Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Praktik som väg till arbete: Nyhetsbrev, september 2007

Kära läsare

Välkommen till det andra gemensamma nyhetsbrevet om EU-projektet “Praktik som väg till arbete” (Training as Vehicle to Employment). Projekt genomförs i Sverige av Independent Living Institute (http://www.independentliving.org/).

Praktik som väg till arbete är ett tvåårigt projekt och syftar främst till att:


  1. Verka för att praktikplatser och traineeprogram inom den statliga sektorn är öppna och tillgängliga och möjliga att söka för personer med funktionshinder.
  1. Publicera de praktikplatser och traineeprogram på statliga verk och organisationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder på webben

Projektet genomförs i Sverige, Irland, Lettland, Tyskland, Finland, Grekland, Polen, Spanien och Bulgarien. Kontinuerligt uppdaterad information om projektet och aktuella aktiviteter kan du hitta på hemsidan: http://www.independentliving.org/training

Projektnyheter

Projektet är i sin slutfas (avslutas i december 2007) och i dagsläget fokuseras det främst på att slutföra en informationsfolder för arbetsgivare inom den statliga sektorn. Informationsfoldern har sin tyngdpunkt på hur man som arbetsgivare kan använda sig av praktik och traineeprogram som ett rekryteringsverktyg organisationen men även som en möjlighet för unga kvalificerade personer, inklusive personer med funktionshinder, att etablera sig på arbetsmarknaden. Informationsfoldern kommer att publiceras under hösten 2007. Om du/ni är intresserade av att få ett exemplar, var snäll att kontakta projektledare Nicoletta Zoannos.

Missa inte att besöka vår webbplats http://www.independentliving.org/training i slutet av oktober. Då kommer det att publiceras statistik över ett större antal europeiska länders statliga verk och deras praktikplatser/traineeprogram, funktionshinderpolicies och tillgänglighetsarbete.

Praktik som väg till arbete i Strasbourg

Mer än 150 personer med funktionshinder från Belgien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Sverige, Storbritannien och Tyskland samlades i Strasbourg mellan den 5 och 7 september, 2007 för att delta i Strasbourg Freedom Drive, som är en manifestation för fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i hela Europa. Strasbourg Freedom Drive organiserades av europeiska nätverket för Independent Living, ENIL.

Under manifestationen presenterades “Praktik som väg till arbete” för ett antal medlemmar av parlamentet samt för medlemmar i parlamentets “disability intergroup”.

Hubert Bernard, projektets nationella koordinator från Tyskland, träffade en före detta praktikant, Wasilios Katsioulis, i EU-parlamentets praktikprogram för personer med funktionshinder. Han kommer i framtiden att ingå i projektets nätverk av parlamentariker och administratörer på EU-nivå. Wasilios Katsioulis arbetar nu med funktionshinderfrågor för Tysklands anti-diskrimineringsbyrå (D.A.D.V.).

Nästa nyhetsbrev om projektet “Praktik som väg till arbete” skickas ut i slutet av oktober 2007.

Har du/ni frågor om projektet eller innehållet i nyhetsbrevet? Kontakta i så fall projektkoordinator Nicoletta Zoannos, Independent Living Institute.

 

 

 

 

TVE project logo

Project documents

Information in Swedish

Information in Polish

Information in English

Information in Latvian

Information in Spanish

Information in German

Information in Greek

Information in Bulgarian

Information in Finnish


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.