Stiletten Samlingen 1986 – 2010

Stiletten var STIL-kooperativets organ som gavs ut i pappersform fram till 2011.

1986 kom dåvarande verksamhetsledaren Bengt Elmén på idéen att samla våra utskick till medlemmarna och allmänheten i ett nyhetsbrev med detta namn. Stilettens uppgift var då att hålla medlemmarna informerade om förhandlingarna mellan STIL, facket, KFO och kommunerna, att utveckla och sprida värderingarna bakom konceptet “personlig assistans” och att påverka socialpolitiken i riktning mot mer självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar. Samlingen ger därmed värdefulla inblickar om drivkrafterna bakom vår medborgarrättsrörelse.

Adolf Ratzka i januari 2021

Samlingen finns här på ratzka.se