τις οποίες μπορούν να αιτηθούν άνθρωποι με αναπηρίες.

Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται στην Ιρλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, Γερμανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία και Βουλγαρία. Μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες στο διεθνή ιστότοπο http://www.independentliving.org/training

Ενημέρωση για το έργο

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο (τελειώνει το Δεκέμβριο του 2007) και κύριο μέλημά μας αυτό τον καιρό είναι να ολοκληρώσουμε ένα βιβλιαράκι για τους ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους γύρω από το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα πρακτικής/άσκησης σαν εργαλείο στρατολόγησης προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες για νέους που έχουν τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρία να καθιερωθούν στην αγορά εργασίας. Το βιβλιαράκι θα δημοσιευθεί και διανεμηθεί μέσα στο φθινόπωρο του 2007. Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλίκη Κοσσυβάκη, στο office@disabled.gr.

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο http://www.independentliving.org/training στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε θα μπορείτε να λάβετε μέρος στη σύγκριση μεταξύ των θέσεων πρακτικής άσκησης, πολιτικών για την αναπηρία και τη δουλειά για την προσβασιμότητα αρκετών Ευρωπαϊκών κρατικών φορέων.

Το TVE στο Freedom Drive του Στρασβούργου

Περισσότεροι από 150 ανάπηροι άνθρωποι από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεντρώθηκαν από τις 5 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2007, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο για να υψώσουν τις φωνές του για ίσες ευκαιρίες.

Κατά τη διάρκεια του Freedom Drive παρουσιάσαμε το έργο TVE προκειμένου να ξεκινήσουμε ένα δίκτυο με τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διαφορετικές χώρες καθώς και τα μέλη της Διακομματικής Ομάδας του Κοινοβουλίου για την Αναπηρία.

Συμμετέχοντες από την ομάδα του έργου TVE ενημέρωσαν τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των εθνικών συναντήσεών τους μοιράζοντας φυλλάδια του έργου TVE και είχαν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με μερικά Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνέχεια.

Ο Hubert Bernard, εθνικός συντονιστής από τη Γερμανία, συναντήθηκε με έναν πρώην συμμετέχοντα σε πρόγραμμα άσκησης που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους με αναπηρίες, τον Βασίλειο Κατσιουλή, ο οποίος δεσμεύτηκε για την υποστήριξή του στο να ξεκινήσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο δίκτυο με τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την διοίκηση της ΕΕ. Ο Βασίλειος Κατσιουλής τώρα εργάζεται σαν αντιπρόσωπος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Κατά των Διακρίσεων (D.A.D.V.) για ζητήματα αναπηρίας.

Ποιο ήταν, λοιπόν, το αποτέλεσμα του ταξιδιού στο Στρασβούργο;

Οι άνθρωποι με αναπηρίες κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη δύναμη και αναγνώριση καθώς είναι πολλοί. Όχι μόνο οι πολιτικοί αναγνώρισαν τώρα περισσότερο από ποτέ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν πια να παραβλέπονται και ότι θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους για ίσες ευκαιρίες σε όλη τη Ευρώπη. Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για μία συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και σκέψεων.

Ελληνικά Νέα

Συνέδριο της Νομαρχίας Αθηνών για την Αναπηρία και την Απασχόληση

Η Νομαρχία Αθηνών (www.nomarxia.gr) προετοιμάζει τη διοργάνωση συνεδρίου σχετικά με την αναπηρία και την απασχόληση. Είμαστε σε αναμονή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Μαρτυρίες γύρω από την απασχόληση και κατάρτιση ανθρώπων με αναπηρίες σε θέσεις του δημοσίου τομέα

Νέος με αναπηρία εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο:

«Εργάζομαι σαν πληροφορικός στο χώρο της δημόσιας υγείας από το καλοκαίρι του 2004. Τοποθετήθηκα στην θέση αυτή μέσω μιας προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία έλαβα μέρος χωρίς να δηλώσω την αναπηρία μου. Το χρονικό διάστημα, λίγο πριν την αποφοίτηση μου από το Τ.Ε.Ι. *** μέχρι και την στιγμή της τοποθέτησης μου στην τωρινή μου θέση, εργάστηκα σε μια επιχείρηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. ***, στην προσπάθεια μου για την διεκπεραίωση της πρακτικής μου άσκησης, με βοήθησε πολύ (επικοινωνώντας αυτοί αντί για εμένα με τους υπεύθυνους της εταιρίας) στην εύρεση της θέσης αυτής στην οποία παρέμεινα και έπειτα από το πέρας του εξαμήνου της πρακτικής μέχρι και την στιγμή της πρόσληψης στην θέση που βρίσκομαι τώρα. Όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας, δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης πρόβλεψη για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας για αμεα. Παρόλο που δεν αντιμετωπίζω μεγάλη δυσκολία στην κίνηση και την ομιλία λόγω της αναπηρίας, υπάρχουν μερικές αρμοδιότητες μου τις οποίες χρειάζομαι την βοήθεια ενός ακόμα ανθρώπου για να τις διεκπεραιώσω (όπως βίδωμα/ξεβίδωμα, κουβάλημα βαριών αντικειμένων όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, καθώς και μια μικρή δυσκολία στην επικοινωνία με το τηλέφωνο). Όταν αντιμετωπίζω τέτοιες δυσκολίες, είτε τις διεκπεραιώνω μόνος μου μετά από μεγάλη υπομονή, επιμονή και χρονοβόρα προσπάθεια, είτε με βοηθούν οι συνάδελφοι μου όταν δεν έχουν δουλειά.

Θα πρέπει να αντιληφθούν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί ότι είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να εργαστεί σε αυτούς κάποιο αμεα, που μπορεί να προσφέρει το ίδιο με όλους τους άλλους, αρκεί να έχει τις κατάλληλες υποδομές και ευκολίες. Είναι θέμα όλων των επιχειρηματιών ξεχωριστά, αλλά κυρίως είναι θέμα της πολιτείας η οποία θα μπορούσε να θέσει σε ισχύει νόμους σχετικά με την διαμόρφωση στο περιβάλλον εργασίας όταν πρόκειται να εργαστούν αμεα»).

Προϊσταμένη τμήματος Προσβασιμότητας ΑμεΑ:

«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την οριζόντια και κάθετη προσπέλαση μέσα από την κατασκευή ραμπών, ψυκτών, μεγάλων και προσβάσιμων ασανσέρ και την προσαρμογή των γραφείων ώστε να εξυπηρετούν πραγματικά τους ανθρώπους με αναπηρίες. Συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα λόγω της μη ίδια κτήσης των κτιρίων που χρησιμοποιούμε, αλλά της εκκλησίας και μερικές φορές δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις αλλαγές. Αλλά και στις περιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλιά και δεν λειτουργεί το ασανσέρ, υπάρχει ο φύλακας στην είσοδο που μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Αλλά αυτό δεν είναι αυτονομία, που είναι και το ζητούμενο. Φαντάζομαι ότι αν έρθει ένας καινούργιος υπάλληλος με αναπηρία, θα με φωνάξουν – ο προϊστάμενός του ή ο διευθυντής προσωπικού – να κάνω τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να είναι λειτουργική η παραμονή και εργασία του. Έχουμε εδώ ένα κωφό και μία τυφλή υπάλληλο, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους με μεγάλη αποτελεσματικότητα».

Το επόμενο newsletter του έργου Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση θα διανεμηθεί τον Οκτώβριο του 2007.

Με τιμή,
Αλίκη Κοσσυβάκη, Ελληνίδα Συντονίστρια του Έργου,
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑTVE project logo

Project documents

Information in Greek

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in Swedish

Information in German

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.