Lagen som verktyg Ansökan för förstudien

”Lagen som verktyg” – ansökan till förstudien inför ett tänkt 3-årsprojekt.

Förstudien ska undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha.

Att använda lagen som verktyg för samhällsförändring på funktionshinderområdet har fått successivt större betydelse genom Sveriges EU-inträde och EU:s anti-diskrimineringslagar. Resultatet är en ökad medvetenhet om förekomsten av diskriminering i Sverige – inte minst inom funktionshinderområdet. FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och studier, som visar på ökande skillnader i levnadsförhållanden mellan människor med funktionshinder och majoritetsbefolkningen, bidrar också till fördjupad insikt om förekomst av diskriminering.

Behovet av juridisk spetskompetens inom området granskas genom kartläggning av funktionshinderförbundens och de relevanta myndigheternas roller, kompetenser och resurser samt juristkårens intresse i för frågorna.

Förstudien ska resultera i en fullständig och i målgruppen förankrad projektansökan till Allmänna Arvsfonden med syfte att bygga upp en sådan verksamhet.

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon LagenSomVerktyg_2011_07_21.pdf174.5 KB