Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne

Om stiftelsen

Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne är en fond upprättad till minne av en av de GIL:are som arbetade med att driva igenom det som idag är lagstadgad rätt till personlig assistans.

En eller flera personer kan årligen få 100 000 kronor i stipendium för studier, resor eller projekt i Independent Livings anda.

Styrelsens sammansättning

Stiftarna har eftersträvat en geografisk spridning av ledamöterna i styrelsen för att stimulera sökande från hela Sverige och Norge att söka stipendier.

  • Lena Mellbratt Stenman, Mölndal, ordförande
  • Vibeke Marøy Melstrøm, Ski i Norge, vice ordförande
  • Karin Schlyter, Strövelstorp, ledamot och sekreterare
  • Erik Byström, Göteborg, ledamot
  • Adolf Ratzka, Stockholm, ledamot
  • Ingegerd Bergfors, Simrishamn, stiftare
  • Thore Bergfors, Trollhättan, stiftare

Sök pengar ur stiftelsen

Stiftelsen stödjer enskilda personer oavsett ålder med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin. Independent Living handlar om att personer med funktionshinder ska leva och verka på villkor som andra. 

 Pengar delas inte ut för privatekonomiska ändamål. Studierna, resan eller projektet måste ha ett vidare syfte än den egna rekreationen.

Independent Living - vad är det?

I USA under 1970-talet fördes en kamp mot diskriminering. Independent Living-rörelsen vaknade där och kom att lanseras i Sverige på 1980-talet. Syftet var då, likväl som nu, att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Rolf Bergfors var mycket engagerad i Independent Living-rörelsen och hans visioner och idéer var viktiga. Independent Living-rörelsens arbete kom att leda till att Sverige 1994, som först i världen, fick en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättningar (LSS och LASS). Fram tills då hade många personer med funktionsnedsättningar levt på institutioner där andra bestämde över vardagliga saker så som när det var dags att lägga sig, tvätta sig eller äta. Några av ledorden i Independent Living är självbestämmande, självrespekt, inga särlösningar, demokrati, solidaritet och inget vinstintresse.

Stiftelsens rutiner

Upp till 100 000 kr per år delas ut fördelat på ett antal stipendier i samband med Rolf Bergfors födelsedag den 17 maj. Besked meddelas skriftligen. Ansökan inkommen efter den 31 mars kan komma att behandlas först nästkommande år.

 Läs mer

På www.gil.se/om-oss/fonden-till-rolf-bergfors-minne/ kan du läsa mer om fonden och personen Rolf. 

 Skicka ansökan till:

Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne

GIL, Box 24 061

400 22 Göteborg

Välkommen med din ansökan!

Lena Mellbratt Stenman

Stiftelsens ordförande