Populärt byta färdtjänstbuss mot taxi

Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ikapp20030327.html (In Swedish).  

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

 

Populärt byta färdtjänstbuss mot taxi

Nyhetsbyrån ikapp

fax 08/ 311 611
tel 08/ 546 40 461, -462, -463, -465
e-post ikapp@hso.se
hemsida www.ikapp.nu


2003 03 27

I projektet Taxi för alla i Stockholm har rullstolsburna som vanligtvis måste åka färdtjänstbuss kunnat ta taxi som går i den vanliga trafiken istället. Bilarna har anpassats för passagerare som inte kan gå ur rullstolen. Utvärderingen av projektet visar att många av deltagarna har varit mycket nöjda.

– Under projekttiden har jag inte kommit för sent till jobbet en enda gång. Med färdtjänstbussarna vet man aldrig hur färden går, säger Gun-Britt Thorell.

50 personer deltog i projektet som avslutades vid årsskiftet. Nu görs ett fullskaleförsök istället. Samtliga 15 000 personer som har rätt till färdtjänstbuss i Stockholm kan istället välja att åka anpassad taxi. (Nyhetsbyrån ikapp)

* * *

HELA ARTIKLAN

Populärt byta färdtjänstbuss mot taxi

En stor frihet och flexibilitet. Aldrig försenad till jobbet. Ett bra bemötande. I projektet Taxi för alla i Stockholm har rullstolsburna fått byta färdtjänstbussen mot taxibilar. Många av deltagarna har varit väldigt nöjda och kräver nu att försöket permanentas.

Institutet Independent Living har tagit initiativet till projektet Taxi för alla. Syftet är öka flexibiliteten för personer som sitter i rullstol och som inte kan byta till vanligt bilsäte under resan. De är vanligtvis hänvisade till färdtjänstbussar som bygger på samåkning och som ofta måste beställas långt i förväg. I projektet har de istället kunna åka i den vanliga taxitrafiken med bilar som har gjorts tillgängliga.

Målsättningen har varit hämtning senast 45 minuter efter beställningen. Försöket pågick från september 2001 till december 2002 och har nu utvärderats. I ett seminarium på Landstingshuset i Stockholm var det många av taxikunderna som vittnade om vad projektet betytt.

– Jag har kunnat leva på mina egna villkor och har inte kommit för sent till jobbet en enda gång. Med färdtjänstbussarna vet man aldrig hur färden går, sa Gun- Britt Thorell.

Madelaine Palmgren var lika nöjd.

– Jag är föreningsaktiv och det här har gjort att jag kunnat sköta mina uppdrag mycket bättre eftersom jag har blivit mycket mer flexibel. Det har varit ett stort lyft för självförtroendet.

Gary Horneus har fört statistik över hur det har varit att åka med Taxi för alla och visade med staplar hur god service han fått.

– Det var några missar här i början men sedan har det fungerat väldigt bra. Jag har också fått ett mycket bättre bemötande.

Gary Horneus betonade också den ökade flexibiliteten.

– En dag hade jag beställt taxi till klockan 15 från jobbet. Det visade sig att jag inte hann det. Jag ringde och bad att de skulle hämta mig en timme senare. Det gick bra. När jag har gjort samma sak med färdtjänstbussar har de sagt att de kan hämta 21.07.

Projektet Taxi för alla har nu gått över i ett fullskaleförsök. De 15 00 personer som har rätt till färdtjänstbuss har nu också möjlighet att istället beställa taxi.

Under mötet i Landstingshuset kritiserades Färdtjänstförvaltningen för att resenärerna har fått så lite information om möjligheten att ta taxi.

– Vi har velat vara försiktiga för att det inte skulle bli för stort tryck i början och brist på fordon, förklarade Björn Nilsson från Färdtjänstförvaltningen.

Den stora frågan på seminariet var vad som händer i maj. Då ska landstinget besluta om de ska forsätta med rullstolstaxi för nästa upphandlingsperiod som börjar i mars 2004.

Johan Sjölander (s) ordförande i Färdtjänstnämnden tyckte att det var för tidigt att lämna några svar. Han ville först veta mer om hur fullskaleprojektet slår.

– Det jag har hört här i dag är verkar oerhört positivt. Men jag behöver gräva ner mig i materialet först. Det ska inte bli något hattande. Om vi beslutar att handla upp rullstolstaxi så ska det vara ett långsiktigt genomtänkt beslut, inte något som sedan kan dras tillbaka lika snabbt.

Helena Karnström, ordförande i STIL, Stockholmskooperativet for independent living, sa att hon är beredd att ordna en demonstration för att påverka politikerna i färdtjänstnämnden.

En viktig fråga för ordförande Sjölander är vad rullstolstaxi kostar.

Nationalekonom Stefan de Vylders utvärdering av projektet visar att det kan bli dyrare än färdtjänstbussarna för att det blir mycket fler resor.

Trots det tycker Stefan de Vylder att försöket ska permanentas.

– Även om antalet resor tiodubblas och det kostar 30 miljoner kronor så är det en väldigt liten del av den totala budgeten för färdtjänsten. Dessutom visar det ju att det finns ett uppdämt behov av att resa. (Nyhetsbyrån ikapp)

* * *