Logo: Independent Living Institute (To www.independentliving.org)

Training opportunities for people with disabilities at government agencies in Finland

Finland: We have contact all ministries and they have answered. Ministry of justice has been most active when its agencies answered.

Table of responses by government agencies in Finland

Line chart showing summary of responses by government agencies in finland

Name of state agency Address 1 The state agency has formal training programs? 2 The state agency has formal training programs that explicitly welcome applicants with disablilities? 3 The state agency has formal training programs that are reserved for persons with disabilities only? 4 The state agency has written diversity policies that explicitly include persons with disablitites as clients and staff? 5 The state agency has written action plans for making their premises and activities open to persons with disabilities? 6 The state agency has specific budgets for financing their action plans?

Finland

Valtioneuvoston kanslia
Prime Minister's Office (Finland)
www.vnk.fi
State agency
Snellmaninkatu 1 A
00170 Helsinki
Yes have programs.Yes programs explicitly welcome.Yes reserved programs.No policy.
No action plan.
Yes has budget.
Valtiovarainministeriö
Ministry of Finance (Finland)
www.vm.fi
State agency
Snellmaninkatu 1 A
PL 28
00170 Helsinki
tel: 09 - 16001
No programs.

Valtiovarainministeriöllä ei ole varsinaista työharjoitteluohjelmaa. Ministeriö rekrytoi vuosittain yliopisto- ja tradenomiharjoittelijoita.Valtion työmarkkinalaitos ohjeistaa virastoja yliopistoharjoittelijoiden rekrytoinnista vuosittain (VM 15/39/2006 Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2007)
No explicit welcome.

Ks. edellä
No reserved programs.

Ks. edellä
No policy.
No action plan.

Ministeriössä ollaan parhaillaan valmistelemassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa,jonka valmistelussa käytetyssä kyselyssä on kartoitettu mm. terveydentilaan tai vammaisuuteen liittyviä näkökulmia.
No budget.

Ei varsinaista suunnitelmaa. Ministeriön viimeaikaisissa tilahankkeissa on tilojen suunnittelussa huomioitu mm. esteetön kulkeminen aikaisempaa paremmin
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry (Finland)
www.ktm.fi
State agency
Aleksanterinkatu 4
00170 HELSINKI
tel: 16001
not contacted
Toistaiseksi ei ole ollut erityistä tarvetta
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
Ulkoasiainministeriö
Ministry for Foreign Affairs of Finland (Finland)
www.um.fi
State agency
Kanavakatu 3 B
PL 176
00161 Helsinki
Yes have programs.No explicit welcome.
No reserved programs.
No policy.
No action plan.
No budget.
Oikeusministeriö
Ministry of Justice (Finland)
www.om.fi
State agency
Eteläesplanadi 10
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Sisäasiainministeriö
Ministry of the Interior (Finland)
www.intermin.fi
State agency
Kirkkokatu 12
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Puolustusministeriö
Ministry of Defence (Finland)
www.defmin.fi
State agency
Eteläinen Makasiinikatu 8
Helsinki
Yes have programs.No explicit welcome.
No reserved programs.
No policy.
No action plan.
No budget.
Maa- ja metsätalousministeriö
Ministry of Agriculture and Forestry (Finland)
www.mmm.fi
State agency
Hallituskatu 3 A
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Liikenne- ja viestintäministeriö
Ministry of Transport and Communications Finland (Finland)
www.mintc.fi
State agency
Eteläesplanadi 16-18
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Työministeriö
Ministry of Labour (Finland)
www.mol.fi
State agency
Eteläesplanadi 4
Helsinki
No programs.
No explicit welcome.
No reserved programs.
No policy.
Yes has action plan.Yes has budget.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ministry of Social Affairs and Health (Finland)
www.stm.fi
State agency
Meritullinkatu 8
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Opetusministeriö
Ministry of Education (Finland)
www.minedu.fi
State agency
Meritullinkatu 10
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Ympäristöministeriö
Ministry of the Environment (Finland)
www.ymparisto.fi
State agency
Kasarmikatu 25
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes
National Research and Development Centre for Welfare and Health (Finland)
www.stakes.fi
Lintulahdenkuja 4
Helsinki
no answerno answerno answerno answerno answerno answer
Korkein hallinto-oikeus
The supreme admistrative court (Finland)
www.kho.fi
Unioninkatu 16
PL 180
Helsinki
tel: 103640209
fax: 103640402
No programs.

On vastannut kyselyyn, että ei jouduttu pohtimaan eivätkä vastaa enempää.
No explicit welcome.
No reserved programs.
No policy.

-
No action plan.
No budget.
Korkein oikeus
The supreme court (Finland)
www.kko.fi
Pohjoisesplanadi 3
Helsinki
not contacted
Meillä ei ole ko. ohjelmaa. Tilanteeseen vaikuttaa todennäöisesti lainkäyttötyön luonne KKO:ssa. Lainkäyttötehtäviin on yleensä jo hankittu merkittävää työkokemusts ennen tänne tuloa. Kesäharjoittelijoita on käyttetty toisinaan pisteissä, joissa heitä tarvitaan, mutta ei säännöllisesti.
not contacted
Koska meillä ei ylipäätään ole virallisia tai muitakaan työhajoitteluohjelmia. Vammaisille, esimerkiksi pyörätuolissa istuville työharjoittelijoille KKO:n rakennus saattaisi olla hankalasti kujettava. Toisaalta rakennus on menossa remonttiin ja silloin vammaisten henkilöiden kulkuesteisiin jakulun sujuvuuteen kiinnitetään huomiota
not contacted
Koska meillä ei ylipäätään ole virallisia tai muitakaan työhajoitteluohjelmia. Vammaisille, esimerkiksi pyörätuolissa istuville työharjoittelijoille KKO:n rakennus saattaisi olla hankalasti kujettava. Toisaalta rakennus on menossa remonttiin ja silloin vammaisten henkilöiden kulkuesteisiin jakulun sujuvuuteen kiinnitetään huomiota
not contacted
Ks. edelliset vastaukset
Yes has action plan.
Rakennuksen remontoinnissa kulkuesteiden poistamisena
Yes has budget.
Ks. edellinen vastaus
Turun Hallinto-oikeus
Administative Court of Turku (Finland)

Sairashuoneenk. 2-4
Turku
Yes have programs.
Meillä on kymmeniä vuosia ollut valtiohallinnon harjoittelija kesäisin (3kk). Käytännössä he ovat olleet
Yes programs explicitly welcome.
Yllä mainitut harjoitteluohjelmat soveltuvat vammaisille opiskelijoille samoin kuin muuillekkin alan opiskelijoille.
Yes reserved programs.
Yllä mainitut harjoitteluohjelmat soveltuvat vammaisille opiskelijoille samoin kuin muuillekkin alan opiskelijoille.
not contacted
henkilöstön kokonaismäärä on 51. Pelkästään vammaisille tarkoitettuun työharjoitteluohjelmaan ei ole
not contacted
Heidät otetaan huomioon samoin kuin muut asiakkaat.
not contacted
Ei ole tarpeen; tilat soveltuvat vammaisille jo nyt
Vaasan hallinto-oikeus
Administrative Court of Vaasa (Finland)

Korsholmanpuistikko 43
65100 VAASA
tel: 103642611
Yes have programs.
Oikeustieteen ja hallinnon opiskelijat voivat suorittaa opiskeluun kuuluvan vapaaehtoisen tai pakollisen harjoittelus
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
Vaasan hovioikeus
Judical administration of Vaasa (Finland)

Rantakatu
PL 217
65101 Vaasa
Yes have programs.
Oikeustradenomien työharjoittelu
Yes programs explicitly welcome.
Em. Soveltuu käsittääkseni myös vammaisille riippuen tietysti vamman laadusta.
Yes reserved programs.
Em. Soveltuu käsittääkseni myös vammaisille riippuen tietysti vamman laadusta.
not contacted
Tätä asiaa ei kai kukaan ole ottanut oikeusministeriön tasolla ajaakseen. Toisaalta työ asiantuntijatyötä, mikä asettaa omat vaatimuksensa.
Yes has action plan.
Olemme ottaneet vammaiset huomioon esim. pesettäessämme hovioikeuden mattoja käyttämällä yritystä, jonka työntekijöinä vammaisia (valintaan vaikuttanut lisäksi työn hyvä laatu sekä hinta).
not contacted
Ks. Edellä.
Oulun käräjäoikeus
Local Court of Oulu (Finland)

Rata-aukio 2
90100 OULU
Yes have programs.
Tuomioistuinharjoittelusuunnitelma auskultoimaan (varatuomarin arvonimeä varten) tuleville lakimiehille
Yes programs explicitly welcome.
Tuomioistuinharjoittelusuunnitelma
Yes reserved programs.
Tuomioistuinharjoittelusuunnitelma
not contacted
Käräjäoikeus on vahva asiantuntijaorganisaatio, jossa ei tehtäväalan erityisen ammatillisen osaamisen ja vaativuuden vuoksi voida varata vammaisille erityisiä kiintiöitä.
not contacted
Ei erillistä hanketta tai ohjelmaa. Toimitiloja suunniteltaessa otetaan ja on otettu huomioon esteetön kulku sekä asiakkaille että henkilökunnalle.
not contacted
Toimitiloissa on otettu ja otetaan huomioon tilojen soveltuvuus myös liikuntavammaisille.
Riihimäen käräjäoikeus
Local Court of Riihimäki (Finland)

Temppelikatu 14
PL 63
Riihimäki
Yes have programs.
Yhteistyösopimus Laurea ammattikorkeakoulun kanssa oikeustradenomiharjoittelijoista sekä oppisopimuskoulutusta koskevia sopimuksia oikeusmerkonomiopiskelijoiden kanssa
not contacted
Ei
not contacted
Ei
not contacted
Virallista ohjelmaa ei ole, mutta meillä on ollut vammainen hovioikeudenauskultantti tuomioistuinharjoittelijana sekä vammainen työelämään tutustuja eruskoulun yläasteelta
not contacted
Ei
not contacted
Ei
Kotkan käräjäoikeus
Local Court of Kotka (Finland)

Karhulantie 38 B
48600 KOTKA
tel: 010 36 45700
fax: 010 36 45799
not contacted
Notaarin työharjoittelu
Yes programs explicitly welcome.
Vammaisuus ei ole este notaaria valittaessa
Yes reserved programs.
Vammaisuus ei ole este notaaria valittaessa
Yes has policy.
Katso edelliset kohdat
not contacted
Odotamme uuden oikeustalon rakentamista
not contacted
Mikäli tarvetta tulee ennen uuden talon rakantamista, pyrimme mukauttamaan tilat sopiviksi.
Oulun hallinto-oikeus
Administrative Court of Oulu (Finland)

Isokatu 4
PL 189
90101 OULU
tel: 103642800
fax: 103642841
not contacted
Ei ole tähän saakka ollut juurikaan harjoittelijoita. Vasta ihan viime vuosina harjoitteluun meillä on osoitettu mielenkiintoa.
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole koskaan aiheutunut mitään ongelmia, joten hankkeeseen ei ole katsottu oleen tarvetta
not contacted
Ei ole koskaan aiheutunut mitään ongelmia, joten hankkeeseen ei ole katsottu oleen tarvetta
Seinäjoen käräjäoikeus
Local Court of Seinäjoki (Finland)

Keskuskatu 21
60100 SEINÄJOKI
tel: 1013648900
fax: 1013648911
not contacted
Ei ole ollut tarvetta varsinaisen ohjelman laatimiseen. Harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt vasta kuluvana vuonna oik. tradenomi harjoittelijoiden myötä
not contacted
Ei ole ollut tarvetta varsinaisen ohjeman laatimiseen . Seinäjoen käräjäoikeidessa ollut yksi vammainen työharjoittelija muutama vuosi sitten. (Kuulovammainen)
not contacted
Ei ole ollut tarvetta varsinaisen ohjeman laatimiseen . Seinäjoen käräjäoikeidessa ollut yksi vammainen työharjoittelija muutama vuosi sitten. (Kuulovammainen)
not contacted
Ei ole ollut tarvetta ohjelman laatimiseen
not contacted
Otettu tapaus kerrallaan. Ei ongelmia vammaisten asiakkaiden palvelemisessa.
not contacted
Ei ole tullut ajankohtaiseksi
Äänekosken käräjäoikeus
Local Court of Äänekoski (Finland)

Torikatu 4
PL 29
44101 ÄÄNEKOSKI
not contacted
Ei ole
not contacted
Ei ole otettu huomioon
not contacted
Ei ole otettu huomioon
not contacted
Ei
not contacted
Työtilat kolmessa kerroksessa. Asiakaspalvelu kolmannessa kerroksessa. Hissi on.
not contacted
Loviisan käräjäoikeus
Local Court of Loviisa (Finland)

Brandensteininkatu 9
Loviisa
not contacted
Ei tarvetta
not contacted
ks. K. 1
not contacted
ks. K. 1
not contacted
ks. K. 1
not contacted
Palvelu hoidetaan tarvittaessa räätälöidysti
not contacted
Ei ollut tarvetta.
Rovaniemen käräjäoikeus
Local Court of Rovaniemi (Finland)

Valtakatu 17
96200 ROVANIEMI
Yes have programs.
Notaareiden auskultointisuunnitelma sekä yliopistoharjoittelijoiden harjoitteluohjelma.
not contacted
Ei, asiasisällöllisesti ei ole rajoitteita eikä erikseen otettu huomioon vammaisia, kaikki ovat yhdenvertaisia harjoitteluohjelman asiasisällör
not contacted
Ei, asiasisällöllisesti ei ole rajoitteita eikä erikseen otettu huomioon vammaisia, kaikki ovat yhdenvertaisia harjoitteluohjelman asiasisällör
not contacted
Ei, virastossamme ei ole varattu millekkään erityisryhmälle kiintiöitä.
not contacted
Ei, asiakkaiden osalta virastoon / rakennukseen pääsy ja siellä asioiminenon pyritty turvaamaan rakenteisilla ratkaisulla.
not contacted
Ei. Tarvittaessa työergonomiaa sekä apuvälineitä hankitaan tarpeiden mukaan, erityistä toimintasuunnitelmaa ei ole
Tuusulan käräjäoikeus
Local Court of Tuusula (Finland)

Mannilantie 26-28
PL 67
04401 JÄRVENPÄÄ
tel: 010 36 45400
Yes have programs.
Notaari Oikeustradenomi
Yes programs explicitly welcome.
Edellä mainitut riippuen vamman laadusta
Yes reserved programs.
Edellä mainitut riippuen vamman laadusta
not contacted
Ei esiintynyt tarvetta
Yes has action plan.
Huonesuunnittelussa on otettu huomioon vammaiset asiakkaina.
not contacted
Ei esiintynyt tarvetta
Kokkokan käräjäoikeus
Local Court of Kokkola (Finland)

Kaarlelankatu 27
PL 120
67100 KOKKOLA
tel: 010 36 49240
Yes have programs.
Notaarin koulutusohjelma
not contacted
Ei ole ollut tarvetta.
not contacted
Ei ole ollut tarvetta.
not contacted
Ei ole ollut kysyntää
not contacted
Ei ole tarvittu
not contacted
Ei ole ollut tarvetta
Espoon käräjäoikeus
Local Court of Espoo (Finland)

Vititkka 1
02630 ESPOO
tel: 103645000
not contacted
Espoon käräjäoikeudessa ei ole ollut työharjoittelijoita
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Ks. Kohta 1
not contacted
Käytössä tavanomaiset virastokiinteistön rakenteet mm. liikuntaesteisille
not contacted
Asia ei ole tullut ajankohtaiseksi
Ålands tingsrätt
Judical administration of Åland (Finland)

Torgatan 16
PB 31
22101 MARIENHAMN
tel: 103650250
fax: 1036550252
not contacted
Nej, medel saknas
not contacted
Nej, medel saknas.
not contacted
Nej, medel saknas.
not contacted
Nej, medel saknas
Yes has action plan.
Ja, Vi strävar efter att 1 förbättra
Yes has budget.
Ja; Då en av våra medarbetare är rullstolbunden är våra utrymmen redan anpassade för rörelsehindra.
Ajoneuvohallintokeskus
The Finnish Vehicle Administration (Finland)

Fabianinkatu 32
PL 120
00101 HELSINKI
tel: 1007800
Yes have programs.
Joitakin opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja
not contacted
Meillä on ollut yksittäisiä opiskelijoita harjoittelemassa (vrt. ed. vastaus), harjoittelussa ei ole erotettu vammaisia ja muita. Harjoittelu on sinänsä soveltunut myös vammaisille.
not contacted
Meillä on ollut yksittäisiä opiskelijoita harjoittelemassa (vrt. ed. vastaus), harjoittelussa ei ole erotettu vammaisia ja muita. Harjoittelu on sinänsä soveltunut myös vammaisille.
not contacted
määrät yleensäkin olleet vähäisiä ja tähän ei olla panostettu
Yes has action plan.
Vammaiset on otettu huomioon asiakkaina ja henkilökuntana. Meillä on ollut vammaisia kesätyöntekijöitä.
Yes has budget.
Työtilat ovat vammaisille sopivat
Viestintävirasto
Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) (Finland)

Itämerenkatu 3 A
PL 313
00181 HELSINKI
tel: 969661
not contacted
Osallistumme valtionhallinnnon virkamiesharjoitteluohjelmaan ja korkeakouluharjoitteluun.
not contacted
Ei ole ollut ajankohtaista
not contacted
Ei ole ollut ajankohtaista
not contacted
Ei ole ollut ajankohtaista
Yes has action plan.
Internetsivujen uudistustyössä on otettu huomioon esteettömyys. Osallistumme esteettömyysyhteistyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
not contacted
Ajankotaista siinä vaihteessa, jos työtekijänä aloittaa vammainen työtekijä eikä työtila sovellu hänen käyttöönsä. Kaikissa työtilojen suunnittelussa huomioidaan ergonomia.
Ilmailuhallinto
Finnish Civil Aviation Authority (Finland)

Ilmailutie 9 A
01531 VANTAA
tel: 42502480
not contacted
Uusi virasto, erityisasiantuntijatehtäviä, joten vaikea laatia työharjoitteluohjelmia
not contacted
Vrt. edellinen kohta
not contacted
Vrt. edellinen kohta
not contacted
Vrt. kohta 1
not contacted
Asiakkaat pääsevät vaivatta asiomaan asiakaspalvelupisteessä, tilat alakerrassa, ulkoportaat matalat ja niissä on luiska.
not contacted
Ei ole ollut ajankohtainen asia.
Merenkulkulaitos
Finnish Maritime Administration (Finland)

Porkkalankatu 5
00180 HELSINKI
tel: 0204 48 1
not contacted
Tällä hetkellä rekrytointi on muutenkin vähäistä valtionhallinon tuotavuushankkeen takia. Merenkulkutyö on jo itsessään sellaista, että alalle ei pääse, ellei täytä tiettyjä terveysvaatimuksia (esim. näkö- ja liikunta kyky). Nämä perustuvat lainsäädäntöön. Toki on muutakin työtä, mutta kuten totesin, resurssit vähenevät kokoajan.
not contacted
Ks. Edellinen vastaus. Muissa tehtävissä esim. toimistotyö, käännöspalvelut vammaiset hakijat ovat hakijoina muiden joukossa. Talossa ei nähty tarvetta työharjoitteluohjelmille ylipäänsä.
not contacted
Ks. Edellinen vastaus. Muissa tehtävissä esim. toimistotyö, käännöspalvelut vammaiset hakijat ovat hakijoina muiden joukossa. Talossa ei nähty tarvetta työharjoitteluohjelmille ylipäänsä.
not contacted
Ei ole tullut esille tarvetta. Ks. Edelliset vastaukset.
not contacted
Valtaosa Merenkulkulaitoksen asiakkaista on merenkulkijoita (esim. pätevyyskirja-asiat). Heitä koskee hakijoina nuo samat pätevyysedellytykset ja ala on sellainen, että moni sairaus (esim. epilepsia tai diabetes) estävät pätevyyskirjan myöntämisen. Siksi vammaisuuden huomioonottaminen ei ole noussut erityisemmin esille.
not contacted
Kyseinen tarve ei ole korostunut erityisemmin. Toki esim.pääkonttori on sellainen, että kulkeminen onnistuu, mutta asiaa ei käsitykseni mukaan ole erityisemmin mietitty.

This page changed: 30 July 2008 by Nicoletta Zoannos


Training as Vehicle to Employment, TVE, was a two year project that started in January 2006 and ended in December 2007.