Protester mot höjd avgift för rullstolstaxi

Dagens Nyhter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20031007.html (In Swedish).  

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Dagens Nyheter
Tisdag 7 oktober 2003

Handikapporganisationerna protesterar mot höjningen av taxan för rullstolstaxi. Men den rödgröna majoriteten håller fast vid besparingsförslaget som med största sannolik het klubbas i landstinget i dag.

Landstingsfullmäktige tar i dag åter upp frågan om en höjd taxa för rullstolstaxi. Beslutet blir sannolikt en höjning från 50 kronor till halva taxameterbeloppet.

-Om fullmäktige beslutar att höja taxan överklagar vi. Landstingsledningen måste erkänna att rullstolstaxi är nödvändigt för en liten grupp. Det handlar om välutbildade personer som har ett arbete att sköta. Här finns ett undertryckt behov av att få resa fritt och att kunna komma i tid till arbetet, säger Tommy Hagström ordförande i De handikappades riksförbund i länet.

En rullstolsburen kan antingen resa med färdtjänstbuss eller rullstolstaxi, som infördes på försök på initiativ av organisationen Independent living. En resa med rullstolstaxi behöver inte beställas i förväg och samordnas inte med andra resenärer. Det är krångligare att beställa en buss där flera ska samåka. Vänte- och restid blir längre.

Förra fullmäktigemötet skickade tillbaka frågan till färdtjänstnämnden med krav på en oberoende analys av besparingsförslaget. Den rödgröna majoriteten i nämnden hävdade dock att beslutsunderlaget var fullgott. Men oppositionen och handikapporganisationen anser att någon analys inte gjorts. Independent living föreslår nu en kompromiss:

-Den politiska majoriteten är rädd för att kostnaderna för rullstolstaxi ska öka. För att färdtjänstnämnden ska få ekonomisk kontroll över resandet föreslår vi att rullstolsburna tilldelas resor till arbetet och ett visst antal fritidsresor på samma sätt som reglerna för färdtjänsttaxi, säger Adolf Ratzka, Independent living.

Men nämndens ordförande Johan Sjölander (s) håller fast vid förslaget. Han anser att jämförelsen med färdtjänsttaxi haltar.

Färdtjänstbuss, som byggts om för att rymma rullstolar, och färdtjänsttaxi, som körs i vanliga bilar, är båda resformer där man samåker, anser han.

- Rullstolstaxi har fungerat lika fritt som den tjänst med vanlig taxi som kallas ”beställa bil för egen disposition”. Här betalar resenärerna halva taxameterbeloppet.

Ann Persson
Ann.persson@dn.se
08-738 21 75