Annual reports

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Independent Living Institute Annual Report 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016.
English

ANNUAL REPORT 2016

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015.
English

ANNUAL REPORT 2015

The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and projects.

Projects

Personal Assistance Tips

The three-year project, with financial support from the Inheritance Fund (Arvsfonden), started in January 2013 and ended in December 2015, yet its activities will continue and develop further.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2015

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013 och avslutades i december 2015. Verksamheten stannar inte av i och med att projektet formellt är avslutat med Arvsfonden, utan kommer att fortsätta och utvecklas vidare.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2014

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Annual Report 2014.
English

 Independent Living Institute   Annual Report 2014          

 The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and project activities.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013.
English

Projects

Assistanstips (Personal Assistance Tips - new project)

The three-year project Assistanstips, with financial support from the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) began in January 2013. Co-applicants were STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the largest employers' association in this field.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013.
Swedish

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013. Medsökande är Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012.
Swedish

Nya projekt

 Ansökan för det treåriga projektet Assistanstips lämnades in till Arvsfonden i april och godkändes för finansiering i oktober. Projektet påbörjas i januari 2013. Medsökande är assistansbrukarkooperativet STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012.
English

New projects 

The application for project Assistanstips was submitted to the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) in April and approved for support in September. Work began in January 2013. Our partners in the application are STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the industry’s largest employer association.

File attachments: 

Pages

Subscribe to RSS - Annual reports