Annual reports

Independent Living Institute Annual Report 2022

Independent Living Institute.  2023.  Independent Living Institute Annual Report 2022.
English

ANNUAL REPORT 2022

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for persons with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy, and project activities. In 2022, ILI carried out several projects in pursuit of its goals and visions, described in this document. All major projects have their own webpage, Facebook page, and published newsletter.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2022

Independent Living Institute.  2023.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2022.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2022

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheter för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2022 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Alla större projekt har egna webbsidor, facebooksidor och ger ut nyhetsbrev.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2021

Independent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Annual Report 2021.
English

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for individuals with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, lobby and project activities. During 2021, ILI carried out several projects to reach its goals and visions which are described in this document. All the projects have their own webpage, Facebook-page and publish newsletters.

The structure of this annual report is as follows:

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2021

Indpendent Living Institute.  2022.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2021.
Swedish

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2021 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Alla större projekt har egna webbsidor, facebooksidor och ger ut nyhetsbrev. 

Årsberättelsens struktur är som följer: 1) projektverksamhet, 2) övrigt om verksamheten och institutet inkl. förteckningar över evenemang, nyhetsartiklar, remissvar m.m. som genomförts/ producerats under året samt personal, styrelse och finansiering.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2020

Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Annual Report 2020.
English

 

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for individuals with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, lobby and project activities. During 2020, ILI carried out several projects to reach its goals and visions which are described in this document. All the projects have their own webpage, Facebook-page and publish newsletters.

The structure of this annual report is as follows:

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020

Independent Living Institute.  2021.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2020.
Swedish

 

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktions-nedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2020 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Alla större projekt har egna webbsidor, facebooksidor och ger ut nyhetsbrev.

Independent Living Institute Annual Report 2019

Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Annual Report 2019.
English

ANNUAL REPORT 2019

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for individuals with non-normative abilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, lobby and project activities. During 2019, ILI carried out several projects to reach its goals and visions which are described in this document. All the projects have their own webpage, Facebook-page and publish newsletters.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019

Independent Living Institute.  2020.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2019.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med normbrytande funktionalitet till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2019 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Projekten har alla sin webbsida, facebooksida och ger ut nyhetsbrev.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2018

Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Annual Report 2018.
English

ANNUAL REPORT 2018

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, lobby and project activities. During 2018 ILI carried out several projects to reach its goals and visions described in this document. All the projects have their own webpage, facebook page and disseminate newsletters.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2018

Independent Living Institute.  2019.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2018.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2018

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2018 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Projekten har alla sin webbsida, facebook page och ger ut nyhetsbrev.

ILI under år 2018 var märkt med en stor förlust. Kalle Könkkölä, styrelseledamot i ILI, dog i september efter ett kort tids sjukdom. Kalle var en stark och viktig ledare av Independent Living med kontakter i de flesta länder runt världen. ILI saknar Kalle, hans ideologi, energi och innovativa idéer.

Pages

Subscribe to RSS - Annual reports