Independent Living Institute www.independentliving.org

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv

Taxi för alla - Översikt

Rydberg (fp), Birgitta; Bexelius (fp), Birgitta; och Wallhager (fp), Maria. 2003-10. "Överklagande av Stockholms läns landstings beslut 2003-10-07 ang avgiftshöjningar för rullstolstaxi."

Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige. 2003-10-07. "Protokoll § 281, Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68)."

Ratzka, Adolf. 2003-10-05. "Kompromissförslag för rullstolstaxi."

Ratzka, Adolf. 2003-09-11. "Angående Färdtjänstförvaltningens svar på min anmälan om diskriminering - Anmälan hos Handikappombudsmannen." Ärende Dnr 2003/990 (PDFPDF, 9 KB).

Ratzka, Adolf. 2003-06-18. "Den svarta tisdagen, 17 juni 2003."

de Vylder, Stefan. 2003-06-16. "Rullstolstaxi – bättre och billigare."

Ratzka, Adolf. 2003-05-26. "Spänningen stiger – vem har rätt angående priset för en rättvis taxiordning?"

Projektbeskrivning

Faktaruta

Framtidsvision: mobilitetsersättning

Utvärdeingsseminarium i Stockholm den 19 mars 2003

Pressarkiv

Bilder på anpassade taxibilar
(PDF, 312 KB)

Taxi för alla i London, England
(in English) (PDF, 35 KB)