Library

Found 800 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Independent Living Institute, Sweden.  2021.  Remissvar över betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans. PDF icon Independent-Living-Institute-remissvar-SOU-2021_37-Starkt-rett-till-personlig-assistans.pdf (100.2 KB)
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2004.html
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living movement’s 25 years of existence in Sweden 2008 - Documentation.
Independent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Annual Report 2021. PDF icon AnnualReport2020-Independent-Living-Institute.pdf (815.1 KB)
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Norway, overview and external links.
Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Annual Report 2017. PDF icon English_version_Arsberattelse_ILI_2017.pdf (574.98 KB)
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010.
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2005.html
Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Annual Report 2019. PDF icon Annual-report-2019-ILI.pdf (735.5 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Narrative Report ‘Disability Rights Defenders’/ ‘IL Nordic Network’ September 2020 – June 2021. PDF icon DRD-Narrative-Report-2020-2021.pdf (138.52 KB)
Independent Living Institute.  2008.  25 years of Independent Living in Sweden (2008) - Documentation.
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1998.html
Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI). PDF icon Bilaga II. Om Rättighetsnätverket (981.56 KB)PDF icon Bilaga III. Presentation av de experter som stöder projektet (126.26 KB)PDF icon Bilaga IV. Presentation av de experter som ingår i den rådgivande gruppen (267.96 KB)
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012. PDF icon Arsberattelse 2012.pdf (403.62 KB)
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2007.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2007.html
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2003.html
Independent Living Institute.  2012.  Lagen som verktyg Ansökan för förstudien. PDF icon LagenSomVerktyg_2011_07_21.pdf (174.5 KB)
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2005.html
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Belgium, overview and external links.
Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017. PDF icon Arsberattelse_ILI_2017.pdf (491.57 KB)
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Annual Report 2010.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2006.html
Independent Living Institute.  1993.  Hemtjänst i omdaning - möjligheter och svårigheter i decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019. PDF icon Arsberattelse-ILI-2019.pdf (674.33 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Annual Report 2020. PDF icon AnnualReport2020-Independent-Living-Institute.pdf (871.27 KB)
Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015. PDF icon Independent Living Institute Annual Report 2015 (357.41 KB)
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1999.html
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012. PDF icon Annual Report 2012.pdf (491.76 KB)
Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (375.59 KB)
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Ireland, overview and external links.
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Annual Report 2018.
Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014. PDF icon Verksamhetsberättelse 2014 (361.24 KB)
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2006.html
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html
Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013. PDF icon AnnualReport2013.pdf (438.49 KB)
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020.
Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (356.89 KB)
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2000.html
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020. PDF icon Arsberattelse2020IndependentLivingInstitute.pdf (847.52 KB)
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2011. PDF icon Årsberattelse 2011.pdf (404.37 KB)PDF icon Annual Report 2011.pdf (413.91 KB)
Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016. PDF icon Annual Report ILI 2016.pdf (537.81 KB)
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2008.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Germany, overview and external links.
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Annual Report 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2009.html
Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2018. PDF icon Arsberattelse 2018_Independent_Living_Institute.pdf (951.62 KB)
Independent Living Institute.  2023.  Independent Living Institute Annual Report 2022. PDF icon Annual report 2022 (247.09 KB)
Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Annual Report 2014. PDF icon Annual Report 2014 (419.49 KB)
Independent Living Institute.  2020.  Survey Report on Remedies. PDF icon Survey Report on Remedies (534.83 KB)
Independent Living Institute.  2003.  Taxiprojekt gav livskvalitet.
Svensk Handikapptidskrift 3/03, s. 13. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/sv-handikap2-03s13.pdf
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1996.html
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html
Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013. PDF icon Arsberattelse2013.pdf (343.32 KB)
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2007.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2007.html
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Law for Accessibility' November 2019.
Independent Living Institute.  2004.  Assistansbrukares situation i Slovakien.
Lyssna-RealAudio (29:58 minuter, download-RealAudio, 9,89 MB). Programmet i text. Intervjuer med: Anton Benca, Lydia Brichtova, Ivana Camajova, Andrea Madunová och Milan Popovic. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.ram, www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.rm, och www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.html
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2001.html
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2011. PDF icon Annual Report 2011.pdf (413.91 KB)
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2003.html
Independent Living Institute.  2008.  25 år Independent Living - Dokumentation.
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Finland, overview and external links.
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living World Summit.
The first global meeting on Independent Living was convened in Washington, D.C., September 21-25, 1999. Over 100 leaders evaluated the movement's 30 year old history and set the agenda for the future. This publication provides links to conference reports and reflections from participants in their respective languages. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ils0.html
Independent Living Institute.  2023.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2022. PDF icon Årsberättelse 2022 (205.31 KB)
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2004.html
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Legal Clinics - a tool to promote disability rights' May 2020.
Independent Living Institute, Berg Susanne, Hellman Finn.  2006.  Radio Independent Living.
Independent Living Institute.  2012.  Working hours for personal assistants in Sweden.
Independent Living Institute.  2003.  Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1997.html
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2008.html
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Disability Rights Defenders Network' May 2019.
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2002.html
Independent Living Institute.  2021.  Våra remissvar och yttrande, Independent Living Institute. PDF icon ILI remiss SOU 2018 70 Arvsfonden.pdf (238.43 KB)PDF icon Fi2020_05036 Independent Living Institute (ILI).pdf (201.62 KB)PDF icon ILI remiss MFDs översättning Allmän kommentar nr 5 .pdf (175.43 KB)PDF icon Remissyttrande över promemorian ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd” (204.6 KB)PDF icon Yttrande över En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (25.27 KB)PDF icon Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (183 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (112 KB)PDF icon STIL_ILI-Remissyttrande-Gode-man-forvaltare-SOU-2021_36.pdf (340.24 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet (SOU 2021:44) Tillgänglighetsdirektivet (30.38 KB)PDF icon Remissvar över Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) (46.3 KB)PDF icon Remissvar - SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (Diarienummer S2023/00990) (144.57 KB)PDF icon Remissyttrande - promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare - Ju2023/00106 (54.13 KB)PDF icon Remissyttrande - om betänkandet Kunskaps krav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25 (67.14 KB)
Imparato, Andrew J.  1999.  Toward an Inclusive Definition of Disability.
In reaction to the U.S. Supreme Court's ruling on their interpretation of the definition of "disability," the National Council on Disability (NCD) is submitting this inclusive definition of disability by Andy Imparato. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/imparato.html
ILRU.  1992.  Disability issues: organizing community support - Tools for Power.
ILRU.  1992.  An American definition of Independent Living.
Iglesias, M, Gil G, Joneken A, Mickler B, Knudsen J S.  1998.  Violence and Disabled Women.
The report describes the situation of women with disabilities who are abused, analyzes various types of violence, describes general policies combatting violence against women with disabilities in Denmark, Germany, Sweden and Spain, and offers policy recommendations. It was carried out under the METIS project, European Unión DAPHNE initiativ. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998.html (In English) and and www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998sp.html (In Spanish).
H
Hurst, Rachel.  1998.  Leading Disabled Activist, Awarded Highest U.S. Honour.
In February 1998, disability activist Justin Dart was awarded the Presidential Medal of Freedom - the highest civilian honour in the USA. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hurst98a.html
Hurst, Rachel.  1999.  Training Manual for Media and Disability Rights.
Rachel Hurst is the Director of Disability Awareness in Action, London, England. The document is a training manual for organisations of disabled people, as guidance for seminars with the media on disability as a rights issue. It is based on a three-day seminar where media delegates from all over English speaking Africa met in Harare, Zimbabwe in 1998 to share experiences and to work out a way for using the media to get the human rights message across. As well as a suggested programme for a seminar on media and disability rights, organisational guidance and tips for trainers and workshop leaders are provided which should prove useful for any training seminar or workshop that organisations may wish to run on any other subject. ISBN: 1 89037 31 0. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hursttm99.html
Human Rights and Equal Opportunity Commission, Australia.  2000.  Accessibility of electronic commerce and new service and information technologies for older Australians and people with a disability - Report of the Human Rights and Equal Opportunity Commission on a reference from the Attorney-General.
Submissions and research have confirmed and added to the Commission’s initial understanding that digital technologies offer great potential in providing more effective and economical access to government and business information and services, and improved prospects for equal opportunity in many areas of life including education, for all Australians including older people and people with a disability. Work for this report has confirmed to the Commission that physical barriers, affordability and equipment access barriers, and attitudinal and awareness barriers are preventing some Australians with a disability and some older Australians from having equally effective access to e-commerce and other services using new technologies. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hreo2000.html
Hrdá, Jana.  1999.  Czech Republic warehouses disabled people - Money Earmarked for Creation of Institutions.
Jana Hrdá, Director of the Prague Center for Independent Living, appeals to the international disability community to write letters protesting the planned construction of more institutions for disabled people in her country. A letter by the Director of the Independent Living Institute points out the detrimental psychological, social and economic effects of warehousing disabled people in institutions. Instead, evidence shows that funds spent on personal assistance and housing adaptation yield high returns for individual and society. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/czechinst.html
Hotchkiss, Ralf.  1992.  Manufacturing assistive devices in developing countries.
Independence through Mobility by Ralf Hotchkiss is a book about the nuts and bolts of starting a shop and producing the Hotchkiss manual wheelchair with a minimum of equipment, materials, skills and capital in Third World countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools32.html
Holland, Ira E.  1995.  Consumer Directed Personal Care Assistance - Lobbying Against Government Cutbacks.
Ira Holland outlines the strategy Concepts of Independence used in lobbying against 1995 government cutbacks in home care services. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/holland95.html
Heumann, Judith E.  1998.  The Implications of ADA for Disabled People.
There is a strong need for civil rights legislation in all countries. To those who continue studying whether or not there is a need for anti-discrimination legislation, it is time to stop studying and to start legislating! Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr4.html
Heumann, Judith E.  1998.  Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective.
From her perspective as Assistant Secretary for the Office of Special Education and Rehabilitative Services (USA), Judy Heumann speaks on disability rights. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823c.html
Heumann, Judith E.  1984.  Independent Living Movement: organizing for an active, disabled old age.
Judith E. Heumann explains what the Independent Living Movement is and what Independent Living Centres and how large numbers of other elderly disabled people could benefit greatly from services delivered by Independent Living centers. The World Institute on Disability's objectives in this regard are to work with appropriate organizations to raise awareness about aging and disability and to recommend policies which support elderly persons with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools28.html
Heumann, Judith E.  2003.  Foreword to The Independent Living Movement: International Experiences.
Judith E. Heumann, MPH (Masters in Public Health), Advisor on Disability and Development, The World Bank tells about her own life and how as she was continually aware of the invisibility of disabled people in society. In her work with the World Bank, she has travelled widely and points out, "Poverty and social discrimination have gone hand in hand." In the forthcoming English version of: Alonso, J. Vidal Garcia. 2003. "El Movimiento de Vida Independiente, Experiencias Internacionales." ("The Independent Living Movement: International Experiences." In Spanish, PDF, 1.46 MB).
Hershey, Laura.  1993.  From Poster Child to Protester.
Former "Poster Child", Laura Hershey, criticizes and protests fundraising telethons such as Jerry Lewis' Muscular Dystrophy event, claiming they use pity and bigotry and insult people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hershey93.html
Hellman, Finn.  2006.  Skit i normerna och börja lev – ett program om funktionshinder och sex.
Lyssna-MP3 (36:40 minuter, 34,4 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (19,8 MB). Programmet i text. Vi bjuder på recensioner av tre sexupplysande tidskrifter och besöker en kraschad kärleksmiddag. Men framförallt undersöker vi om ett mer avromantiserat synsätt på sex skulle gagna personer med funktionshinder. Hör varför sexologen Carol Queen rekommenderar funktionshindrade att ta efter Sado-masochister och lyssna till Stefan Reitersjös  piskor och tankar kring assistans och bondage. Reporter och producent: Finn Hellman. Medverkar gör även: Susanne Berg, Sebastian Ferrer, Carol Queen och Stefan Reitersjö. (In Swedish.) Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/skit-i-normerna.mp3, www.independentliving.org/radio/skit-i-normerna.ram, www.independentliving.org/radio/skit-i-normerna.rm och www.independentliving.org/radio/skit-i-normerna.html
Hellman, Finn.  2005.   "Finns det gudinnor som är funktionshindrade"? är ett program om teater och 'empowerment'
Lyssna-RealAudio (34:53 minuter, download-RealAudio, 16,7 MB). Programmet i text. Deltagare: Lotti Filipsson, Annette Lundborg, Gella Åström, Barbara Slånhammar, Eva Stubbendorff, Karin Holmgren, Anette Jönsson och Clas Malmberg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.rm, www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.ram, och www.independentliving.org/radio/finns-det-gudinnor.html Radio Independent Living tittar in bakom kulisserna hos Fridakursen i Stockholm och Moomsteatern i Malmö. Fridakursen är en folkhögskolekurs för kvinnor med funktionshinder på Långholmens folkhögskola. Moomsteatern är än så länge daglig sysselsättning, en åtgärd inom Malmös omsorgsverksamhet. Detta är en del av sanningen. En annan del är att det handlar om teater. Teater som skapar gruppidentitet och stolta individer. Teater som ett demokratiskt läromedel både för samhället i stort och för var och en av oss.
Hellman, Finn.  2006.  "Mediebilden av funktionshinder" – ett program om fördomar, förebilder och allt vad det nu är.
Lyssna-RealAudio (32:37 minuter, 30,6 MB). Vissa får inte namnskyltar som andra, vissa får inte några direkta frågor. Hör Cecilia Blanck och Kerstin Selin berätta om hur Sveriges Television särbehandlar intellektuellt funktionshindrade. Och lyssna till Anna Bergholtz, blind journalist som öppnar ögon - i det här programmet i form av en lista på tips till icke-funktionshindrade kollegor. Missa inte heller när Elisabet Höglund bemöter kritik som riktats mot ett av hennes reportage.Reporter och producent: Finn Hellman. Medverkande: Kerstin Sellin, Cecilia Blanck. Elisabeth Höglund, Anna Bergholtz. Teknik: Wei Wei Jin. (In Swedish.)
HELIOS.  1996.  HELIOS II: Sammanfattning av undersökningen om service med personlig assistans i Europa. Beskrivning och utvärdering av den bästa servicen med personlig assistans i ditt land.
This report is intended to help set a new agenda for improving the quality of life for people with disabilities so that their needs can be met throughout the European Union. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/heliosiisv.html. (In Swedish.)
HELIOS.  1996.  HELIOS II: Social Integration and Independent Living. The Elimination of Socio-psychological Barriers: Assistance in Daily Living.
This report is intended to help set a new agenda for improving the quality of life for people with disabilities so that their needs can be met throughout the European Union. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/heliosii.html
van Hek, Roy.  1991.  Presentation of the "European Manual for an Accessible Built Environment.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest34.html
Hawkins, Candace.  2000.  Memo to the World.
Are public funds to be used for nursing homes or for paying personal assistants in one's own home? Missouri opened the way to freedom. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hawkins2000.html

Pages