Library

Found 84 results
Filters: Author is Independent Living Institute, Sweden  [Clear All Filters]
2021
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Annual Report 2020. PDF icon AnnualReport2020-Independent-Living-Institute.pdf (871.27 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020. PDF icon Arsberattelse2020IndependentLivingInstitute.pdf (847.52 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Narrative Report ‘Disability Rights Defenders’/ ‘IL Nordic Network’ September 2020 – June 2021. PDF icon DRD-Narrative-Report-2020-2021.pdf (138.52 KB)
Independent Living Institute, Sweden.  2021.  Remissvar över betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans. PDF icon Independent-Living-Institute-remissvar-SOU-2021_37-Starkt-rett-till-personlig-assistans.pdf (100.2 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Våra remissvar och yttrande, Independent Living Institute. PDF icon ILI remiss SOU 2018 70 Arvsfonden.pdf (238.43 KB)PDF icon Fi2020_05036 Independent Living Institute (ILI).pdf (201.62 KB)PDF icon ILI remiss MFDs översättning Allmän kommentar nr 5 .pdf (175.43 KB)PDF icon Remissyttrande över promemorian ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd” (204.6 KB)PDF icon Yttrande över En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (25.27 KB)PDF icon Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (183 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (112 KB)PDF icon STIL_ILI-Remissyttrande-Gode-man-forvaltare-SOU-2021_36.pdf (340.24 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet (SOU 2021:44) Tillgänglighetsdirektivet (30.38 KB)PDF icon Remissvar över Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) (46.3 KB)PDF icon Remissvar - SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (Diarienummer S2023/00990) (144.57 KB)PDF icon Remissyttrande - promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare - Ju2023/00106 (54.13 KB)PDF icon Remissyttrande - om betänkandet Kunskaps krav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25 (67.14 KB)
2011
Dr. Adolf Ratzka.  2011.  A case for non-discrimination on grounds of ethnicity in government disability policy.
Presentation at National Conference, Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities, Beer Sheba, Israel, December 1 2010
PDF icon 2010-12_Beer_Sheba_A_case_for_non-dicrimination_on_the_grounds_of_ethnicity_in_social_insurance.pdf (69.16 KB)
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Annual Report 2010.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010.
2010
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Annual Report 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2009.html
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
2009
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2008.html
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2008.html
2007
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2006.html
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2006.html
2006
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2005.html
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2005.html
Independent Living Institute, Berg Susanne, Hellman Finn.  2006.  Radio Independent Living.
2005
Independent Living Institute, Sweden.  2005.  Checklist for University Disability Information and Self-assessment questions.
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2004.html
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2004.html
2004
Independent Living Institute.  2004.  Assistansbrukares situation i Slovakien.
Lyssna-RealAudio (29:58 minuter, download-RealAudio, 9,89 MB). Programmet i text. Intervjuer med: Anton Benca, Lydia Brichtova, Ivana Camajova, Andrea Madunová och Milan Popovic. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.ram, www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.rm, och www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.html
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2003.html
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2003.html
2003
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2002.html
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html
Independent Living Institute.  2003.  Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  2003.  Taxiprojekt gav livskvalitet.
Svensk Handikapptidskrift 3/03, s. 13. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/sv-handikap2-03s13.pdf
2002
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2001.html
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html
2001
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2000.html
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html
2000
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1999.html
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html
1999
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1998.html
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living World Summit.
The first global meeting on Independent Living was convened in Washington, D.C., September 21-25, 1999. Over 100 leaders evaluated the movement's 30 year old history and set the agenda for the future. This publication provides links to conference reports and reflections from participants in their respective languages. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ils0.html
1998
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1997.html
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html
1997
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1996.html
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html