Library

Found 804 results
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Bergström, Hans.  2004.  "Sundby mentalsjukhus – helt slutet från samhället utanför" - ett radioprogram om hur det var att bli intagen för mentalvård på 1980-talet i Sverige.
Vård av personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige handlar om institutionernas historia. Sinnessjuk, mentalsjuk, psykiskt störd är vad personer kallats under åren. Sinnessjukhus, mentalsjukhus, psykiatriska kliniker är namnet på institutionerna. Namnet på personerna är kopplat till namnet på byggnaden där de vårdats. Så blir invånarna avpersonifierade, objekt istället för individer med personlighet. I det här programmet får vi en inblick i vad det innebar att tas in på Sundby mentalsjukhus i början av 1980-talet. Lyssna-MP3 (29:28 minuter, 27,6 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (13,7 MB). Programmet i text. Deltagare: Ola Persson. Research och intervju: Hans Bergström.
Brown, Steven E.  1996.  Super Duper? The (Unfortunate) Ascendancy of Christopher Reeve
Dr. Steven E. Brown, Co-Founder of the Institute on Disability Culture, in the United States, compiled a discussion prompted by the invitation of Christopher Reeve, the actor who became quadriplegic, to speak at the 1996 Democratic Presidential Convention in the USA. First published in Mainstream: Magazine of the Able-Disabled, October 1996. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/brown96c.html.
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Supporting families in keeping disabled family members at home: Swedish policy instruments.
In Sweden, a disabled family member is likely to represent a burden on the family. Yet the argument can be made that policy instruments, such as those available in Sweden, lessen the impact of a disability on the family and the community. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/InstitutionsCostaRica.html
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Supporting families in keeping disabled family members at home: Swedish policy instruments.
Independent Living Institute.  2020.  Survey Report on Remedies. PDF icon Survey Report on Remedies (534.83 KB)
Ferra, José.  1993.  Svårigheterna vid prissättningen av kommunala tjänster.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#4 (In Swedish.)
Dhlamini, Phillip.  1992.  Swaziland National Association of the Disabled.
Phillip Dhlamini of Swaziland briefly reports about progress being made by the Swaziland National Association of the Disabled. The organization was officially registered as an organization of disabled people in 1991. Drafted legislation is given pertaining to accessibility, human rights, equal opportunities, and Independent Living. In: Report of the CIB Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments Harare, Zimbabwe, January 16-18, 1992. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare6.html.
[Anonymous].  2011.  Swedish EU parliamentarians urge more personal assistance in Europe. GP.
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  The Swedish Personal Assistance Act of 1994.
Adolf Ratzka (Director of the Independent Living Institute), personal assistance and ventilator user for over 40 years, describes the features of the Swedish Personal Assistance Act of 1994 using his personal example as an illustration for the possibilities the policy opens up for people with extensive disabilities. Keynote address, Japanese Ventilator Users’ Network Symposium, Tokyo, 2004-06-23. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka20040623.html. Japanese version (PDF, 209 KB), Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka20040623-japanese.pdf.
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  The Swedish Personal Assistance Act of 1994.
Presentation in Helsinki, Finland, 2004-10-14. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ratzka200410b.html
Ladstätter, Martin.  2011.  Switzerland introducing direct payments for personal assistance.
Carter QC, The Hon William.  2000.  Sydney Olympics 2000 Website Accessibility Decision: Bruce Lindsay Maguire vs Sydney Organising Committee for the Olympic Games: Reasons for Decision of the Hon. William Carter QC, Inquiry Commissioner..
Sydney Olympics organizers were taken to court for having an inaccessible Website, which is in violation of the Australian Disability Discrimination Act of 1992, and lost the case. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/sydney-olympics-blind-accessibility-decision.html
Wallace, Mary.  1997.  Symposium on Disability and Human Rights.
Closing address by Ms. Mary Wallace, T.D., Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/enilirishspeech9711.html
T
Samtrans.  2001.  Taxi för alla.
i SamtransNytt juni 2001. Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs1/samtr5.html (In Swedish).
Dr. Adolf Ratzka.  1999.  Taxi för alla: Förslag till pilotprojekt.
För allmänheten utgör taxin ett viktigt komplement till de kollektiva färdmedlen buss, pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana. För människor med funktionshinder gäller det i ännu högre grad. Vi vill visa att enkla och eleganta lösningar kan förbättra även vår rörlighet i stadstrafiken. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/taxiSv.html (In Swedish.)
de Vylder, Stefan.  2003.  Taxi för alla-projektets utvärdering - ekonomisk sammanfattning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/vylder200303.html (In Swedish).
PDF icon vylder200212.pdf (258.41 KB)Microsoft Office document icon vylder200212.doc (126 KB)
Ingelstam, Anders.  2003.  Taxi för alla-projektets utvärdering - kvalitativ sammanfattning.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ingelstam200303.html
RTP LIV.  2003.  Taxi för kunder - inte för kollin.
RTP LIV. April 2003, s. 14-16. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/rtpliv200304s14-16.html och www.independentliving.org/taxi/rtpliv200304s14-16.pdf (In Swedish).
Independent Living Institute.  2003.  Taxiprojekt gav livskvalitet.
Svensk Handikapptidskrift 3/03, s. 13. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/sv-handikap2-03s13.pdf
Uritsky, Felix M.  1991.  Technical aids and accessibility problems.
Presentation of a project emphasising assistive devices and legislation to create a barrier-free environment for people with disabilities and elderly people. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest33.html
1st European Congress on Independent Living.  2003.  Tenerife Declaration - Promote Independent Living - End Discrimination against Disabled People.
The Tenerife Declaration, signed in Tenerife in April 2003, is a policy document agreed upon by four hundred participants from many European countries and calls for the European Union to implement the policies outlined in the Declaration. The Declaration calls for full and equal participation of disabled people in society through recognizing Independent Living as a fundamental right of all disabled people and implementing policies to facilitate Independent Living. From the1st European Congress on Independent Living, Tenerife April 24-26, 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/tenrife20020426en.html
Campbell, Jane.  2002.  Think Piece - 'Sticks and Stones' But words are hurting!.
Dr. Jane Campbell, Chair of the Social Care Institute for Excellence in England, discusses the importance of language and particular words. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/campbell2002a.html
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  "Tillgänglighet! Nu!" - ett radioprogram om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering.
Den tjugoförsta augusti 2004 marscherar personer med funktionshinder för andra året i rad genom centrala Stockholm. Från Wennergren Center marscherar de genom Stockholm, fram till Mynttorget och Riksdagen. Kravet är lagstiftning som förbjuder diskriminering genom otillgänglighet. "Tillgänglighet! Nu!" - ett program om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering. 2004. Lyssna-MP3 (26:35 minuter, 24,9 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,75 MB). Programmet i text. Deltagare: Marschdeltagare och arrangörer. Musik: Joel Granström och Synliga. Intervjuer och resesearch: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.mp3, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.ram, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.rm och www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.html.
Erdtman, Emil.  2011.  Tillgänglighet och design väger tungt i Barcelona..
[Anonymous].  1998.  Time Magazine Recognizes Adolf Ratzka as European Visionary. Time Magazine.
Finkelstein, Vic.  1975.  To Deny or Not to Deny Disability - What is disability?
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelstein.html
Rudlof, Peter.  2005.  To live a self-determined life - The story of a young man with disabilities from Austria.
Preconditions for de-institutionialization in Austria. Jochen Baumschlager’s move from a 500 bed institution to a life in freedom. Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-sv.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-en.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.html
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Tools for Power: A Resource Kit for Independent Living.
The aim of the "Resource Kit" is threefold: (1) to empower disabled individuals and organizations of disabled persons, (2) to serve as a handbook for professionals, and (3) to aid NGO's in their disability work. It was a project of the Independent Living Committee of Disabled Peoples' International.
Westberg, Kenneth.  2010.  Tough struggle for personal assistance in Iceland.
Hahn, Harlan.  1985.  Toward a Politics of Disability: Definitions, Disciplines, and Policies.
The purpose of this study is to examine the values contained in three major definitions of disability, to examine the policy implications of each of these definitions, and to appraise the extent to which research in various disciplines of the social sciences has facilitated or impeded the development of a new conceptualization of the issue. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/hahn2.html
Imparato, Andrew J.  1999.  Toward an Inclusive Definition of Disability.
In reaction to the U.S. Supreme Court's ruling on their interpretation of the definition of "disability," the National Council on Disability (NCD) is submitting this inclusive definition of disability by Andy Imparato. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/imparato.html
Bang, Marian.  1996.  Towards a more helpful society.
Research on assistive devices that make daily tasks easier is seen as a tool for empowering both those with disabilities and their care-givers. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/bang1996.html
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Towards an operational definition of Personal Assistance.
"Personal" assistance means that users exercise the maximum control over how services are organised and custom-design their services according to their individual needs, capabilities, life circumstances and aspirations.
Örnhall, Hans.  1991.  Towards European guidelines for an accessible built environment: An analysis of the "European Manual" from the Nordic experience.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest22.html
Armeni, Alain.  1991.  Towards general accessibility of the built environment for persons with limited mobility.
In: "Report of the Fourth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Access Legislation and Design Solutions Budapest, Hungary, September 2-4, 1991" (PDF, 480 KB). Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest2.html. In Internet publication URLs: www.independentliving.org/cib/cibbudapest1.html and www.independentliving.org/cib/cibbudapest.pdf
Hurst, Rachel.  1999.  Training Manual for Media and Disability Rights.
Rachel Hurst is the Director of Disability Awareness in Action, London, England. The document is a training manual for organisations of disabled people, as guidance for seminars with the media on disability as a rights issue. It is based on a three-day seminar where media delegates from all over English speaking Africa met in Harare, Zimbabwe in 1998 to share experiences and to work out a way for using the media to get the human rights message across. As well as a suggested programme for a seminar on media and disability rights, organisational guidance and tips for trainers and workshop leaders are provided which should prove useful for any training seminar or workshop that organisations may wish to run on any other subject. ISBN: 1 89037 31 0. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hursttm99.html
Berg, Susanne.  2012.  Transkription och översättning av seminarium med Bizchut. Seminarim i Lagen som Verktyg 2012-01-25.
Were Masakhwe, Phitalis.  2008.  Trials and tribulation of persons with disabilities in 2007 general election.
Internet Publication URL: www.independentliving.org/docs7/masakhwe20080128.html
Oldenkamp, I.  1995.  Tricycle Production Manual - Vehicle design for people with disabilites in developing countries.
The tricycle is designed primarily for disabled people in Asia, since the result is a joint effort between four Asian organizations. The Tricycle Production Manual has been developed for basically skilled and equipped workshops in developing countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/tricycle.html
Independent Living Institute, Sweden.  2022.  TRIPS - Working Group Stockholm.
U
Stone, Karen.  2001.  Ugly.
ULOBA–Cooperative on Personal Assistance.  2003.  Uloba - Independent Living Norway Cooperative for Consumer controlled Personal Assistance.
Presented at the European Network on Independent Living (ENIL) conference in Southampton, England, 7-9 March 2003. Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs6/uloba200303.html
Were Masakhwe, Phitalis.  2007.  The UN Day for Persons with Disabilities: How the world is unfair to people with disabilities.
Internet Publication URL: www.independentliving.org/docs7/masakhwe20071203.html
Janhager, Alexander Caputo.  2019.  Understanding Independent Living in Sweden: An Overview. PDF icon Understanding Independent Living in Sweden - An Overview.pdf (585.64 KB)
Bolling, Jamie.  2022.  UNHCR/ILI cooperation fall 2021. PDF icon Five workshops report, UNHCR/ILI cooperation fall 2021 (645.63 KB)
Concrete Change.  1998.  United Kingdom Single Family Access Law.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/concrete-change1998.html.
United Nations.  1982.  United Nations Decade of Disabled Persons 1983-1992, World Programme of Action Concerning Disabled Persons.
This UN report concerns the Implementation of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, including the implementation of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/WPACDP.html
PDF icon WPACDP.pdf (142.97 KB)
Annan, Kofi.  1999.  United Nations Secretary General Kofi Annan's Message on the International Day of Disabled Persons.
In his message on the International Day of Disabled Persons, 3 December 1999, Kofi Annan, the Secretary General of the United Nations, spoke about the theme of the day, accessibility, with a reminder that for many people with disabilities, the lack of access to essential services remains a source of discrimination and lost opportunities. Accessibility in the broadest sense of the term is a prerequisite for disabled people to enjoy equal opportunities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/annan1999.html.
Milner, Joanne, Urquhart Dennis, Cox David.  1991.  Universal design and designer awareness: The constraints of architectural education.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest19.html  
Maine CITE Coordinating Center.  2000.  Universal Design: Maine's Opportunity To Lead the Way To Information Access For Everyone.
In September 1997, leaders from Maine State government, business, education, and the non-profit community gathered for the Conference, Maximizing Economic Potential. The Conference looked at how government and education can lead the way in ensuring that information technologies accommodate differing needs and provide access for everyone. This report is the outcome of that effort. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/maine-web-accessibility.html
Aslaksen, Finn, Bergh Steinar, Bringa Olav Rand, Heggem Edel Kristin.  1997.  Universal Design Planning and Design for All.
This report attempts to develop and illustrate the concept of universal design, which opposes, ideologically and politically, all unnecessary and stigmatizing specialized solutions. The principles and definitions of universal design were developed by The Center for Universal Design, USA. The Norwegian State Council on Disability. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/nscd1997.html and www.independentliving.org/docs1/nscd1997.pdf (5.26 MB)
DO-IT.  1998.  The University of Washington, Access To Higher Learning.
This guide outlines universal design principles to develop accessible college and university computer labs. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/doit1998.html
Dr. Adolf Ratzka.  2002.  User control over services as a precondition for self-determination.
Plenary presentation at Danish EU Presidency Seminar on "Quality of Life and Quality in Services for People with Disabilities," Copenhagen, October 31-November 1, 2002. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar200210.html
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  The user cooperative model in personal assistance: The example of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living.
Origins and description of the first European personal assistance user cooperative, the STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living) project as of 1993 which served as model for the Swedish Personal Assistance Reform of 1994 by STIL's founder. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ratzka199301.html.
Bracking, Stuart, Cowan Ross.  1988.  Using a home care agency - A question and answer guide for Disabled people.
An introduction to personal assistance for people with disabilities, including definitions and dozens of practical questions with straight-forward answers. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs4/bracking98.html and www.independentliving.org/docs4/bracking98.pdf.
Disability Rights Education Defense Fund.  1992.  Utdrag ur: Att skydda medborgerliga rättigheter: en steg-för-steg handledning i hur man kan vidta åtgärder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools13bsv.html (In Swedish.)
Batavia, Andrew I.  1998.  Utsikter för ett Nationellt Personlig program för personlig assistans: att öka valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Andrew Batavia är Associate Professor vid School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. Artikeln, Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People with Disabilities, är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4 Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitation är Rehabilitation Services Adminsitrations (RSA) officiella organ. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998sv.html.
Driedger, Diane(ed.).  1991.  Utvecklingsprojekt av och för personer med funktionsnedsättning.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dispeopleintldev3sv.html
Khalfan, H.  1992.  UWZ efforts in improving accessibility in Zanzibar Stone Town.
This report by H. Khalfan to the CIB Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments, Harare 1992, relates why Zanzibar Stone Town is inaccessible for persons with disabilities. He presents steps being taken to improve the situation. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare10.html
V
Dr., Ratzka Adolf;.  2003.  Vad är Independent Living - en personlig definition.
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vad kommer LSS innebära för STIL och andra initiativ?
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#vad (In Swedish.)
Dube, A K.  1990.  Vad menar vi med utveckling?
Internet publication URL: www.independentliving.org/dube1990utveckling
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Vad sysslar du med?” är ett radioprogram om arbetsmarknaden för unga med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet
Vad man sysslar med, vilket arbete man har är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. Arbetet är en stor del av den personliga identiteten; en del som inte enbart har betydelse för individens ekonomiska situation men också för hur sociala relationer inleds, formas och utvecklas. Tillgången till arbetsmarknaden är alltså en nyckelfråga för svenskarna. Vi fokuserar i det här programmet på ungdomar med funktionshinder och hur deras entré i arbetslivet ser ut. Lyssna-MP3 (26:57 minuter, 25,3 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,9 MB). Programmet i text. Deltagare:Pontus Degsell, Fredrik Larsson, Torbjörn Andersson (Handikappombudsmannen), Christina Järnstedt (LO) och Hanna Sejlitz. Intervjuer och research: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg.
Cowan, Ross, Watson Bob.  1997.  Vad vill jag göra? En DIY (do it yourself, "gör det själv") manual/guide till självbedömning för personer med funktionsnedsättning
This Gateshead Personal Assistance Pilot Project quide provides information and advice to disabled people who wish to live independently by using personal assistance. The Guide focusses on assessing your needs. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/gateshead1b.html (In Swedish.)
Campbell, Jane.  2001.  Valuing Diversity: The Disability Agenda - We've Only Just Begun.
Dr. Jane Campbell, Chair of the Social Care Institute for Excellence in England, presented this paper at the Bristol University Centenary Celebration on 9th November 2001, as part of their series of lectures on Valuing Diversity. She concludes, amongst other things that, "Well firstly we have to acknowledge that independent living is a human rights issue. Secondly, society has to learn not to retreat from the nettle even though it causes pain. The voice of the so-called radicals that dare to tell it how it is must not be dismissed." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/campbell20011109.html
Independent Living Institute.  2021.  Våra remissvar och yttrande, Independent Living Institute. PDF icon ILI remiss SOU 2018 70 Arvsfonden.pdf (238.43 KB)PDF icon Fi2020_05036 Independent Living Institute (ILI).pdf (201.62 KB)PDF icon ILI remiss MFDs översättning Allmän kommentar nr 5 .pdf (175.43 KB)PDF icon Remissyttrande över promemorian ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd” (204.6 KB)PDF icon Yttrande över En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) (25.27 KB)PDF icon Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (183 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (112 KB)PDF icon STIL_ILI-Remissyttrande-Gode-man-forvaltare-SOU-2021_36.pdf (340.24 KB)PDF icon Remissyttrande över betänkandet (SOU 2021:44) Tillgänglighetsdirektivet (30.38 KB)PDF icon Remissvar över Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) (46.3 KB)PDF icon Remissvar - SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (Diarienummer S2023/00990) (144.57 KB)PDF icon Remissyttrande - promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare - Ju2023/00106 (54.13 KB)PDF icon Remissyttrande - om betänkandet Kunskaps krav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25 (67.14 KB)
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Vem sparar i LSS-kommitténs förslag?
Internet publication URL:http://www.independentliving.org/ratzka20081001
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vi behöver alternativ till färdtjänsten!.
STIL-modellen som visade sig så framgångsrik på personlig assistans-området kan med fördel användas även på andra områden som t ex individuella resor. Artikeln publicerades i DN i mars 1993. Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ar199303.html (In Swedish.)
Abidi, Javed.  1999.  Vi måste lära oss att hävda oss. Disability Awareness in Action Newsletter, nummer 74, juli 1999.
According to Abidi, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment of Disabled, India, with 60-70 million disabled people in India, disability is clearly a social issue, a socio-economic issue, a development issue. Why then is disability not a national issue? Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/abidisv.html.
Seifu, Michael.  2004.  A View from Ethiopia.
The author, a professional with a disability, reports about some of the difficulties faced by disabled people in Ethiopia. Internet publication URL: www.independentliving.org/column/seifu200402.html
Smaaland, Jessica.  2007.  Vilken är din typ? - Erfarenheter av assistansanordnare
Internet publikation URL: www.independentliving.org/Erfarenheter-av-assistansanordnare.html och www.independentliving.org/assistanskoll/Erfarenheter-av-assistansanordnare.html
Iglesias, M, Gil G, Joneken A, Mickler B, Knudsen J S.  1998.  Violence and Disabled Women.
The report describes the situation of women with disabilities who are abused, analyzes various types of violence, describes general policies combatting violence against women with disabilities in Denmark, Germany, Sweden and Spain, and offers policy recommendations. It was carried out under the METIS project, European Unión DAPHNE initiativ. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998.html (In English) and and www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998sp.html (In Spanish).
Beatty, Philip, Adams Martha, O´Day Bonnier.  1998.  Virginia brukarstyrda personliga assistansprogram: En historik och utvärdering.
Beatty, Philip, Adams Martha, O´Day Bonnier.  1998.  Virginia's Consumer-Directed Personal Assistance Services Program: A History and Evaluation.
Werner, David.  1990.  Visit to Angola: Where Civilians are Disabled as a Strategy of LIC.
Internet publication URL: www.independentliving.org/werner1990visit_to_angola
Miles, M.  1987.  Vocational Rehabilitation: Barefoot Realities in North West Pakistan.
A project was developed at Peshawar, Pakistan, for learning the components and processes of making cheap, basic items of everyday life and offering these to disabled young people as small-scale crafts to practise at home and to sell locally. The crafts are economically marginal, with earnings insufficient for self-support, yet they can make a financial contribution to the family budget. This changes the disabled person's role and can lift self-esteem and initiate improved attitudes, while remaining within local capacities and ecology. An earlier version of this paper appeared in the African Rehabilitation Journal (1987) Vol. 2 (10) 13-14. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/milesm1987a.html
W
Bahn, Erik, Bahn Tina.  1991.  Waste disposal in the household - recycling systems for everyone. Arkitekterne Bahn.
This report, by the architects Erik & Tina Bahn, describes a project their architectural firm carried out for the Danish Building Development Board. The project was to develop and test recycling systems for waste disposal in the home which were as user-friendly and usable for as large a group of the population as possible. In: "Report of the Fourth International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Access Legislation and Design Solutions Budapest, Hungary, September 2-4, 1991" (PDF, 480 KB). Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest3.html. In Internet publication URLs: www.independentliving.org/cib/cibbudapest1.html and www.independentliving.org/cib/cibbudapest.pdf.
Brown, Steven E.  1996.  We Are Who We Are: So Who Are We? Musings on the definition of disability culture
Dr. Steven E. Brown, Co-Founder of the Institute on Disability Culture, in the United States, provides a short definition of disability culture and places the difficulty of definitions in the context of power struggles. First published in Mainstream: Magazine of the Able-Disabled, August 1996. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/brown96b.html.
Abidi, Javed.  1999.  We (Disabled People) Must Learn to Exert Ourselves. Disability Awareness in Action Newsletter no. 74, July 1999.
According to Abidi, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment of Disabled, India, with 60-70 million disabled people in India, disability is clearly a social issue, a socio-economic issue, a development issue. Why then is disability not a national issue? Internet publication URL: http://www.independentliving.org/docs1/abidi.html.
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020.
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Disability Rights Defenders Network' May 2019.
Independent Living Institute.  2019.  Webinar 'Law for Accessibility' November 2019.
Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Legal Clinics - a tool to promote disability rights' May 2020.
Cowan, Ross, Watson Bob.  1997.  What do I want to do? a DIY guide to self-assessment for Disabled people
This Gateshead Personal Assistance Pilot Project quide provides information and advice to disabled people who wish to live independently by using personal assistance. The Guide focusses on assessing your needs. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs4/gateshead1.html and www.independentliving.org/docs4/gateshead1.pdf
PDF icon gateshead1.pdf (34.78 KB)
Dube, A K.  1990.  What Do We Mean by Development?
A.K. Dube of the Southern Africa Federation of the Disabled (SAFOD) Regional Development Officer discusses features of the development-underdevelopment process as it relates to disabled people and their organizations. He notes that people can only liberate or develop themselves if they are able to identify the forces that constrain or oppress them. Internet publication URL: www.independentliving.org/dube1990development
Brown, Steven E.  1998.  What Happened To Architectural Accessibility?
Dr. Steven E. Brown, Co-Founder of the Institute on Disability Culture, in the United States, discusses the issue of architectural accessibility and wonders why this so-called easy aspect of accessibility can still be so difficult to find and why more people aren’t talking about and taking action to increase architectural accessibility. Internet publication URL: www.independentliving.org/column/brown1_00.html.
Handi Cap Evasion.  1997.  What is a Joëlette?
Read about how one parent's invention made travelling easier and more pleasant for his son, despite the latter's disability. The Handi Cap Evasion Website is at www.hce.asso.fr/eng/ (in English and French). Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/joelette.html
Miles, M.  1994.  What is Community Based Rehabilitation (CBR)?
This paper tells why CBR is needed, and why there are many different views about what CBR is and how it should be done. It was written for the International League of Societies for Persons with Mental Handicap (now "Inclusion International"). It uses language that is easy to read. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/milesm1994.html
Dr., Ratzka Adolf;.  2003.  What is Independent Living - A Personal Definition.
Dr., Ratzka Adolf;.  1992.  What is your personal definition of Independent Living?
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  What role can Independent Living play in a country in economic crisis?
Tusler, Anthony.  2001.  Wheelchair Ease: The Internet, England, & My Summer Vacation.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/tusler01.html
Miles, M.  1982.  Why Asia Rejects Western Disability Advice.
This paper reviews psycho-social and religious factors, professional motivations and political inequalities, that have prevented any widespread adoption of "community-based rehabilitation" by Asian governments. Internet publication URL: www.independentliving.org/miles_m1982why_asia_rejects_western_disability_advice
Wolbring, Gregor.  1998.  Why Disability Rights Movements Do Not Support Euthanasia: Safeguards Broken Beyond Repair.
We believe that euthanasia is another technique to free society of disabled people and another expression of the ableism in western societies. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/Wolbringeuthanasia.html
TOMRIC Agency.  2000.  Why People with Disabilities in Tanzania Deserve Economic Empowerment.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/tomric200008.html
Traustadottir, Rannveig.  1997.  Women with Disabilities: Issues, Resources, Connections Revised.
The materials in this information packet were compiled for anyone interested in learning about the lives of women and girls with disabilities. The packet is made up of five parts: PART I. Overview Article: Obstacles to Equality: The Double Discrimination of Women with Disabilities. PART II. Annotated Bibliography: Articles, journals, books, and other resources on women with disabilities. PART III. Teaching Others: An annotated listing of resource and teaching materials about women and girls with disabilities. PART IV. Building Connections: Where to find further resources for and about women with disabilities. Including services, support groups, organizations, and periodicals. PART V. World Wide Web Pages: This section provides web sites about and by women with disabilities and covers a variety of topics. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/chp1997.html
Tillander, Erik.  2012.  Working and parenting with personal assistance.
Independent Living Institute.  2012.  Working hours for personal assistants in Sweden.
Stars of Hope Society, Ramallah, Palestine.  2008.  Workshop on Article 19 in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities "living independently and being included in the community".
Report on the workshop on Article 19 “Living independently and being included in the community“ of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities held in Ramallah, West Bank, Palestine on October 30, 2008. The organizers were Stars of Hope Society, Ramallah, which is an organization of women with disabilities, and Handicap International.
PDF icon StarsofHopeSociety20081115.pdf (115.64 KB)
Y
Finkelstein, Vic.  1989.  You Don't Have to be a Cripple if You're Disabled, The upside-down world of racist South Africa.
Vic Finkelstein reports on his harrowing experience with South African police, not because he is black, but because he is disabled. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelstein2.html

Pages