Library

Found 782 results
Filters:   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Dr. Adolf Ratzka.  1991.  The case for accessibility legislation in a market economy." .
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest28.html
Dr. Adolf Ratzka.  1997.  Independent Living and Our Organizations: A Definition.
We are the last minority to fight for our rights and we will not go away. Even with the most sophisticated prevention, early detection and rehabilitation services there will always be people with disabilities and we have to build our societies in such a way that everybody can live in them with dignity and self-respect. Presentation at the conference "Our Common World" organized by Disability Rights Advocates Hungary in Siofok, Hungary, May 9-11, 1997.
Dr. Adolf Ratzka.  2001.  Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/taxi010917.html (in Swedish).
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vi behöver alternativ till färdtjänsten!.
STIL-modellen som visade sig så framgångsrik på personlig assistans-området kan med fördel användas även på andra områden som t ex individuella resor. Artikeln publicerades i DN i mars 1993. Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ar199303.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Checklist for Organizing Independent Living Events.
In this checklist the author covers the steps of planning, event format, event contents and media work which are crucial to the success of a workshop, training session, seminar or conference on Independent Living. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200308a.html
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Supporting families in keeping disabled family members at home: Swedish policy instruments.
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Crip Utopia.
Ironisk science fiction. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzkacusv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Kompromissförslag för rullstolstaxi, Till Stockholms läns landstingsfullmäktige.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20031005.html (In Swedish).  
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Funktionshindrade protesterar, Dagens Nyheter 2003-06-15 (PDF, 357 KB).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030615.pdf (PDF, 357 KB). (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Personlig Assistans: Ett försök till en operationell definition.
"Personlig" assistans betyder att man som brukare utövar maximal kontroll över hur servicen organiseras och skräddarsyr den enligt sina individuella behov, sin förmåga, livssituation och sina strävanden. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools15b.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Inledning på Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter, Stockholm, Sweden, 24 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr2.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1994.  Independent Living och familjen: ur Costa Ricanskt och Svenskt perspektiv." .
För begreppet familjen innebär konceptet om Independent Living deltagande i ett av de viktigaste områdena i livet; nämnligen kärleksrelationen, sexuallivet och föräldraskapet. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/FamilyCRSwedenSv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  The Swedish Personal Assistance Act of 1994.
Presentation in Helsinki, Finland, 2004-10-14. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ratzka200410b.html
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  Introduktion till direktutbetalningar för personlig assistans.
För personer med omfattande funktionshinder finns två principiella förutsättningar: personlig assistans och tillgänglighet i den omgivande bebyggelsen, i vilket ingår tillgänglighet i bostaden. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/directpay2.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden. Perspectives on personal assistance.
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Moderna tider.
Ledare ur STILETTEN Nr. 1 1993. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#11 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2002.  Projektet ‘Taxi för Alla’ (PDF, 60 KB).
Nollåtta. DHR Stockholmavdelning. No. 6, dec. 2002, s. 14. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/nollatta200212s14.pdf (PDF, 60 KB).
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Har samhället råd med oss?
Från "Stiletten" nr. 6/86, december 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198612.html (In Swedish.)
Rajkov, Gordana.  1999.  A Personal Letter from Belgrade, Serbia - Written during the current NATO bombings in Yugoslavia.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rajkov1999.html  
Rajkov, Gordana.  1991.  The role of the Muscular Dystrophy Association in the creation of a barrier-free environment.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest27.html  
Rajkov, Gordana.  2003.  Inependent Living and Yugoslav Experience.
The report presented on behalf Centre for Independent Living of Serbia, at the Europena Network on Independent Living (ENIL) Conference in Southampton, England, 7-9 March 2003. Gordana R. is a founding member of CIL in Serbia, and in the report she is explaining the current situation of disabled people in Serbia in the light of economic, social and political context, and CIL’s efforts to promote the idea of Independent Living Phylosophy in Serbia, particularly the PA Service, through pilot projects and research. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rajkov200303.html
Rajah, Zorah.  1992.  Legislation of mobility facilities for disabled persons as backup to existing goodwill.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare16.html  
Racino, Julie Ann.  1991.  Centrum för Independent Living (CIL), Berkeley, California: Funktionshindrade visar vägen till fullvärdigt medborgarskap.
The Berkeley CIL, the "first organization of its type in the world," is a visible symbol of the Independent Living movement, the international civil rights movement of disabled people. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/racino91sv.html (In Swedish.)
Racino, Julie Ann.  1991.  Center for Independent Living (CIL): Disabled People Take the Lead for Full Community Lives.
The Berkeley CIL, the "first organization of its type in the world," is a visible symbol of the Independent Living movement, the international civil rights movement of disabled people. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/racino91.html
P
Polinszky, Tibor.  1991.  Regulation of the non-handicapping environment in Hungary.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest26.html  
Physical Disability Council of NSW, Inc..  1999.  Position Papers '99, Attendant Care.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/pdcnsw99.html  
Philippen, D P.  1991.  Access legislation.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest25.html
Pfeiffer, David.  1988.  Divisions in the disability community.
Within the community of disabled persons in this country there is a division between those concerned with civil rights and those concerned with service delivery. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools3b.html
Pfeiffer, David.  1995.  The Disability Movement and its History.
Pfeiffer, resident scholar in the Center on Disability Studies at the University of Hawaii at Manoa, past president of the Society for Disability Studies, present editor of Disability Studies Quarterly and an early leader of the U.S. disability rights movement while a full time faculty member at Suffolk University in Boston, explores the history of the American disability rights movements through some of its most classic texts. First published as "Hip Crip 101." Mainstream: Magazine of the Able-Disabled, Dec.-Jan. 1994-95. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/pfeiffer95.html
Pfeiffer, David.  1994.  Eugenics and Disability Discrimination.
David Pfeiffer presents and discusses the many statutory ways in which the civil rights of disabled people were, and still are, violated through state and local government laws in the United States. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/pfeiffe1.html
Peterson, Dick.  1998.  Hanging In There.
Dick Peterson creates a new hoisting device with an above-the-waist lifting harness, making transfers smoother for people with various physical disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/peterson.html
Persson, Ann.  2003.  Protester mot höjd avgift för rullstolstaxi.
Dagens Nyhter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031007.html (In Swedish).  
Persson, Ann, Palmgren Nils.  2003.  Fel siffra orsakade rabalder i färdtjänstdebatt.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031003.html (In Swedish.)  
Paul Lappalainen, Erdtman, Emil.  2017.  CONFERENCE VIDEOS 24-25 NOV 2016: Strategic litigation and human rights enforcement.
Park, Walter.  1991.  Creating and maintaining access to housing: Implementing access at the local level.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest24.html
Parakattel, Paul.  1991.  Creating accessibility in developing countries.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest23.html  
O
Osterwitz, Ingolf.  1996.  Comunita Progetto Sud and Cooperativa at Lamezia Terme - Report from the study visit of working group one, sector social integration, 28 March - 31 March 1996.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/osterwitz1996.html
Osterwitz, Ingolf.  1994.  The Concept of Independent Living - a New Perspective in Rehabilitation.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/Osterwitz.html
O
Opitz, Caspar.  2003.  Delseger för dem som nyttjar rullstolstaxi.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030923.html (In Swedish.)
Oliver, Mike.  1999.  Disabled people and the inclusive society: or the times they really are changing.
Mike Oliver looks at semantics and use of words in addressing disability issues, and refers to Bob Dylan's "The times they are a-changing" to make his point about exclusion and discrimination. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/oliver.html
Oldenkamp, I.  1995.  Tricycle Production Manual - Vehicle design for people with disabilites in developing countries.
The tricycle is designed primarily for disabled people in Asia, since the result is a joint effort between four Asian organizations. The Tricycle Production Manual has been developed for basically skilled and equipped workshops in developing countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/tricycle.html
Oka, Yukiko.  1988.  Self-reliance in interdependent communities: Independent living of disabled persons in the Asia-Pacific region.
Yukiko Oka analyses the results of an ESCAP questionnaire which covers institutionalization, community-based rehabilitation, and the rights of people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/oka.html
O
Office on the Status of Disabled Persons, South Africa.  1997.  Integrated National Disability Strategy- White Paper.
White Paper from the Office of the President, South Africa. Disabled people should not be seen as objects of pity but as capable individuals who are contributing immensely to the development of society. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/SANatlDisStrat.html
O'brien, John, O'brien Connie Lyle.  2003.  Publications by John O'brien and Connie Lyle O'brien.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/obrien20031011.html  
N
Nzioki, Nicky, Maganjo Agnes, Kariuki Catherine.  1992.  A review of current accessibility legislation in Kenya.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare15.html
Nyhetsbyrån ikapp.  2003.  Populärt byta färdtjänstbuss mot taxi.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ikapp20030327.html (In Swedish).  
Nybom, Martin, Pettersson Jens.  2008.  Personlig assistans - en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet - En jämförelse mellan kostnaderna för personlig assistans och kommunal hemtjänst.
Internet publication URL: http://www.independentliving.org/lsskostnad/ (In Swedish.)
Ntsika Enterprise Promotion Agency.  2000.  Innovative Disabled Entrepreneur Award Scheme (IDEAS) - Calling All Entrepreneurs With Disabilities.
Promoting entrepreneurship of persons with disabilities through competition and awards: an example from South Africa. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/Innovative-Disabled-Entrepreneur-Award-Scheme.html
Novikov, Yuri.  1991.  Accessibility legislation in Byelorussia and the Byelorussian Society of the Disabled.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest21.html  
Nordenfelt, Enar.  2010.  The foundation in memory of Rolf Bergfors.
Nordenfelt, Enar.  2010.  Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne. PDF icon gil-stiftelsen-information-202103.pdf (103.8 KB)PDF icon gil-stiftelsen-ansokningblankett-202103-w.pdf (145.5 KB)
Nolan, Ann, Regan Colm.  2003.  Direct Payments Schemes for People with Disabilities - A Summary Guide, A new and innovative policy approach to providing services to disabled people in Ireland.
This information leaflet is based on the research project, "Direct Payments Schemes for People with Disabilities," carried out by the Bray Partnership in 2002 (see above). The aim of the leaflet is to provide information and create awareness about the concept of direct payments, as well as to commence a lobbying process for the introduction of a direct payments pilot programme. As such, the leaflet fulfills part of the recommendations of the research project relating to dissemination of information and increasing awareness. Bray Partnership, Ireland, Website: www.braypartnership.ie. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/bray200305-sum.pdf (155 KB). See also the main document, Internet publication URL:www.independentliving.org/docs6/bray200305.pdf (357 KB)
Nkeli, Jerry.  1998.  How to overcome double discrimination of disabled people in South Africa.
South African Human Rights Commissioner, Jerry Nkeli, outlines the country's history from the point of view of the Disability Rights Movement. Conference on Legislation for Human Rights Arranged by Handikappombudsmannen in cooperation with Independent Living Sverige, Stockholm, Sweden 24 August 1998. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr5.html
Nkeli, Jerry.  1998.  Human Rights Commissioner reflects on achievements obtained by people with disabilities.
In South Africa we have disabled people in leadership-roles and have achieved a lot but we have many problems to face in the field of human rights such as issues dealing with racial intolerance and a diversity of various issues that deal with colonialism. Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective, Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective, Stockholm, Sweden 23 August, 1998. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823f.html
Newman, Gertrude.  1992.  Promotion of access legislation in Ghana.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibharare13.html  
Nee, Pauline.  1991.  Anti-discrimination legislation as a basis for barrier-free design: How could the Americans with Disabilities Act be adapted for the U.K.?
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest20.html  
National Council on Disability (NCD).  1999.  Ny rapport från NCD om förbättringar i tillämpningen av rättigheter för flygresenärer med funktionsnedsättgning.
The NCD has released a groundbreaking report documenting ineffective enforcement of the Air Carrier Access Act (ACAA) since the law's passage in 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ncd1999sv.html
National Council on Disability (NCD).  1999.  NCD Releases Report on Improving the Enforcement of Civil Rights of Air Travelers with Disabilities.
The NCD has released a groundbreaking report documenting ineffective enforcement of the Air Carrier Access Act (ACAA) since the law's passage in 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ncd199.html
Nakanishi, Yukiko.  1999.  Independent Living movement spreads in Asia.
Yukiko Nakanishi reports on Independent Living seminars, workshops and exchanges that are helping to spread the philosophy across Asia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpidi299.html
Nakanishi, Yukiko.  1998.  Effects of the Economic Downturn in Japan.
The Japanese Government has been trying to promote decentralization for the last 6-7 years. Disabled persons are afraid that some services will be cut due to scarce local resources. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/JapanEcon.html
Nakanishi, Yukiko.  2002.  Development and Self-Help Movement of Women with Disabilities.
This article focuses on development assistance models and philosophies for women with disabilities who struggle to achieve independence in Asia, first from the viewpoint of a development program organizer and then from the viewpoint of a witness of empowered self-help movements. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/nakanishi.html
Nakanishi, Yukiko.  1999.  IL-rörelsen breder ut sig i Asien.
Yukiko Nakanishi reports on Independent Living seminars, workshops and exchanges that are helping to spread the philosophy across Asia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/dpidi299sv.html (In Swedish.)
Nadash, Pamela.  1998.  Independent Choices: Enhancing Consumer Direction for People with Disabilities.
Allowing consumers to manage and direct the long-term services they need acknowledges that they are the best judges of their own needs and the best decision-makers on how these needs get met - an acknowledgment seldom made. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar3983.html
M
Montero, Federico.  1998.  Legislation on Disability: The Costa Rican Experience.
Despite the country's relative good respect for human rights and our democratic system, disabled people still do not enjoy equal rights and participation in all aspects of society. Among the factors that prevent disabled people from full citizenship are negative attitudes against disability. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr12.html
Montero, Federico.  1998.  Human Rights and Organisations of Disabled Persons in Costa Rica.
Despite positive changes in Costa Rica's social policies, disabled people still are denied certain rights to participate in all aspects of society. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823e.html
Mohit, Anuradha, Rungta S K.  2000.  Preliminary ideas and procedures for ensuring systematic international collection of information.
In: "Let the World Know - Report of a Seminar on Human Rights and Disability Held at Almåsa Conference Centre, Stockholm, Sweden, November 5-9, 2000." Pre-paper 7. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/mohit00.pdf. In Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs2/rioux00.pdf and www.independentliving.org/docs2/rioux00.doc
Mladenov, Teodor, Elder-Woodward Jim, Siilsalu Mari, Cojocariu Ines Bulic, Hadad Nadia, Angelova-Mladenova Lilia.  2023.  Comparison between personal assistance and home care work.
Ministry of Social Affairs, Sweden.  1993.  Gesetz zum Assistenzbudget.
("Assistansersättning" - "Compensation for Assistance.") Ursprünglicher Gesetzestext von 1993, der einen bestimmten Personenkreis zu Geldleistungen für persönliche Assistenz von der schwedischen Sozialversicherung berechtigt.Das Gesetz wurde seit seinem Inkrafttreten am 1.1. 1994 mehrmals abeändert, was Einschränkungen aber auch vereinzelte Verbesserungen für Assistenznehmer mit sich führte. (Für die Qualität der Ü bersetzung ist das schwedische Sozialministerium und nicht das Independent Living Institute verantwortlich.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/schweden199311.html (In German.)
Milner, Joanne, Urquhart Dennis, Cox David.  1991.  Universal design and designer awareness: The constraints of architectural education.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest19.html  
Miles-Paul, Ottmar, Frehse Uwe.  1991.  Creating a political alliance for anti-discrimination legislation in Germany.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest18.html  
Miles, M.  2007.  Disability and Deafness, in the context of Religion, Spirituality, Belief and Morality, in Middle Eastern, South Asian and East Asian Histories and Cultures: annotated bibliography.
The bibliography introduces and annotates materials pertinent to disability, mental disorders and deafness, in the context of religious belief and practice in the Middle East, South Asia and East Asia. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs7/miles200707.html and www.independentliving.org/docs7/miles200707.pdf
Miles, M.  2003.  Segregated We Stand? The Mutilated Greeks' Debate at Persepolis, 330 BC
Probably the world's earliest recorded policy debate among a large group ofdisabled people. Also the first time a ruler changed his mind in response towhat they actually asked for. First published in Disability & Society 18 (7):865-79. Reproduced with permission of Carfax Publishing, Taylor & Francis,and with some revision. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles2003.html
Miles, M.  1988.  The Blind Afghan Child.
A young Afghan who was born blind in a remote village tells of his childhood and how he gained the skills to take part in community life and later to earn his living in a town. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/milesm1988a.html
Miles, M.  2007.  Parents of Deaf Afghan Children -- On The Air.
In these short scripts from a radio series, Afghan parents and a counsellor discuss issues of raising their deaf child in a rural area of Afghanistan, and several ways in which they can assist her in learning to communicate. An explanatory note follows, on the origin and purpose of the radio series. [Earlier versions of these scripts were circulated in 1984, 1986 and 1988, from the Mental Health Centre Peshawar, Pakistan.] Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles200705.html
Miles, M.  2013.  Buddhism and responses to disability, mental disorders and deafness in Asia - A bibliography of historical and modern texts with introduction and partial annotation, and some echoes in western countries. PDF icon buddhism-disability-bibliography-m-miles201311.pdf (855.91 KB)
Miles, M.  2001.  Models of Rehabilitation and Evidence of Their Effectiveness: Production & Movements of Disability Knowledge, Skill & Design Within the Cultures and Concepts of Southern Africa.
Starting with a disabled person in Mozambique in the 1590s, and a projection of future disability services when knowledge and skills are widely disseminated and rehabilitation professionals are no longer needed, this paper looks more closely at the knowledge and skills available among disabled people and their families and communities in Southern Africa. These factors need to be pooled, refined and tested so that services become rooted in African cultures and respond more appropriately to people's self-perceived needs. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs2/milesm200104.html and www.independentliving.org/docs2/milesm200104.pdf
Miles, M.  2010.  THE CHUAS OF SHAH DAULAH AT GUJRAT, PAKISTAN: Evidence, Historical Background and Development, with Bibliography 1839-2009.
[This article cites and quotes historical materials first collected in: M. Miles (1996) Pakistan's microcephalic chuas of Shah Daulah: cursed, clamped or cherished? History of Psychiatry 7: 571-589, from Taylor & Francis, www.tandf.co.uk/] Evidence on microcephalic children (chuas) at the shrine, and how some of them developed a capacity for independent living. Internet publication URL: http://www.independentliving.org/miles201005.html
Miles, M.  2007.  Disability and Deafness in East Asia: Social and Educational Responses, from Antiquity to Recent Times. A bibliography of European-language materials with introduction and some annotation. Revised Version 4.0, August 2007.
The bibliography introduces and lists 900 articles, chapters and books connected with social and educational responses to disability, deafness and mental disorders in China, Korea and Japan, from antiquity to 2007, some with annotation. (This work revises and greatly extends an earlier bibliography on the former History of Education website at the Catholic University of Nijmegen). Internet publication URLs: independentliving.org/docs7/miles200708.html and independentliving.org/docs7/miles200708.pdf
Miles, M.  2005.  Martin Luther and Childhood Disability in 16th Century Germany: What did he write? What did he say?
Revised and extended version of a paper that was first published with copyright by The Haworth Press, Inc., Binghampton, NY 13904-1580, in the Journal of Religion, Disability & Health (2001), vol. 5 (4) pp. 5-36, and is here reproduced with permission. Martin Luther’s ideas and theological writings on deaf or disabled children and adults, and his personal and practical experiences in this field are shown. Textual evidence gives a different picture from what is commonly believed, and is interesting both for Luther’s own times and the modern world. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles2005b.html
Miles, M.  1994.  What is Community Based Rehabilitation (CBR)?
This paper tells why CBR is needed, and why there are many different views about what CBR is and how it should be done. It was written for the International League of Societies for Persons with Mental Handicap (now "Inclusion International"). It uses language that is easy to read. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/milesm1994.html
Miles, M.  2008.  Glimpses of Disability in the Literature and Cultures of East Asia, South Asia, the Middle East & Africa. A modern and historical bibliography, with some annotation.
This annotated bibliography lists a selection of 130 novels, short stories, biographies, autobiographies, materials from philosophy, anthropology and folklore, and literary criticism, in which disability, deafness or mental disorders play some significant part, from East Asia, South Asia, the Middle East and Africa, available mostly in English or French. Internet publication URLs: independentliving.org/docs7/miles200807.html and independentliving.org/docs7/miles200807.pdf
Miles, M.  2006.  Children with spina bifida and hydrocephalus in Africa: can medical, family and community resources improve the life chances?
This much extended and revised article incorporates material from: M. Miles (2002) Children with hydrocephalus and spina bifida in East Africa: can family and community resources improve the odds? Disability & Society 17: 643-658, Carfax Publishing, Taylor & Francis. (The latter material is republished with permission.) The revised article concerns social responses to children with hydrocephalus and spina bifida in African countries, and the historical development of ways in which various resources have been used to improve their life chances, and overcome the disabling effects of these conditions. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs7/miles200609.html and www.independentliving.org/docs7/miles200609.pdf (239 KB).
PDF icon miles200609.pdf (238.41 KB)
Miles, M.  2002.  Community and Individual Responses to Disablement in South Asian Histories: Old Traditions, New Myths?
Documented histories of South Asian societies provide evidence that disabled people played various roles in their families and communities, sometimes with a good deal of independence. The commonest responses have been top-down, charitable or restrictive; yet some evidence challenges the stereotypes and suggests that disablement historically evoked a wider range of responses and initiative. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/miles2002a.html
Miles, M.  2011.  Blind and Sighted Pioneer Teachers in 19th Century China and India (revised edition).
This article introduces blind and sighted men and women who developed education and employment for blind people in China and in India from the 1830s onward, and whose pioneering efforts have disappeared from later accounts of blind people's history. This revised and much extended online version is published in April 2011: www.independentliving.org/docs7/miles201104.html and www.independentliving.org/docs7/miles201104.pdf
PDF icon miles201104Pioneer-Teach-Blind_v2.pdf (436.77 KB)
Miles, M.  1987.  Vocational Rehabilitation: Barefoot Realities in North West Pakistan.
A project was developed at Peshawar, Pakistan, for learning the components and processes of making cheap, basic items of everyday life and offering these to disabled young people as small-scale crafts to practise at home and to sell locally. The crafts are economically marginal, with earnings insufficient for self-support, yet they can make a financial contribution to the family budget. This changes the disabled person's role and can lift self-esteem and initiate improved attitudes, while remaining within local capacities and ecology. An earlier version of this paper appeared in the African Rehabilitation Journal (1987) Vol. 2 (10) 13-14. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/milesm1987a.html
Miles, M.  1997.  Home Visiting with Mama Kitenge, Community Based Rehabilitation Fieldworker, Tanzania.
A morning in the poorer parts of Dar es Salaam is described, during which Mama Kitenge visits families with children having mental and other disabilities and works with these childen and their caregivers. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/milesm1997a.html
Miles, M.  2005.  Deaf People Living and Communicating in African Histories, c. 960s - 1960s.
New, much extended Version 5.01, incorporating an article first published in Disability & Society vol. 19, pp. 531-45; August 2004, titled then "Locating deaf people, gesture and sign in African histories, 1450s-1950s". The latter material is republished with permission of Carfax Publishing, Taylor & Francis. Visits 100 deaf people in 42 nations, across 1000 years of African history. From servants and schoolchildren to scientists, soldiers and statesmen, using every possible means of communication. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles2005a.html
Miles, M.  2009.  DEAF PEOPLE, SIGN LANGUAGE & COMMUNICATION, IN OTTOMAN & MODERN TURKEY: Observations and Excerpts from 1300 to 2009. From sources in English, French, German, Greek, Italian, Latin and Turkish, with introduction and some annotation.
Internet publication URL: https://www.independentliving.org/miles200907.html
PDF icon miles200907.pdf (494.75 KB)
Miles, M.  2007.  International Strategies for Disability-related Work in Developing Countries: historical, modern and critical reflections.
Revised version of a paper first published in the Zeitschrift Behinderung und Dritte Welt, 3/2003, pp. 96-106, and here reproduced with permission. International strategies concerned with disability in developing and transitional countries (DTC) are scrutinised critically, with an historical focus on beneficial traditions and practices in Asia and Africa, attesting the variety and complexity of social responses to disability. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs7/miles200701.html and www.independentliving.org/docs7/miles200701.pdf (112 KB).
PDF icon miles200701.pdf (111.63 KB)
Miles, M.  2006.  Social Responses to Disability & Poverty in Economically Weaker Countries. Research, Trends, Critique, and Lessons Usually Not Learnt. Annotated bibliography of modern and historical material.
The author introduces 250 articles and books showing social responses to disability and poverty in two-thirds of the world now and in history, with critical notes. He commends some intelligent approaches in the face of complexity and challenges simplistic slogans and official blah-blah. [An earlier version of the “Modern Materials” section first appeared in DisabilityWorld (Dec.05 - Jan.06), and is reproduced by kind permission, with revision and extension.] Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles200603.html
Miles, Christine.  2007.  Imran's Djinn, and Theories of Epilepsy.
This article and the review comment were first published in “EPICADEC News” (from the Foundation Epilepsy Care Developing Countries, Leiden), October 2000, pp. 9-10, titled “Imran’s Djinn”. They are here reproduced with permission, after slight revision. The article concerns an Asian boy living in UK. His family had trouble using the health services, because of different concepts of Imran’s illness. One of Imran’s teachers met the family half way, respecting their beliefs and giving them time to digest a different approach to epilepsy and its treatment. A scientific reviewer comments on the story. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/miles-christine2000.html
Miles, M.  1982.  Why Asia Rejects Western Disability Advice.
This paper reviews psycho-social and religious factors, professional motivations and political inequalities, that have prevented any widespread adoption of "community-based rehabilitation" by Asian governments. Internet publication URL: www.independentliving.org/miles_m1982why_asia_rejects_western_disability_advice
Miles, M.  2000.  Signing in the Seraglio: mutes, dwarfs and jestures at the Ottoman Court 1500 - 1700.
Deaf people, known as 'mutes', worked in the Turkish Ottoman court from the fifteenth to the twentieth century in various roles along with dwarfs and other entertainers. Their signing system became popular, was used regularly by hearing people including successive Sultans, and was reportedly capable of expressing ideas of whatever complexity. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/mmiles2.html
Miles, M, Hossain Farhad.  1999.  Rights and Disabilities in Educational Provisions in Pakistan and Bangladesh: Roots, Rhetoric, Reality.
Educational opportunities for children with disabilities in Pakistan and Bangladesh are seen in the context of the countries' religious, cultural and economic development. The relevance of Western concepts such as "human rights", "inclusion" and "empowerment" is critically examined. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/mmiles3.html

Pages