Library

Found 90 results
Filters: First Letter Of Last Name is I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Iglesias, M, Gil G, Joneken A, Mickler B, Knudsen J S.  1998.  Violence and Disabled Women.
The report describes the situation of women with disabilities who are abused, analyzes various types of violence, describes general policies combatting violence against women with disabilities in Denmark, Germany, Sweden and Spain, and offers policy recommendations. It was carried out under the METIS project, European Unión DAPHNE initiativ. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998.html (In English) and and www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998sp.html (In Spanish).
ILRU.  1992.  Disability issues: organizing community support - Tools for Power.
ILRU.  1992.  An American definition of Independent Living.
Imparato, Andrew J.  1999.  Toward an Inclusive Definition of Disability.
In reaction to the U.S. Supreme Court's ruling on their interpretation of the definition of "disability," the National Council on Disability (NCD) is submitting this inclusive definition of disability by Andy Imparato. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/imparato.html
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Disability Rights Defenders Network' May 2019.
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2008.html
Independent Living Institute.  2008.  25 years of Independent Living in Sweden (2008) - Documentation.
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012. PDF icon Arsberattelse 2012.pdf (403.62 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Annual Report 2020. PDF icon AnnualReport2020-Independent-Living-Institute.pdf (871.27 KB)
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1999.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Finland, overview and external links.
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Annual Report 2019. PDF icon Annual-report-2019-ILI.pdf (735.5 KB)
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2004.html
Independent Living Institute, Berg Susanne, Hellman Finn.  2006.  Radio Independent Living.
Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI). PDF icon Bilaga II. Om Rättighetsnätverket (981.56 KB)PDF icon Bilaga III. Presentation av de experter som stöder projektet (126.26 KB)PDF icon Bilaga IV. Presentation av de experter som ingår i den rådgivande gruppen (267.96 KB)
Independent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Annual Report 2021. PDF icon AnnualReport2020-Independent-Living-Institute.pdf (815.1 KB)
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2006.html
Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014. PDF icon Verksamhetsberättelse 2014 (361.24 KB)
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living movement’s 25 years of existence in Sweden 2008 - Documentation.
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html
Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Annual Report 2018.
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2007.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2007.html
Independent Living Institute.  2004.  Assistansbrukares situation i Slovakien.
Lyssna-RealAudio (29:58 minuter, download-RealAudio, 9,89 MB). Programmet i text. Intervjuer med: Anton Benca, Lydia Brichtova, Ivana Camajova, Andrea Madunová och Milan Popovic. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.ram, www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.rm, och www.independentliving.org/radio/assistans-slovakien.html
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012. PDF icon Annual Report 2012.pdf (491.76 KB)
Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020. PDF icon Arsberattelse2020IndependentLivingInstitute.pdf (847.52 KB)
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2000.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Norway, overview and external links.
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html
Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (375.59 KB)
Independent Living Institute.  2010.  Independent Living Institute Annual Report 2009.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2009.html
Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019. PDF icon Arsberattelse-ILI-2019.pdf (674.33 KB)
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2005.html
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010.
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1996.html
Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Annual Report 2014. PDF icon Annual Report 2014 (419.49 KB)
Independent Living Institute.  1993.  Hemtjänst i omdaning - möjligheter och svårigheter i decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1998.html
Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2018. PDF icon Arsberattelse 2018_Independent_Living_Institute.pdf (951.62 KB)
Independent Living Institute.  2003.  Taxiprojekt gav livskvalitet.
Svensk Handikapptidskrift 3/03, s. 13. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/sv-handikap2-03s13.pdf
Independent Living Institute.  2021.  Våra remissvar och yttrande, Independent Living Institute. PDF icon ILI remiss SOU 2018 70 Arvsfonden.pdf (238.43 KB)PDF icon Fi2020_05036 Independent Living Institute (ILI).pdf (201.62 KB)PDF icon ILI remiss MFDs översättning Allmän kommentar nr 5 .pdf (175.43 KB)PDF icon Remissyttrande över promemorian ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd” (204.6 KB)PDF icon Yttrande över En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (25.27 KB)PDF icon Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (183 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (112 KB)PDF icon STIL_ILI-Remissyttrande-Gode-man-forvaltare-SOU-2021_36.pdf (340.24 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet (SOU 2021:44) Tillgänglighetsdirektivet (30.38 KB)PDF icon Remissvar över Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) (46.3 KB)
Independent Living Institute.  2002.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2001.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2001.html
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2011. PDF icon Årsberattelse 2011.pdf (404.37 KB)PDF icon Annual Report 2011.pdf (413.91 KB)
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Belgium, overview and external links.
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2003.html
Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016. PDF icon Annual Report ILI 2016.pdf (537.81 KB)
Independent Living Institute.  2009.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2008.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2008.html
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020.
Independent Living Institute.  2007.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2006.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2006.html
Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Annual Report 2010.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html
Independent Living Institute.  1998.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1997.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1997.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Ireland, overview and external links.
Independent Living Institute.  2000.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html
Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Annual Report 2017. PDF icon English_version_Arsberattelse_ILI_2017.pdf (574.98 KB)
Independent Living Institute.  2003.  Kolli eller kund? Välkommen till Taxi för alla-seminariet i Stockholm den 19 mars 2003
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/taxi20030319.html (In Swedish.)
Independent Living Institute.  2020.  Survey Report on Remedies. PDF icon Survey Report on Remedies (534.83 KB)
Independent Living Institute.  2003.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2002.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2002.html
Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2011. PDF icon Annual Report 2011.pdf (413.91 KB)
Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013. PDF icon AnnualReport2013.pdf (438.49 KB)
Independent Living Institute.  2005.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2004.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2004.html
Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015. PDF icon Independent Living Institute Annual Report 2015 (357.41 KB)
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Law for Accessibility' November 2019.
Independent Living Institute.  2008.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2007.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2007.html
Independent Living Institute.  2012.  Working hours for personal assistants in Sweden.
Independent Living Institute.  2021.  Narrative Report ‘Disability Rights Defenders’/ ‘IL Nordic Network’ September 2020 – June 2021. PDF icon DRD-Narrative-Report-2020-2021.pdf (138.52 KB)
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp1998.html
Independent Living Institute.  2014.  Personal assistance in Germany, overview and external links.
Independent Living Institute.  2001.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html
Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017. PDF icon Arsberattelse_ILI_2017.pdf (491.57 KB)
Independent Living Institute.  1999.  Independent Living World Summit.
The first global meeting on Independent Living was convened in Washington, D.C., September 21-25, 1999. Over 100 leaders evaluated the movement's 30 year old history and set the agenda for the future. This publication provides links to conference reports and reflections from participants in their respective languages. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ils0.html
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Legal Clinics - a tool to promote disability rights' May 2020.
Independent Living Institute.  2004.  Independent Living Institute (ILI) Annual Report 2003.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilanrp2003.html
Independent Living Institute.  2012.  Lagen som verktyg Ansökan för förstudien. PDF icon LagenSomVerktyg_2011_07_21.pdf (174.5 KB)
Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013. PDF icon Arsberattelse2013.pdf (343.32 KB)
Independent Living Institute.  2006.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2005.html
Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015. PDF icon Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015 (356.89 KB)
Independent Living Institute.  2008.  25 år Independent Living - Dokumentation.
Independent Living Institute.  1997.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html
Independent Living Institute, Sweden.  2005.  Checklist for University Disability Information and Self-assessment questions.
Independent Living Institute, Sweden.  2021.  Remissvar över betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans. PDF icon Independent-Living-Institute-remissvar-SOU-2021_37-Starkt-rett-till-personlig-assistans.pdf (100.2 KB)
Independent Living Institute, Sweden.  2022.  TRIPS - Working Group Stockholm.
Independent Living Research Utilization (ILRU) Program.  1999.  Perspectivas Globales Sobre Vida Independiente Para El Proximo Milenio. Washington, D.C. 21-25 de setiembre de 1999.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ils99sp.html
Indpendent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2021. PDF icon Arsberattelse-ILI-2021.pdf (690.96 KB)
Ingelstam, Anders.  2003.  Taxi för alla-projektets utvärdering - kvalitativ sammanfattning.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ingelstam200303.html
International Convention for Disabled High School Students.  2002.  Essay Contest: Disabled High School Students Can Win an All Expences Paid Trip to Japan.
Swedish disabled high school student Yasmin Jungestedt won an essay competition and a trip to Japan to take part in the10th annual camp for high school students organized by the Japanese Independent Living Movement. Links to her prize-winning essay and her account of the time she spent in Japan meeting other high school students with disabilities from Japan and around the world as well as information about the essay contest and the 10th International Convention for Disabled High School Students are presented. Internet Publication URL: http://www.independentliving.org/docs5/japan200208.html
International Labour Organisation.  1983.  R168 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Recommendation, 1983.
This document is a Recommendation adopted by The General Conference of the International Labour Organisation in Geneva in 1983 and supplements the C159 Convention. The document seeks to set forth new international standards concerning the need to ensure equality of opportunity and treatment to all categories of disabled persons, in both rural and urban areas, for employment and integration into the community. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ilo-conv-r168.html
International Labour Organisation.  1983.  C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983.
In 1983 The General Conference of the International Labour Organisation adopted the Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention in Geneva. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ilo-conv-c159.html
Internet Industry Association of Australia.  2000.  IIA Warns SOGOC: Disability Web Decision Puts Businesses on Notice.
In the wake of the court decision against the Sydney Olympics organizers, Australian businesses and authorities oversee their websites' access. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/sydney-olympics-blind-accessibility-decision-press-release.html
Ishikawa, Jun, Nagase Osamu(eds.).  1998.  "Invitation to Disability Studies" New book on disability studies in Japanese.
A collection of texts and resources by persons with disabilities for disabled people. (in Japanese.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/nagase.html